Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Zmieniam bank – czy zmieni się numer konta?

Zmieniam bank – czy zmieni się numer konta?

Gdy chcemy założyć swoje pierwsze konto bankowe, do wyboru mamy wiele ciekawych ofert. Warto przyjrzeć się nim dokładnie, aby znaleźć dla siebie takie, które będzie spełniało nasze wszystkie oczekiwania. Jednak z czasem oferta może przestać spełniać nasze oczekiwania i na horyzoncie może pojawić się coś lepszego. Wtedy warto pomyśleć o przeniesieniu się do nowego banku. Co wtedy dzieje się z naszym numerem konta?

Przenoszenie się do innego banku wcale nie jest bardzo skomplikowanym procesem. Wielu z nas kojarzy takie operacje z czasochłonnymi i wymagającymi pisania szeregu dokumentów, ale obecnie przepisy pozwalają nam na załatwienie wszystkiego ekspresowo.

Konto możemy przenieść zarówno samodzielnie, jak i również może pomóc nam w tym nowy bank. Wynika to z faktu, że od 2010 roku obowiązuje rekomendacja Związku Banków Polskich, która zobowiązuje banki do tego, aby ułatwiały klientom przenosiny.

Przeniesienie konta – krok po kroku:

  1. Wybieramy odpowiednią ofertę – warto zapoznać się z różnymi ofertami banków w zakresie rachunków osobistych, sprawdźmy koszty, z którymi musimy się liczyć, warunki, które musimy spełnić, aby nie płacić. Możemy w tym celu skorzystać też ze specjalnych rankingów kont bankowych.

  2. Złóż wniosek o otwarcie nowego konta w nowym banku – najlepiej przed zamknięciem starego konta otworzyć dla siebie nowe. Możemy zrobić to obecnie przez internet albo w placówce. jesienna-pozyczka

  3. Przenosimy się na nowe konto – możemy zrobić to samodzielnie albo przy pomocy nowego banku, któremu dajemy odpowiednie upoważnienie. Wygodniejsze jest to drugie rozwiązanie, zwłaszcza wtedy, gdy mamy w banku stałe zlecenia, polecenia zapłaty, musimy powiadomić wiele urzędów o zmianie konta, na przykład ZUS, US. Gdy nie mamy zleceń z konta o nie musimy powiadamiać instytucji, przenosiny możemy wykonać samodzielnie – zwykle wystarczy tylko przelanie sumy, która została nam na starym koncie na to nowe.

  4. Zamknięcie konta – gdy wybraliśmy opcję pomocy nowego banku, wtedy także otrzymamy w tym pomoc, gdy robimy wszystko samodzielnie, wtedy udajemy się do starego banku osobiście lub załatwiamy formalność pocztą albo przez internet.

Co z numerem naszego konta bankowego?

Wielu osobom wydaje się, że przeniesienie się do nowego banku jest bardzo podobne do przeniesienia numeru telefonu z jednego operatora do drugiego. W tym przypadku jednak nie przenosimy numeru konta, ale otrzymujemy całkowicie nowy numer. W związku z tym tak ważne jest powiadomienie wszystkich, że mamy nowy numer konta. Zmieńmy go w urzędach, na portalach, na których prowadzimy sprzedaż, przekażmy rodzinie i znajomym.

Brak możliwości przeniesienia się do nowego banku wraz z naszym starym rachunkiem bankowym wynika z faktu, że banki mają przypisane do siebie określone cyfrowe wyróżniki banków. Są to cyfry na pozycji od trzeciej do dziesiątej, dlatego możemy dokonać identyfikacji banku po numerze konta bankowego. Przykładowo w banku PKO BP ten ciąg zaczyna się od 1020, natomiast w mBanku czy Orange Finanse to 1140. Kolejne cyfry oznaczają dopiero numer rachunku klienta.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.