Informacje o pożyczkach
i finansach osobistych

Dziedziczenie emerytury po śmierci żony lub męża

Dziedziczenie emerytury po śmierci żony lub męża

Gdy pracujemy regularnie odkładamy składki emerytalne. Zdarza się jednak, że niektórzy umierają jeszcze zanim otrzymają emeryturę. Czy w takim przypadku składki może odziedziczyć mąż lub żona?

Do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przekazujemy co miesiąc spore sumy. Ponadto niektórzy z nas odkładają jeszcze pieniądze w Otwartych Funduszach Emerytalnych, czyli w OFE. Nawet wtedy, gdy nasze wpłaty nie są duże, jednak po kilkudziesięciu latach mogą dać pokaźną sumę. Gdy jednak odejdziemy przed czasem na emeryturę, część z tych środków może być odziedziczona przez naszych bliskich.

Dziedziczenie składek z ZUS

Niestety, w tym przypadku nie mamy możliwości odziedziczenia pieniędzy, nawet jeżeli jest to bardzo wysoka suma. Wtedy pieniądze przejmowane są przez budżet państwa i przeznaczane są na dokonanie wypłat emerytur dla innych emerytur.

Zatem wtedy, gdy korzystamy tylko z I filaru, czyli nasze składki trafiają wyłącznie do ZUS, emerytura nie podlega dziedziczeniu przez bliskich.

Subkonto w ZUS

Rząd kilka lat temu postanowił, że część przyszłych emerytur będzie przekierowywana z OFE do ZUS. Wobec tego każdy z nas otrzymał wtedy specjalne subkonto w ZUS. Zamiast 7,3% OFE otrzymuje 2,92%, natomiast różnica trafia do ZUS, czyli do I filaru, niemniej jednak na specjalne konto.

Warto wskazać, że środki zgromadzone na takich subkontach podlegają dziedziczeniu na takich samych zasadach jak w przypadku OFE.

Dziedzicznie składek z OFE

Miliony Polaków nadal należą do OFE, chociaż obecnie nie jest to już obowiązkowe. W tym przypadku istnieje już możliwość dziedziczenia składek i mogą być one przekazane wskazanym przez posiadacza konta osobom, nawet tym, które nie są rodziną.

Gdy podpisujemy umowę w funduszem emerytalnym na założenie rachunku emerytalnego, możemy wskazać jedną lub kilka osób, które po naszej śmierci mogą otrzymać zgromadzone przez nas składki. Także możemy wskazać na takie właśnie osoby później albo możemy zmienić je w trakcie odkładania pieniędzy w OFE.

Warto przy tym wskazać, że nikt z OFE nie zgłosi się do osób wskazanych z informacją, że mogą one otrzymać składki po zmarłym. Ma to bowiem związek z faktem, że nawet jeżeli na konto nie wpływają już pieniądze, nie oznacza to, że jego posiadacz nie żyje. Wobec tego o śmierci bliskiej osoby powinniśmy zawiadomić OFE samodzielnie.

Podział składek w przypadku śmierci członka OFE:

• połowa zgromadzonych środków przekazywana jest małżonkowi, środki przenoszone są wtedy na rachunek OFE małżonka lub na jego subkonto w ZUS, gdy nie ma on OFE

• pozostałe środki są wypłacane osobom wyznaczonym w umowie zawartej z OFE we wskazanej proporcji, gdy także uposażonym był wtedy małżonek, wtedy może on, ale nie musi przekazać środki na swój rachunek albo subkonto

• gdy uposażeni nie zostali wskazani, wtedy pieniądze zgromadzone w OFE dzielone są podczas odstępowania spadkowego, dotyczy to tej kwoty, która nie została wypłacona małżonkowi

Wypłaty w gotówce podlegają zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu, a wypłaty świadczeń, czyli tej części, która zostaje w OFE lub na subkoncie współmałżonka, objęte są podatkiem dochodowym zgodne ze skalą obowiązującą w przypadku zwykłych przychodów.

Ten wpis znajduje się w kategorii