Czym jest RRSO? Na co ma wpływ?

Czym jest RRSO? Na co ma wpływ?

Chcesz zaciągnąć pożyczkę? Zawsze powinieneś sprawdzić, ile będzie cię to kosztować. Jednym z pomocnych wskaźników jest RRSO, czyli Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania pożyczki.

Każda firma pożyczkowa ma inne koszty pożyczek ustalone dla swoich klientów. Różnice nierzadko są niewielkie, ale wpływają na ogólną wysokość rat. Naturalnie, chcemy brać pożyczki tam, gdzie są one dla nas jak najtańsze. Przy porównywaniu różnych ofert warto zwrócić uwagę na wskaźnik RRSO – Rzeczywistą Roczną Stopę Oprocentowania.

O czym informuje RRSO?

Wskaźnik RRSO określa całkowity koszt pożyczki czy kredytu, który ponoszony jest przez konsumenta. Jest on wyrażony procentowo w stosunku rocznym dla całkowitej kwoty pożyczki albo kredytu.

Przede wszystkim RRSO pomaga w łatwiejszym porównywaniu różnych ofert pożyczek oraz kredytów, ponieważ uwzględnia nie tylko samo oprocentowanie, ale również inne koszty, między innymi prowizje czy opłaty przygotowawcze oraz inne koszty usług koniecznych do skorzystania z oferty. Jest to wobec tego pewnego rodzaju ustandaryzowany wskaźnik kosztów kredytów i pożyczek. Co ważne, RRSO zgodnie z prawem musi być pokazywany przy każdej ofercie.

Od czego zależy RRSO?

Na wysokość Rzeczywistej Rocznej Stopy Oprocentowania kredytów i pożyczek wpływa wiele czynników. Jak już wspomnieliśmy wcześniej, jest to oprocentowanie pożyczki, a także dodatkowe koszty, które dotyczą pożyczki, w tym opłaty i prowizje. Ponadto wysokość RRSO waha się w zależności od okresu oraz wysokości pożyczki.

Generalnie zasada jest taka, że im pożyczka będzie krótsza, tym RRSO będzie wyższe, ponieważ opłaty będą wtedy wysokie w porównaniu z liczbą rat. Gdy jednak weźmiemy pożyczkę rozłożoną na dłuższy okres, RRSO będzie już niższe. Oczywiście, nie oznacza to, że kosztów będzie mniej niż w przypadku krótkiego kredytu, ale będą one proporcjonalnie niższe w stosunku do pożyczonej sumy.

Jak odczytywać RRSO?

Jeżeli będziemy chcieli porównać koszty dwóch pożyczek pod kątem RRSO, najlepiej zrobić to przez internet. Aktualnie firmy pożyczkowe mają na swoich stronach specjalne kalkulatory, które pozwalają na wyznaczenie wysokości rat do spłaty przy określeniu kwoty i okresu pożyczki. W kalkulatorach podawane są również informacje o RRSO – znajdują się one też na naszej stronie Aasa Polska.

Aby porównać koszty, ustawiamy sumy i okresy pożyczek na takich samych wartościach, na przykład 3000 złotych oraz 22 miesiącach spłaty, a potem porównujemy ze sobą wyniki RRSO. Tam, gdzie wynik będzie niższy, pożyczka będzie dla nas ogólnie tańsza.

Wybierz najlepszą pożyczkę w Aasa Polska już teraz!

Jeżeli szukasz dobrych pożyczek, w Aasa Polska przygotowaliśmy dla ciebie dobrą ofertę – nasza pożyczka ratalna to korzystna oferta dla osób, które potrzebują szybkiego wsparcia finansowego na różne wydatki. Wniosek można wypełnić już teraz przez internet, bez potrzeby wychodzenia z domu, a pieniądze będą przekazane na wskazane konto bankowe. Zapraszamy już teraz do zapoznania się z naszą ofertą i wykonania symulacji kosztów swojej pożyczki on-line!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18.50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1789,04 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 791,54 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4289,04 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r.                                                                           

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 233,21 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3435,02 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1519,82 zł, prowizja 1915,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8235,02 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 1400 zł.                                          

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7100 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 344,95 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5081,09 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2248,19 zł, prowizja 2832,90 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12181,09 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2000 zł.        

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10700 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 519,85 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7657,45 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3388,15 zł, prowizja 4269,30 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18357,45 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.