W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Pożyczka – bank czy firma pozabankowa?

Pożyczka – bank czy firma pozabankowa?

Pożyczki pozabankowe to szybki i łatwy sposób na podreperowanie domowego budżetu. Rynek pożyczkowy to dziś szeroka gama firm, które oferują zarówno chwilówki, jak i pożyczki ratalne udzielane na dłuższe okresy. Kto może skorzystać z takich właśnie usług?

Brak gotówki może przekreślić wiele planów. Jeśli nie mamy wystarczającej ilości oszczędności, możemy pomyśleć o wzięciu pożyczki w banku albo w formie pożyczkowej. Aby otrzymać pieniądze, musimy spełnić określone wymagania. Są one dość zróżnicowane, ponieważ każdy pożyczkodawca ma nieco inne oczekiwania w stosunku do swoich klientów.

Banki i firmy oferujące pożyczki najczęściej starannie sprawdzają klientów, ponieważ zależy im na tym, aby pożyczone pieniądze wraz z kosztami zostały oddane w pełni. Wtedy, gdy instytucja ma dość wyśrubowane wymagania, możemy zwykle liczyć na niższe koszty, z kolei wtedy, gdy nie mamy pracy lub jesteśmy dłużnikiem, pożyczki nie otrzymamy wszędzie, a jeżeli będzie to już możliwe, koszty mogą być znacznie wyższe.

Pożyczki pozabankowe – jakie warunki musimy spełnić?

Najczęściej pożyczki pozabankowe kojarzone są z ofertami dostępnymi dla każdego. W rzeczywistości jednak także firmy pożyczkowe mają swoje szczególne warunki, które klienci muszą spełnić. Często nie różnią się one w dużej mierze od tych bankowych, ale firmy pozabankowe zyskują głównie na szybkości oraz wygodzie, ponieważ o pieniądze możemy również wnioskować przez internet.

Gdy chodzi o warunki do spełnienia, chwilówka lub pożyczka ratalna dostępna jest przede wszystkim dla tych osób, które są pełnoletnie, a także są obywatelami Rzeczypospolitej Polski i mają stałe zameldowanie. Ponadto większość firm pożyczkowych sprawdza klientów w rejestrach dłużników, na przykład BIK. zimowa-pozyczka

Dochody – jakie z nich są wymagane przy wnioskowaniu o pożyczkę?

Zazwyczaj firmy pozabankowe i banki wymagają do swoich klientów poświadczenia uzyskiwanych dochodów, ale w przypadku wnioskowania o mniejsze sumy nie musimy przedstawiać żadnych dodatkowych dokumentów, na przykład zaświadczenia od pracodawcy o osiąganych zarobkach.

Zdarza się jednak, że firmy pożyczkowe oferują pożyczki osobom bez stałych dochodów, a nawet osobom bezrobotnym. Wtedy musimy już liczyć się ze znacznie wyższymi kosztami obsługi pożyczki – prowizją, oprocentowaniem. Ponadto jest to bardzo ryzykowne posunięcie, ponieważ brak regularnych dochodów może łatwo doprowadzić do problemów w spłacie rat.

W naszej firmie Aasa Polska do każdego z naszych klientów podchodzimy w sposób indywidualny. Kto może liczyć u nas na pożyczkę?

W Aasa Polska oferujemy pożyczki dla osób, które:

• są w wieku od 20 do 80 lat

• nie figurują w rejestrze dłużników BIG

• mają adres stałego zameldowania w Polsce zimowa-pozyczka

• mają udokumentowany i stały dochód w Polsce, na przykład z tytułu umowy o pracę, emerytury czy renty

Nie wymagamy żadnych poręczeń oraz zabezpieczeń, dlatego nasze pożyczki ratalne są łatwo dostępne dla osób, które potrzebują szybkiego zastrzyku finansowego na dowolny cel w wysokości nawet do 25 000 złotych.

Jeżeli chcesz wnioskować o pożyczkę, w Aasa Polska możesz zrobić to nawet w tym momencie. Zapraszamy do złożenia wniosku on-line!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 3 600,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.  

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.