Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Kto płaci za wspólne zakupy w małżeństwie?

Kto płaci za wspólne zakupy w małżeństwie?

W naszym cyklu „Pieniądze w małżeństwie” poświęcamy tym razem czas na kwestię zakupów. Kto powinien za nie płacić? Czy małżonkowie powinni dzielić się wydatkami po równo czy według innego systemu? Zapraszamy do sprawdzenia naszego poradnika!

Wszystkie sprawy finansowe warto omówić jeszcze na wcześniejszym etapie znajomości – najważniejsze, aby przyszli małżonkowie mogli znaleźć wspólne rozwiązanie, które będzie mogło satysfakcjonować każdą ze stron. Oczywiście, czasami trzeba będzie iść na kompromisy, ale powinny łączyć one wtedy argumenty każdego małżonka.

Zakupy w małżeństwie zwykle wykonuje się wspólnie, ale niekiedy odpowiedzialny jest za nie tylko jeden z małżonków. To także wpływa na fakt, kto płaci za zakupy. Czy powinny być to wspólne pieniądze, a może te należące tylko do jednego małżonka?

Zakupy dla rodziny mogą dużo kosztować

Za zakupy dla całej rodziny płacimy dość dużo – to miesięczny koszt wynoszący często minimum ponad 1 000 złotych. W związku z tym taka kwota może być nie do udźwignięcia tylko dla jednej osoby, która dodatkowo płaci za rachunki czy odkłada pieniądze.

Najbardziej korzystnym rozwiązaniem będzie wspólne zrzucanie się przez małżonków na zakupy. Problem powstaje jednak wtedy, gdy jeden z nich zarabia więcej niż drugi. Czy w takim przypadku koszty pokrywać po równo? A może jeden małżonek po prostu płaci więcej? Tutaj dużo zależy również od tego, czy małżonkowie prowadzą osobne konta i budżety, czy po prostu ich pensje trafiają na jedno, wspólne konto. jesienna-pozyczka

Gdy małżonkowie zarabiają podobnie

To najprostsza sytuacja, ponieważ wtedy po prostu mogą podzielić się kosztami zakupów po połowie. Jeden z małżonków może wtedy płacić swoimi pieniędzmi, a drugi będzie oddawał mu połowę zakupów albo będą robili zakupy na zmianę.

Problem pojawia się wtedy, gdy do zakupów dla rodziny dołączają też inne, nieco niepotrzebne wydatki, na przykład jeden z małżonków chce kupić drogie kosmetyki tylko dla siebie lub też mogą być to jakieś inne przedmioty tylko dla niego. Tutaj wszystko zależy od ustaleń. Wielu małżonków po prostu pozwala sobie na takie przyjemności i koszty także pokrywane są wtedy po połowie, oczywiście, w miarę rozsądku, dlatego warto to omówić. Druga opcja to płacenie za takie rzeczy z własnych, a nie wspólnych pieniędzy.

Gdy małżonkowie mają różne pensje

Jeśli każdy z małżonków zarabia inną sumę i jest to dość znaczna różnica, wtedy najlepszym rozwiązaniem będzie, gdy za zakupy będą płacili proporcjonalnie zależnie od zarobków. Wobec tego małżonek zarabiający mniej nie wyda na zakupy większości swojej pensji. Zatem najlepiej ustalić, jaka suma będzie wtedy najbardziej korzystna dla każdej ze stron.

Oczywiście, w niektórych małżeństwach zdarza się, że wtedy za zakupy płaci się po prostu z konta tego małżonka, który zarabia więcej. Pieniądze mogą też trafiać na wspólne konto, do którego karty ma każdy małżonek i mogą oni wspólnie korzystać z tych środków na zakupy i na inne wydatki. Naturalnie, te większe trzeba wtedy skonsultować z drugą stroną.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 74,08%. Rata miesięczna od 245,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 4 617,56 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 627,56 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 617,56 zł. Stan na dzień 05.11.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5 700,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 68,26%. Rata miesięczna od 335,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 6 081,00 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 894, zł, prowizja 5 187,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11 781,00 zł. Stan na dzień 23.11.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.