Jak zacząć oszczędzać? Wytrwałość to podstawa

Jak zacząć oszczędzać? Wytrwałość to podstawa

Nie masz żadnych oszczędności? W takim przypadku znajdujesz się w większości. Według badan tylko około 40% Polaków posiada bezpieczną poduszkę finansową, chociaż aż 80% z nas wskazuje, że warto oszczędzać. Jak zatem zacząć odkładać pieniądze i robić to skutecznie?

Światowy Dzień Oszczędzania przypada na 31 października. Przeprowadzone z tej okazji badania Barometr Providenta nie przyniosły jednak zbyt dobrego obrazu Polaków. Oszczędza mniej niż polowa z nas, a ci, którzy mają już jakieś oszczędności, nie mają ich zbyt dużo.

Najwięcej problemów z oszczędzaniem mają młode osoby, które dopiero niedawno weszły na rynek pracy. Zgodnie z badaniem tylko 22% z nich posiada jakiekolwiek oszczędności. Najczęściej pieniądze odkładają przedsiębiorcy. Ankietowani wskazali też, że średnio polska rodzina powinna mieć odłożone około 5 000 złotych.

Jak zacząć oszczędzać?

Oszczędności warto mieć – chyba nikogo nie trzeba do tego przekonywać. Dzięki nim jesteśmy w stanie sfinansować różne wydatki bez potrzeby brania pożyczki, która może być dużym kosztem.

Regularne odkładanie pieniędzy nie jest przy tym bardzo trudne – jak w wielu innych sprawach, najtrudniejszy jest pierwszy krok. Gdy zaczniemy już oszczędzać pieniądze, reszta pójdzie bez problemu i z każdym miesiącem lżej będzie się nam odkładało kolejne sumy.

Jak jednak zacząć oszczędzanie? Najlepiej robić to z wykorzystaniem konta oszczędnościowego, chociaż możemy też odkładać pieniądze do skarbonki. Konto pozwoli nam jednak na łatwiejsze kontrolowanie posiadanych oszczędności i będzie bezpieczniejsze. Najlepiej konto oszczędnościowe założyć w swoim banku, w którym już mamy rachunek – wtedy przelewy pomiędzy kontami będą przechodziły błyskawicznie.

Następnie ustalmy sumę, którą będziemy chcieli zacząć odkładać. Powinna być zależna od tego, jak dużo zarabiamy i jakie mamy wydatki. Najlepiej, gdy prowadzimy już teraz domowy budżet i zapisujemy wydatki – wówczas łatwiej nam będzie określić, jaką kwotę możemy co miesiąc oszczędzić bez zbytniego ograniczenia się. Jeśli już ustaliliśmy sumę, powinniśmy trzymać się naszego planu i regularnie przelewać daną kwotę na nasze konto oszczędnościowe.

Pomocnicy w regularnym oszczędzaniu

Wiele banków posiada w swojej ofercie specjalne produkty oszczędnościowe – nie tylko konta, ale też inne narzędzia pomagające swoim klientom w systematycznym odkładaniu pieniędzy.

Przykładowo, możemy zlecić stały przelew określonej sumy na nasze konto oszczędnościowe. Możemy również wybrać usługę polegającą na zaokrąglaniu naszych wydatków do określonej sumy – wtedy zaokrąglenie będzie przelane na nasze konto oszczędnościowe. Warto więc sprawdzić, co mogą zaproponować nam w tej dziedzinie banki – wtedy oszczędzanie będzie nie tylko łatwiejsze, ale też przyjemniejsze.

Pamiętaj, możesz zacząć oszczędzać nawet dzisiaj – to naprawdę nie takie trudne, jak może się wydawać. Wystarczy tylko odłożenie pierwszych pieniędzy oraz wytrwałość, ponieważ to właśnie dzięki niej będziemy mogli już po roku cieszyć się atrakcyjną sumą na naszym koncie.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.