W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Gdzie kupić ubezpieczenie turystyczne?

Gdzie kupić ubezpieczenie turystyczne?

Wybierasz się na wakacje za granicę? Niezależnie od tego, czy planujesz wszystko samodzielnie, czy wyjeżdżasz z biurem turystycznym, warto wykupić ubezpieczenie turystyczne. Gdzie możemy zawrzeć taką umowę?

Gdy jedziemy na urlop do innego kraju, planujemy wiele rzeczy, między innymi dojazd, nocleg, sprawdzamy atrakcje, wymieniamy walutę, dobieramy odpowiednią walizkę i jej zawartość. W ferworze wakacyjnych przygotowań nie powinniśmy jednak zapominać o naszym bezpieczeństwie i spokoju, czyli o wykupieniu ubezpieczenia turystycznego.

Polisa turystyczna jest w stanie pokryć koszty związane z:

• leczeniem w przypadku chorób i urazów

• transportem medycznym do kraju

• organizacją akcji ratowniczej lub poszukiwawczej wiosenna-pozyczka

• utraconego bagażu

• uszkodzonego sprzętu

• utraconych dokumentów, kart płatniczych

• odwołaniem wakacji przez organizatora

Na rynku ubezpieczeń znajdziemy wiele polis przeznaczonych dla turystów. Różnią się one w szczególności zakresem ochrony oraz wysokością składki. Warto więc zapoznać się z różnymi propozycjami, aby znaleźć dla siebie taką ochronę, która będzie spełniała nasze wymagania.

Zawsze czytaj umowy i warunki!

Oczywiście, powinniśmy także zapoznać się z OWU, czyli ogólnymi warunkami ubezpieczenia. To właśnie w tym dokumencie znajdziemy informacje o tym, jak ubiegać się o otrzymanie odszkodowania, jaką sumę odszkodowania możemy otrzymać, a także znajdziemy w nim tak zwany katalog wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej, czyli przypadków, gdy odszkodowania nie będziemy mogli otrzymać. wiosenna-pozyczka

Przykładowo, może okazać się, że ubezpieczyciel nie wypłaci nam pieniędzy wtedy, gdy doznaliśmy urazu podczas uprawiania sportów ekstremalnych – musimy wtedy wykupić inną polisę. Może też pojawiać się zapis, że w przypadku określonych urazów ubezpieczyciel nie pokrywa kosztów leczenia w kraju, do którego udał się turysta, ale pokrywa koszty transportu do Polski, gdzie leczenie będzie mogło być podjęte. To tylko kilka przykładów, ponieważ jest ich znacznie więcej.

Gdzie wykupić ubezpieczenie podróżne?

Istnieje kilka sposobów na wykupienie ubezpieczenia turystycznego. Możemy zrobić to bezpośrednio w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym albo możemy zrobić to u pośrednika – agenta ubezpieczeniowego. Co więcej, dzisiaj polisy możemy kupować też całkowicie przez internet, dlatego nie musimy w ogóle wychodzić z domu.

W wybraniu najlepiej polisy ubezpieczeniowej mogą pomóc nam dostępne w internecie porównywarki ofert. W jednym miejscu gromadzą one propozycje różnych ubezpieczycieli i pozwalają użytkownikom na wybranie tych najbardziej korzystnych. Do wyszukiwarki wpisujemy wtedy termin oraz kierunek podróży, a także inne wymagane dane, aby od razu zobaczyć, w którym towarzystwie ubezpieczeniowym możemy kupić najbardziej korzystną dla nas polisę.

Gdy wybierzemy już korzystną ofertę, możemy zawrzeć umowę przez internet. Płatność odbywa się z wykorzystaniem systemów płatności on-line, więc pieniądze od razu przekazywane są do firmy ubezpieczeniowej, a my otrzymujemy na nasz adres e-mail komplet dokumentów ubezpieczeniowych. Ochrona rozpoczyna się już po kilku godzinach od zawarcia umowy on-line.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.