Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Deflacja – co to jest i kiedy o niej mówimy?

Deflacja – co to jest i kiedy o niej mówimy?

Każdy, kto przegląda wiadomości krajowe, na pewno spotkał się jakiś czas temu z informacją, że po okresie deflacji w Polsce nastąpiła inflacja. Nie każdy z nas jednak zdaje sobie sprawę z tego, czym tak naprawdę są te terminy. Warto je poznać, ponieważ mają one wpływ także na nasze finanse.

Spis treści

Najczęściej większość z nas wie, czym jest inflacja, ponieważ to o niej mówimy częściej. To, ogólnie rzecz biorąc, utrata wartości pieniędzy. Gdy ma miejsce inflacja, pieniądz ma coraz mniejszą wartość i możemy kupić za niego coraz mniej. Wobec tego inflację możemy poznać po rosnących cenach i w konsekwencji za taką samą pensję możemy zakupić mniej niż przed jakimś czasem.

Jednak o przeciwieństwie inflacji, czyli o deflacji, mówimy dość rzadko. Wynika to głównie z faktu, że deflacja nie występuje tak często jak inflacja. Z jakim zjawiskiem mamy wtedy do czynienia? Jakie są jego przyczyny, a jakie skutki?

Czym jest deflacja?

Terminem deflacji określamy sytuację, w której dochodzi do wzrostu wartość pieniądza. W związku z tym za taką samą kwotę możemy nabyć więcej towarów niż w przypadku inflacji. Deflację rozpoznajemy po długotrwałym spadku przeciętnego poziomu cen.

Może wydawać się, że taka sytuacja jest wprost idealna, ponieważ możemy wtedy za taką samą sumę zakupić więcej towarów. Realnie mamy więc więcej pieniędzy. Jednak wtedy, gdy spojrzymy na deflację w skali marko, nie jest to już tak korzystny proces. Gdy ceny maleją, wtedy producenci dostają mniej pieniędzy, co przekłada się na ich mniejsze zyski, a w efekcie produkcja także staje się mniej opłacalna. W konsekwencji firma może zacząć zwalniać pracowników, zastopować inwestycje. jesienna-pozyczka

Także deflacja, podobnie jak inflacja, ma wpływ na pożyczki i kredyty. Dotyczy to w szczególności lokat, ponieważ w przypadku inflacji oprocentowanie lokat powinno być wyższe niż poziom inflacji – w przeciwnym przypadku zamiast oszczędzać zaczniemy tracić pieniądze. Zatem przy długotrwałej deflacji możemy na lokatach zarobić więcej, ponieważ pieniędzy nie pochłania nam inflacja, ale z drugiej strony ma miejsce obniżenie oprocentowania lokat. Ponadto dotyczy to te pożyczek. Wysoka inflacja to wyższe oprocentowanie kredytów i pożyczek, natomiast deflacja powoduje, że oprocentowanie pozostaje na stałym, stabilnym poziomie.

Deflacja – brać pożyczki czy oszczędzać?

Deflacja jest dobrym czasem do oszczędzania, ale też do zaciągania pożyczek. Wartość pieniądza jest wtedy stabilna, dlatego opłaca się gromadzić kapitał, gdyż nie traci on na swojej wartości, jak przy inflacji. Ponadto za zgromadzone oszczędności będziemy mogli zakupić więcej niż przy inflacji.

Jak wspomnieliśmy, w przypadku deflacji dochodzi też często do zmniejszenia stóp procentowych, co ma zapobiec spowolnieniu w gospodarce. W związku z tym to dobry czas dla firm, które chcą inwestować, ponieważ wtedy mogą wziąć pożyczkę czy kredyt z mniejszymi kosztami. Oczywiście, niskie oprocentowanie dotyczy także zwykłych pożyczek gotówkowych. W związku z tym czas deflacji jest także dobrym wyborem na wzięcie pożyczki albo kredytu.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.