Pożyczka – bank czy firma pozabankowa?

Pożyczka – bank czy firma pozabankowa?

Pożyczki pozabankowe to szybki i łatwy sposób na podreperowanie domowego budżetu. Rynek pożyczkowy to dziś szeroka gama firm, które oferują zarówno chwilówki, jak i pożyczki ratalne udzielane na dłuższe okresy. Kto może skorzystać z takich właśnie usług?

Brak gotówki może przekreślić wiele planów. Jeśli nie mamy wystarczającej ilości oszczędności, możemy pomyśleć o wzięciu pożyczki w banku albo w formie pożyczkowej. Aby otrzymać pieniądze, musimy spełnić określone wymagania. Są one dość zróżnicowane, ponieważ każdy pożyczkodawca ma nieco inne oczekiwania w stosunku do swoich klientów.

Banki i firmy oferujące pożyczki najczęściej starannie sprawdzają klientów, ponieważ zależy im na tym, aby pożyczone pieniądze wraz z kosztami zostały oddane w pełni. Wtedy, gdy instytucja ma dość wyśrubowane wymagania, możemy zwykle liczyć na niższe koszty, z kolei wtedy, gdy nie mamy pracy lub jesteśmy dłużnikiem, pożyczki nie otrzymamy wszędzie, a jeżeli będzie to już możliwe, koszty mogą być znacznie wyższe.

Pożyczki pozabankowe – jakie warunki musimy spełnić?

Najczęściej pożyczki pozabankowe kojarzone są z ofertami dostępnymi dla każdego. W rzeczywistości jednak także firmy pożyczkowe mają swoje szczególne warunki, które klienci muszą spełnić. Często nie różnią się one w dużej mierze od tych bankowych, ale firmy pozabankowe zyskują głównie na szybkości oraz wygodzie, ponieważ o pieniądze możemy również wnioskować przez internet.

Gdy chodzi o warunki do spełnienia, chwilówka lub pożyczka ratalna dostępna jest przede wszystkim dla tych osób, które są pełnoletnie, a także są obywatelami Rzeczypospolitej Polski i mają stałe zameldowanie. Ponadto większość firm pożyczkowych sprawdza klientów w rejestrach dłużników, na przykład BIK. wiosenna-pozyczka

Dochody – jakie z nich są wymagane przy wnioskowaniu o pożyczkę?

Zazwyczaj firmy pozabankowe i banki wymagają do swoich klientów poświadczenia uzyskiwanych dochodów, ale w przypadku wnioskowania o mniejsze sumy nie musimy przedstawiać żadnych dodatkowych dokumentów, na przykład zaświadczenia od pracodawcy o osiąganych zarobkach.

Zdarza się jednak, że firmy pożyczkowe oferują pożyczki osobom bez stałych dochodów, a nawet osobom bezrobotnym. Wtedy musimy już liczyć się ze znacznie wyższymi kosztami obsługi pożyczki – prowizją, oprocentowaniem. Ponadto jest to bardzo ryzykowne posunięcie, ponieważ brak regularnych dochodów może łatwo doprowadzić do problemów w spłacie rat.

W naszej firmie Aasa Polska do każdego z naszych klientów podchodzimy w sposób indywidualny. Kto może liczyć u nas na pożyczkę?

W Aasa Polska oferujemy pożyczki dla osób, które:

• są w wieku od 20 do 80 lat

• nie figurują w rejestrze dłużników BIG

• mają adres stałego zameldowania w Polsce wiosenna-pozyczka

• mają udokumentowany i stały dochód w Polsce, na przykład z tytułu umowy o pracę, emerytury czy renty

Nie wymagamy żadnych poręczeń oraz zabezpieczeń, dlatego nasze pożyczki ratalne są łatwo dostępne dla osób, które potrzebują szybkiego zastrzyku finansowego na dowolny cel w wysokości nawet do 25 000 złotych.

Jeżeli chcesz wnioskować o pożyczkę, w Aasa Polska możesz zrobić to nawet w tym momencie. Zapraszamy do złożenia wniosku on-line!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.