Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Pożyczki bez BIK – czy są dostępne?

Pożyczki bez BIK – czy są dostępne?

Jeśli posiada się zadłużenie niespłacone w bankach lub nie spłaciło się w terminie zobowiązań wobec banków wówczas pojawiają się negatywne wpisy w BIK. Negatywna historia w BIK przekładać się może na poważne trudności w uzyskaniu nowych produktów finansowych do dotyczy również pożyczek.

Czy można znaleźć takie produkty finansowe, które pozwalają na pożyczenie pieniędzy bez sprawdzania BIK?

Generalnie informacje w BIK sprawdzać mogą jedynie banki. Jednak informacje w BIK mogą być również sprawdzane przez inne firmy po wyrażeniu zgody przez klientów. Wiele firm wymaga takiej zgody przy staraniu się o uzyskanie pożyczki finansowej. Jeśli firma sprawdza takie informacje wówczas klienci mają negatywne wpisy w BIK mogą nie móc uzyskać pożyczki. Oczywiście wiele zależy jaki wpis znajduje się w BIK.

Wiele firm pożyczkowych nie bierze pod uwagę takich zobowiązań w BIK, które były zapłacone w opóźnieniem nawet w przypadku gdy płatność dokonana została w ramach egzekucji u komornika.

Wiele firm bierze pod uwagę jedynie aktualnie niespłacone zobowiązania finansowe, które znajdują się w BIK. Jednak generalnie sprawdzenie informacji w BIK przy złej historii znacznie ogranicza szanse na pozyskanie pożyczki. jesienna-pozyczka

Pożyczki bez BIK

Firm udzielających pożyczki bez BIK jest coraz mniej na rynku.

Jednak nadal można znaleźć firmy finansowe, które nie sprawdzają takich informacji, czyli nie żądają zgody na sprawdzenie takich informacji od klientów. Jeśli chce się znaleźć takie firmy najlepszym rozwiązaniem jest sprawdzenie informacji dostępnych w Internecie. Na portalach finansowych można znaleźć informacje o tym, jakie są wymagania poszczególnych firm pożyczkowych w ramach udzielania pożyczek.

Na takich stronach można znaleźć informacje o firmach, które nie sprawdzają informacji znajdujących się w BIK. Najczęściej dotyczy to takich firm, które udzielają pożyczek na krótki okres czasu. Szybkie pożyczki generalnie można pozyskać pożyczki bez sprawdzania BIK. Jednak takie pożyczki nie są udzielane na korzystnych warunkach finansowych, ale zawsze mogą być rozwiązaniem w przypadku nagłej potrzeby pożyczenia środków finansowych na rynku finansowym.

Brak sprawdzania BIK przy dłuższych okresach udzielania pożyczek

Jeśli szuka się firm, które udzielają średnioterminowych czy długoterminowych pożyczek bez sprawdzania BIK generalnie są to firmy, które działają na rynku pożyczkowym udzielając pożyczek zabezpieczonych. Takie zabezpieczone pożyczki mają dla firm finansowych znacznie mniejsze ryzyko związane z brakiem możliwości spłacenia pożyczki przez klientów.

Do zabezpieczeń pożyczek można zaliczyć między innymi pożyczki udzielane pod zabezpieczenie ruchomościami jak też nieruchomościami. Generalnie zabezpieczenie na hipotece jest uznawane na rynku finansowym za najlepsze zabezpieczenie pożyczanych pieniędzy.

Takie zabezpieczenie pozwala na zapewnienie korzystnych warunków, na których udzielane są w pożyczki w średnim oraz długim okresie czasu, gdyż firmy finansowe mogą pożyczać nawet większe sumy pieniędzy bez dużego ryzyka. jesienna-pozyczka

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.