Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Taryfa dzień-noc na prąd. Co trzeba o niej wiedzieć?

Taryfa dzień-noc na prąd. Co trzeba o niej wiedzieć?

Koszty korzystania z energii elektrycznej mogą znacznie różnić się w zależności od pory dnia. Szczegółowe różnice zależą od rodzaju umowy podpisanej z dostawcą energii elektrycznej. Warto sprawdzać takie informacje, gdyż pozwala to na znaczne zmniejszenie łącznych kosztów związanych użytkowaniem energii elektrycznej.

Zużywanie prądu jest jednym z największych kosztów ponoszonych przez właścicieli domów czy mieszkań. Jednocześnie obecnie można ograniczyć łączne koszty zużywania prądu również poprzez odpowiednie skonstruowanie umowy z dostawcą prądu. Możliwość wybierania różnych taryf w ramach umów z dostawcami prądów pozwala na dopasowanie warunków na umowie do sposobu korzystania z energii elektrycznej.

Gdy jest się osobą, która dużo pracuje w ciągu tygodnia, ale spędza dużo czasu w domu w weekendy doskonałym rozwiązaniem może być decydowanie się na niższe koszty energii elektrycznej w weekendy. Taryfa weekendowa pozwala na uzyskanie mniejszych cen za prąd w weekendy w zamian za wyższe koszty w dni powszednie.

Taryfy podstawowe

Na rynku dostawców prądu można korzystać z bardzo różnych taryf oferowanych klientów. Jednocześnie część taryf to taryfy podstawowe, które są dostępne u wszystkich dostawców prądu. Do takich taryf zalicza się taryfa dzień-noc na prąd. Jest to taryfa najczęściej wybierana przez osoby prywatne. W gospodarstwach domowych taka taryfa pozwala na zmniejszenie kosztów użytkowania energii elektrycznej w ciągu dnia. Dotyczy to wybranych dziesięciu godzin w ciągu doby.

Korzystanie z tary dzień-noc jest korzystne dla użytkowników, którzy nie spędzają czasu w domu w okresach od rana do południa. Jednocześnie takie taryfy mogą być korzystne gdy w domach korzysta się między innymi z urządzeń grzewczych działających na prąd czy też urządzeń grzewczych do podgrzewania wody. jesienna-pozyczka

Ceny w taryfie

Nie wszystkie osoby korzystają z umów podpisywanych bezpośrednio z dostawcami prądu. Osoby niekorzystające z umów bezpośrednio podpisanych z dostawcą prądu w zakresie ustalenia indywidualnych stawek taryf korzysta się z cen za elektryczną energię ustalonych urzędowo.

Nie zawsze podpisanie indywidualnych umów na wybrane taryfy bywa korzystne.

Wszystko zależy od indywidualnych warunków. Jednak zawsze warto sprawdzić informacje dotyczące tego ile będzie się płaciło przy podpisaniu umów z dystrybutorem energii elektrycznej. W wielu przypadkach można znacznie zyskać decydują się na wykorzystanie warunków cenowych w ramach oferowanej przez dystrybutora prądu taryfy dzień-noc.

Obecnie można wygodnie sprawdzać warunki cenowe przy poszczególnych warunkach zapisanych w umowie zarówno za pośrednictwem kalkulatorów cen prądu dostępnych na stronach dostawców prądu, a także dostępnych na stronach niezależnych serwisów pozwalających na porównanie ofert różnych firm z rynku dostawców prądu.

Pozwala to na wygodne sprawdzenie oraz porównanie poszczególnych ofert.

Wówczas można dopasować taryfy do indywidualnego sposobu użytkowania domu czy mieszkania w zakresie tych godzin, w których spędza się najwięcej czasu w domu. W takich godzinach można decydować się na taryfy gwarantujące mniejsze ceny za korzystanie z prądu. jesienna-pozyczka

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.