Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Przesyłanie skanów dowodów osobistych w sieci

Przesyłanie skanów dowodów osobistych w sieci

Dowód osobisty jest naszym podstawowym dokumentem tożsamości. Posługujemy się nim w różnych sytuacjach, na przykład wtedy, gdy chcemy wziąć pożyczkę czy chcemy założyć konto bankowe. Dowód powinien być dobrze zabezpieczony, aby nie dostać się w niepowołane ręce. Czy w związku z tym możliwe jest jego skanowanie i wysyłanie skanów w sieci?

Dane z dowodu osobistego mogą być wykorzystane do wielu różnych celów. Przykładowo, ktoś może wziąć na nie pożyczkę. Tym kimś niekoniecznie musimy być my, ponieważ wtedy, gdy nasz dowód albo jego ksero czy skan wejdzie w ręce oszusta, będzie on mógł wykorzystać te dane w nielegalny sposób. Często zaciągane są wtedy pożyczki internetowe, ale też te stacjonarne w firmach pozabankowych. Ponadto nasz dowód może posłużyć do zawarcia różnych umów, przykładowo na abonament z telefonem, może być też użyty do wylegitymowania się podczas kontroli biletowej – wtedy mandat przypadnie nam.

Wobec tego wtedy, gdy dowód zgubimy lub zostanie nam on ukradziony, powinniśmy od razu udać się na policję, do Urzędu Gminy i dodatkowo poinformować o tym fakcie nasz lub inny bank – wtedy stosowna informacja zostanie wprowadzona do baz danych. Jak jednak sytuacja prezentuje się wtedy, gdy chodzi o przesyłanie skanów dowodów osobistych w sieci?

Co na to GIODO?

Zdaniem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych skanowanie i przesyłanie kopii dowodów osobistych powinno być poddane szczegółowej analizie. Należy przede wszystkim spojrzeć na taką praktykę przez pryzmat kradzieży tożsamości. Dlatego GIODO zapowiada, że będzie działało w tym właśnie kierunku, aby rozstrzygnąć problem legislacyjnie.

W związku z tym powstaje pytanie, co zrobić wtedy, gdy z danej usługi możemy skorzystać jedynie wtedy, gdy będziemy musieli przekazać skan dowodu osobistego? Oczywiście, możemy zrezygnować z niej i poszukać innej, która nie wymaga przekazywania takich danych, a jedynie przepisania danych z dowodu do formularza. Zwróćmy jednak uwagę na jeszcze inną opcję. jesienna-pozyczka

Jak bezpiecznie przesyłać skan dowodu on-line?

Gdy chcemy przekazać skan dowodu on-line, powinniśmy zadbać o to, aby ukryć wrażliwe dane. Najczęściej skan ten jest potrzebny do potwierdzenia danych, które wcześniej wpisaliśmy w formularzu. W związku z tym niektórzy stosują praktykę polegającą na zamazaniu określonych informacji.

Możemy przykładowo zamazać swoje zdjęcie czy numer dowodu osobistego, który często wymagany jest podczas zaciągania pożyczek on-line czy korzystania z innych usług. Do potwierdzenia naszej tożsamości wystarczające będzie imię i nazwisko, data urodzenia i adres. Możemy też w programie do obróbki graficznej umieścić na dowodzie określony napis, który będzie przechodził przez środek dowodu. Przykładowo napis ten może wyglądać następująco: „Skan dokumenty tylko do użycia na stronie internetowej: xxx (podajemy adres strony)”.

Pamiętajmy także o tym, aby nie publikować zdjęć dowodu w sieci, na przykład na portalach społecznościowych. Także nie powinniśmy wstawiać na nich zdjęć naszych kart płatniczych czy kredytowych, ponieważ mogą być wyczyszczone z pieniędzy!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 74,08%. Rata miesięczna od 245,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 4 617,56 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 627,56 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 617,56 zł. Stan na dzień 05.11.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5 700,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 68,26%. Rata miesięczna od 335,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 6 081,00 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 894, zł, prowizja 5 187,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11 781,00 zł. Stan na dzień 23.11.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.