Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Podatek za psa – co warto o nim wiedzieć?

Podatek za psa – co warto o nim wiedzieć?

Decydując się na posiadanie psa trzeba brać pod uwagę, że niezbędne może być uiszczanie opłat w postaci podatków ustalonych przez poszczególne gminy. Nie zawsze można się z takim podatkiem spotkać co wynika z faktu, że jest on obligatoryjny. Nie wszystkie gminy decydują się na pobieranie podatków od właścicieli psów.

Większość samorządów pobiera opłaty od właścicieli psów, które nazywane są podatkiem od psów. W poszczególnych gminach można spotkać się z bardzo odmiennymi wysokościami opłat za psa, które mogą wahać się od kilkunastu złotych do nawet kilkudziesięciu w zależności gminy. O ile taka opłata bywa niewielką uciążliwością dla osób mających jednego psa, o tyle posiadacze kilku psów muszą się liczyć z dość wysokimi i regularnymi kosztami.

Czy należy uiszczać podatek od posiadania psów?

Jeśli w danej gminie ustalona została opłata od posiadania psów warto jest płacić taki podatek. Wprawdzie gminy nie prowadzą najczęściej żadnych szczegółowych list właścicieli psów, ale zawsze można się spotkać z sytuacją, w której ktoś poinformuje, że posiadamy psa. Jednocześnie wiele gmin przesyła informacje do mieszkańców o pobieraniu opłat w postaci podatków od psów. Informacje takie można uzyskać również na stronach internetowych wielu gmin.

Zwolnienia od opłat za psy

W wielu gminach można spotkać się z naliczeniami opłat za posiadanie psów, ale również ze zwolnieniami z takich opłat. Najczęściej w poszczególnych gminach zwolnieniom z płacenia podatków od posiadania psów zwolnione są poszczególne grupy społeczne. Dotyczyć to może między innymi osób niepełnosprawnych, którzy posiadają psy, które są ich asystentami. Jednocześnie bardzo często zwolnienia dotyczą również osób niepełnosprawnych posiadających jedynie jednego psa.

Do grup zwolnionych z podatku za posiadanie psów zaliczają się rolnicy, którzy płacą podatek rolny. W przypadku tej grupy społecznej wskazane jest, że z opłaty zwolnieni są rolnicy nie posiadający więcej niż dwa psy w jednym gospodarstwie rolnym. Zwolnienia z płacenia podatków od posiadania psów kierowane są również do seniorów. Gminy ustalają zwolnienia dla osób, które przekroczyły sześćdziesiąty piąty rok życia oraz posiadających jednego psa.

Przeznaczenie podatków

Wiele gmin nalicza opłaty za posiadanie psów w celu gromadzenia środków finansowych, które następnie przeznaczane są na prowadzenie odpowiednich działań dotyczących porzuconych zwierząt. Na gminach spoczywa obowiązek zapewnienia opieki nad bezpańskimi zwierzętami co dotyczy między innymi psów.

Naliczanie podatków pozwala na gromadzenie dodatkowych funduszy, które mogą być następnie przeznaczone na realizowanie ustawowych obowiązków przez daną gminę. Jeśli chce się mieć pewność na co przeznaczane są środki finansowe gromadzone przez gminę warto jest sprawdzać takie informacje w dokumentach prezentujących budżet gminy.

Coraz więcej gmin decyduje się na regularne informowanie o tym jak wydatkowane są środki finansowe gromadzone z poszczególnych podatków czy opłat nakładanych na mieszkańców.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.