Ekonomiczna jazda autem [ZASADY]

Ekonomiczna jazda autem [ZASADY]

Coraz częściej słyszymy o tak zwanym ecodrivingu, czyli o oszczędnej jeździe samochodem. Umiejętna ekojazda pozwala nam na zaoszczędzenie nawet do 25 procent zużywanego paliwa, co przekłada się oczywiście na nasz domowy budżet.

Spis treści

Posiadanie własnego samochodu nie jest tanie. Nie tylko musimy przeznaczyć pieniądze na jego zakupienie, ale również utrzymanie. To oznacza konieczność regularnej płatności obowiązkowego ubezpieczenia OC oraz w innych ubezpieczeń, gdy chcemy uzyskać dodatkową ochronę. Również musimy ponosić koszty związane z przeglądami, serwisowaniem pojazdu, zakupieniem paliwa, opłatami parkingowymi, aby wspomnieć tylko o niektórych z nich.

Każdy, kto posiada samochód, na pewno wie, że jego posiadanie jest związane z szeregiem kosztów. W związku z tym wielu z nas na pewno chciałoby je zmniejszyć. W tym może pomóc nam właśnie ecodriving.

Czym jest ecodriving?

Tym terminem określa się taką jazdę samochodem, która powoduje zmniejszenie zużycia paliwa. Nieumiejętna, nieoszczędna jazda samochodem może nas sporo kosztować, wobec tego wtedy, gdy chcemy płacić na stacjach paliw mniej, powinniśmy zmienić nasze przyzwyczajenia.

Dzisiaj na oszczędną jazdę kładzie się coraz większy nacisk. Jej elementy pojawiają się również podczas kursów na prawo jazdy. Warto też zapoznać się z nimi wtedy, gdy już od dawna posiadamy samochód. Na początku może być to trudne, ale z czasem do ekojazdy możemy się przekonać i przyzwyczaić, zwłaszcza wtedy, gdy zauważymy zmiany w naszym domowym budżecie. wiosenna-pozyczka

__10 zasad oszczędnej jazdy samochodem:

  1. Nie musisz rozgrzewać silnika przed ruszeniem – nowoczesne samochody tego nie potrzebują, nawet wtedy, gdy jest zima. Uruchomiony silnik samochodu oznacza, że przez ten czas stale pobiera on paliwo.

  2. Przewiduj sytuacje na drodze – nie rozpędzaj się wtedy, gdy zaraz mają pojawić się przed tobą czerwone światła, nie ruszaj gwałtownie wtedy, gdy wiesz, że zaraz będziesz musieć się zatrzymać.

  3. Podczas postojów wyłączaj silnik – gdy zatrzymujesz się przed przejazdem kolejowym, w sporym korku, który się nie porusza, wyłączaj silnik, ponieważ w ten sposób także spalasz paliwo i zwiększasz koszty.

  4. Unikaj jazdy na wysokich obrotach – gdy prędkość obrotowa silnika jest niska, wtedy także spalanie paliwa jest mniejsze, dlatego naucz się patrzeć na obrotomierz przy zmianie biegów.

  5. Poruszaj się z równomierną prędkością – nie przyspieszaj i nie hamuj gwałtownie, ale poruszaj się w miarę jednostajnie. wiosenna-pozyczka

  6. Dostosuj styl jazdy do drogi – gdy zjeżdżasz ze wzniesienia, nie korzystaj dodatkowo z pedału gazu.

  7. Kontroluj ciśnienie w oponach – niskie ciśnienie w oponach to większe opory toczenia, a tym samym wyższe koszty paliwa. Także jazda na oponach zimowych, gdy nie jest to już konieczne, zwiększa spalanie.

  8. Nie przewoź niepotrzebnych ciężarów – nadmiernie obciążony samochód również spala więcej paliwa.

  9. Unikaj dodatkowego oporu – gdy nie korzystasz z bagażnika na dachu, zdemontuj go.

  10. Mądrze korzystaj z klimatyzacji – częste korzystnie z klimatyzacji może spowodować zwiększenie zużycia paliwa nawet o 2 litry na 100 kilometrów.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.