Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Uważaj na phishing! Możesz stracić pieniądze!

Uważaj na phishing! Możesz stracić pieniądze!

Korzystanie z internetu w celu załatwiania spraw finansowych jest związane z ryzykiem phishingu. Aktualnie jest to jeden z dość popularnych sposobów na wyłudzenie danych oraz pieniędzy on-line. Jak rozpoznać phishing oraz jak się przed nim ustrzec?

Internet daje nam szerokie możliwości – teraz on-line możemy między innymi zaciągać pożyczki, możemy też zlecać przelewy czy robić zakupy. Korzystanie z sieci pozwala nam na oszczędzanie czasu oraz pieniędzy. Jeżeli jednak nie będziemy znali podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po sieci, wtedy możemy utracić nasze oszczędności. Aktualnie dużym zagrożeniem jest phishing.

Czym jest phishing?

Jest to jedna z nowszych metod oszustwa, która polega na tym, że przestępca podszywa się pod instytucję czy inną osobę, aby wyłudzić określone informacje. Najczęściej to szczegóły karty kredytowej, dane logowania do banku, różnego rodzaju hasła, ale również phishing może polegać na nakłonieniu ofiary do innych działań. Jednak kradzież danych nie jest tu jedynym zagrożeniem – również możemy narazić się na pobranie na nasz komputer oprogramowania szpiegowskiego, trojana czy keyloggera, który zbierze też inne informacje i przekaże je dalej.

Najczęściej phishing ma formę wiadomości e-mailowych. Są one stylizowane na powiadomienia z banków, operatorów płatności internetowych, od firm kurierskich czy poczty. Wiadomość zwykle zwiera prośbę o przekazanie poufnych danych w trybie pilnym, przykładowo wskutek zablokowania konta, awarii systemu, nieodebrania paczki. We wiadomości znajduje się link, który kieruje do podrobionej strony WWW, na której mamy podać dane.

Jak postępować w przypadku phishingu?

Jeżeli otrzymamy informację w powyższym schemacie, przede wszystkim powinniśmy dobrze się jej przyjrzeć. Pamiętajmy o tym, że banki oraz operatorzy płatności nie proszą swoich klientów przez e-maile o przekazanie wrażliwych danych. Wiadomości phishingowe możemy też rozpoznać po dziwnym adresie, z którego je wysłano – zwykle nie przypomina on adresu firmy. Ponadto w treści wiadomości znajdziemy wiele błędów, ale nie jest to regułą. jesienna-pozyczka

Tak czy inaczej, gdy dostaniemy wiadomość z prośbą o przekazanie danych, nie powinniśmy na nią reagować. Należy ją od razu wyrzucić do kosza i nie otwierać znajdujących się w niej linków.

Na co jeszcze powinniśmy uważać?

Warto też wskazać, że w celu ochrony przed niebezpieczeństwem w internecie powinniśmy posiadać aktualny program antywirusowy, który będzie chronił nas przed różnymi zagrożeniami z sieci. Także powinniśmy aktualizować przeglądarki internetowe, ponieważ i one podatne są na różne błędy. Nie powinniśmy też wchodzić na podejrzane strony internetowe oraz pobierać oprogramowania z nieznanych nam stron.

Nic jednak nie ochroni nas tak dobrze, jak nasza świadomość dotycząca bezpieczeństwa w sieci. Pamiętajmy nie tylko o swojej edukacji w tym kierunku, ale również o przekazywaniu informacji na ten temat naszym bliskim, szczególnie seniorom, którzy w internecie wykazują się większym zaufaniem i mogą być w ten sposób bardziej narażeni na wykradzenie danych czy pieniędzy.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.