Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Pieniądze w małżeństwie – dwa konta czy jedno?

Pieniądze w małżeństwie – dwa konta czy jedno?

Kwestie wspólnych finansów warto mieć omówione jeszcze przed zawarciem związku małżeńskiego. Jednym z poruszanych wtedy tematów są konta bankowe – czy lepiej, aby każdy małżonek miał swoje własne konto, a może lepiej założyć wspólne?

Nie ma idealnego rozwiązania dotyczącego tego, jak zarządzać pieniędzmi w małżeństwie. Ważne jest, aby każdy był zadowolony z uzgodnień. Oczywiście, najlepiej, jeśli małżonkowie zgadzają się co do tego, jak będą prowadzili wspólne finanse. W przeciwnym przypadku trzeba będzie iść na kompromisy.

Warto więc rozważyć, jaka forma gromadzenia i wydawania pieniędzy będzie w małżeństwie najlepsza – dwa osobne konta dla każdego albo tylko jedno konto, na które spływają zarobki każdego małżonka.

Dwa osobne konta – zalety i wady

Głównym plusem dwóch osobnych kont jest większa przejrzystość w finansach każdej osoby wraz z większą prywatnością związaną z wydatkami. Z drugiej strony niektórzy uważają, że w małżeństwie nie ma już miejsca na osobne rozliczenia i tajemnice.

Dwa osobne konta są dość proste w obsłudze w małżeństwie – czasami jeden małżonek robi zakupy, innym razem drugi. Każdy może wydawać osobno na swoje przyjemności. Jeśli chodzi o wspólne koszty jak czynsz, spłata wspólnie zaciągniętego kredytu czy pożyczki, rachunki, zakupy spożywcze małżonkowie mogą po prostu zrzucać się na nie po połowie.

Pieniądze z osobnych kont mogą trafiać również na jeszcze jedno, wspólne konto, na którym będzie się gromadziło środki na wspólne wydatki. Wtedy każdy z małżonków ma do takiego konta dostęp i może wydawać z niego pieniądze według aktualnych potrzeb.

Warto jednak pamiętać o tym, że dwa osobne konta bankowe sprawdzą się głównie wtedy, gdy małżonkowie zarabiają podobnie. W razie znacznych nierówności w zarobkach mogą pojawić się problemy z pokryciem regulowaniem wspólnych wydatków.

Wspólne konto – zalety i wady

Z kolei wspólne konto bankowe pozwala na uzyskanie większej przejrzystości domowych finansów oraz daje małżonkom możliwość korzystania ze środków finansowych wtedy, gdy będą one potrzebne.

Wspólne konto bankowe, do którego wydane są dwie karty, pozwala małżonkom na korzystanie ze środków zawsze wtedy, gdy są potrzebne – bez potrzeby osobnych rozliczeń. To wygodniejsze rozwiązanie od dwóch osobnych kont, ale z drugiej strony małżonkowie muszą mieć do siebie zaufanie, aby nie okazało się, że środki przeznaczona na wspólne życie będą wydane na niepotrzebne wydatki. Ważne jest uzgodnienie, jaka część środków może być przeznaczona na przyjemności i osobiste rzeczy każdego z małżonków.

Wspólne konto bankowe to też dobry wybór w razie dysproporcji zarobków między małżonkami. Wtedy nie ma także trudności z rozliczaniem tych kosztów, które przy mniejszych zarobkach mogłyby być problematyczne.

Podsumowując, jak wspomnieliśmy na wstępie, nie ma idealnego rozwiązania – najlepiej porozmawiać z partnerem albo partnerką, jaka firma prowadzenia finansów będzie najbardziej odpowiednia. Kwestia codziennych wydatków nie powinna być w małżeństwie źródłem stałych konfliktów!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.