W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Ranking kredytów, pożyczek ratalnych

Ranking kredytów, pożyczek ratalnych

Pożyczki pozabankowe cieszą się coraz większym zainteresowaniem wśród Polaków. To alternatywa dla pożyczek oferowanych przez banki. Pieniądze możemy pożyczyć szybko, wygodnie, a także bezpiecznie. Jak jednak wybrać najlepszą pożyczkę pozabankową?

Pod pojęciem pożyczki pozabankowej kryje się kilka różnych typów pożyczek. Zaliczają się do nich przede wszystkim szybkie chwilówki – pożyczki chwilowe zawierane na jeden miesiąc i opiewające głównie na niskie sumy. Są one kojarzone z pożyczkami pozabankowymi, ale warto pamiętać, że nie są one jedyną propozycją. Druga opcja to pożyczka ratalna, czyli zawarta na większą sumę z możliwością rozłożenia na kilka czy kilkadziesiąt rat w zależności od tego, jaką wysokość raty chcemy uzyskać. Także pożyczki pozabankowe to pożyczki hipoteczne oraz inne pożyczki pod zastaw.

Znalezienie odpowiedniej pożyczki pozabankowej może być poważnym problemem, jeśli nie wiemy, na co powinniśmy zwrócić uwagę przy doborze. Podobnie jak w przypadku kredytów i pożyczek bankowych mamy do czynienia z różnymi kosztami, więc warto dokładnie je podliczyć, aby znaleźć dla siebie najkorzystniejszą propozycję. W tym mogą pomóc nam specjalne rankingi pożyczek pozabankowych.

Jak korzystać z rankingów pożyczek pozabankowych?

W internecie możemy znaleźć różne rankingi pożyczek pozabankowych – są one publikowane na wielu serwisach internetowych, a także na blogach. W związku z tym możemy bez problemu znaleźć dla siebie pożyczkę niedrogą i dostępną na bardzo atrakcyjnych warunkach. Wraz z kosztami możemy też sprawdzić okres kredytowania oraz podstawowe wymogi do spełnienia.

Musimy jednak pamiętać o tym, że rankingi pożyczek nie zawsze posiadają najnowsze informacje. Zdarza się, że nie są one aktualizowane, dlatego zawsze powinniśmy dokładnie zapoznać się z danymi również bezpośrednio na stronie internetowej pożyczkodawcy. wiosenna-pozyczka

Warto też pamiętać o tym, że rankingi mogą nie zawierać też informacji o każdej pożyczce pozabankowej dostępnej na rynku. Zdarza się, że pomijane są także te lepsze oferty. Oprócz tego przy przeglądaniu propozycji powinniśmy sprawdzić, czy te na najwyższych pozycjach nie są promowane i dlatego są polecane jako lepsze.

Wybierz najlepszą ofertę już teraz!

Jeśli chcesz zaciągnąć pożyczkę chwilówkę albo pożyczkę ratalną, warto skorzystać z wygodnych rankingów pożyczek pozabankowych. To dobry wybór wtedy, gdy nie mamy rozeznania na rynku pozabankowym i nie wiemy, jaka pożyczka będzie mogła spełnić nasze oczekiwania. Co więcej, na wielu stronach tego rodzaju możemy również sprawdzić opinie klientów na temat pożyczek on-line, dlatego możemy uniknąć tych ofert, które nie są rekomendowane przez inne osoby.

Nigdy jednak nie zapominajmy o tym, aby sprawdzić szczegóły oferty bezpośrednio na stronie internetowej pożyczkodawcy przed złożeniem swojego wniosku. Wiele firm pożyczkowych zamieszcza on-line dokładne regulaminy, tabele opłat, a także wzory umów pożyczkowych. To pomoże nam w znalezieniu pożyczki pozabankowej spełniającej wszystkie wymagania – pod kątem kosztów, warunków, a także bezpieczeństwa.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.