Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Spłata kredytu w całości przez terminem

Spłata kredytu w całości przez terminem

Gdy zaciągamy pożyczkę albo kredyt, mamy zazwyczaj możliwość wyboru okresu spłaty. Niektórzy z nas wolą wydłużyć ten okres maksymalnie, ponieważ wtedy możemy liczyć na niższe raty. Inni z kolei wybierają jak najmniej rat, ponieważ chcą szybko poradzić sobie z zadłużeniem i mieć je z głowy. Wtedy, gdy zaciągamy pożyczkę, zwykle nie myślimy o tym, aby spłacić ją przed czasem. Jednak i taka możliwość istnieje. Jak z niej skorzystać?

Pożyczki i kredyty zaciągamy na różne cele. Wielu z nas dzięki nim finansuje niezbędne zakupy, inni z kolei przeznaczają je na różnego rodzaju rozrywki. Dzisiaj otrzymanie pieniędzy zarówno w bankach, jak i w firmach pożyczkowych jest naprawdę bardzo proste. W związku z tym pożyczamy coraz częściej i coraz więcej.

Spłata zadłużenia wynikająca z pożyczki czy kredytu zwykle następuje ratalnie, rzadziej w jednej racie, jak ma to miejsce w przypadku chwilówek. Wobec tego co miesiąc musimy przygotować właściwą sumę, aby nasza pożyczka ratalna powoli stawała się coraz mniejsza. Zdarzają się jednak sytuacje, gdy mamy dodatkowy zastrzyk gotówki. Wtedy możemy przeznaczyć ją na spłatę zadłużenia, także w całości, aby całkowicie pozbyć się problemu.

Czy zawsze warto spłacać pożyczkę przed czasem?

W większości przypadków – tak, ale nie zawsze. Gdy mamy pożyczkę gotówkową, wówczas zwykle możemy bez żadnych dodatkowych kosztów spłacić resztę zadłużenia w całości albo w części przed terminem określonym w umowie. Zdarza się jednak, że bank czy firma pożyczkowa pobierają dodatkowe opłaty.

Dodatkowe opłaty za wcześniejszą spłatę pożyczki dotyczą przede wszystkim ofert hipotecznych, które zawierane są na dłuższe okresy powyżej 10 lat. Wtedy dla pożyczkodawcy wcześniejsza spłata będzie oznaczała mniejszy zarobek, co powoduje, że stosuje się często specjalne zapisy w umowie informujące o kosztach wcześniejszej spłaty. Zwykle mają one postać odsetka od całości pożyczonej kwoty. Zwykle dopiero po określonym czasie kilku lat możemy spłacić zobowiązanie bez żadnych dodatkowych kosztów.

Jak spłacić pożyczkę przed czasem?

Gdy wzięliśmy pożyczkę w banku, w którym mamy konto bankowe, dlatego widzimy ją na swoim panelu transakcyjnym, wówczas spłaty możemy dokonać bezpośrednio za jego pośrednictwem. Po prostu wybieramy opcję wpłaty części lub całości i zatwierdzamy odpowiednim kodem – środki pobierane są z naszego konta.

Gdy mamy pożyczkę w innym banku lub w firmie pożyczkowej, do której wysyłamy przelewy, wówczas najlepiej wcześniej skontaktować się z pożyczkodawcą, aby uzyskać informację o tym, ile powinniśmy spłacić w całości. Unikniemy wtedy problemów, gdy okaże się, że wpłaciliśmy za niską sumę.

W naszej firmie pożyczkowej Aasa Polska pozwalamy pożyczkobiorcom na spłatę zadłużenia w całości lub w części bez żadnych dodatkowych kosztów. Aby to zrobić, należy skontaktować się również z naszym działem obsługi klienta, aby potwierdzić dokładną kwotę do spłaty. W razie dodatkowych pytań dotyczących naszej pożyczki ratalnej zawsze pozostajemy do dyspozycji!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.