Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Spłata pożyczki po utracie pracy

Spłata pożyczki po utracie pracy

Tracąc pracę można mieć poważne problemy ze spłatami różnych zobowiązań finansowych. Gdy posiada się niespłacone pożyczki przy stracie pracy można mieć przede wszystkim trudności w regularnym spłacaniu pożyczek. Niezbędne jest z tego powodu decydowanie się na odpowiednie działania, które pozwalają na unikanie sytuacji, gdy pożyczki zaczną być windykowane.

Najlepiej jest pomyśleć o tym, że może zdarzyć się utrata pracy przy pożyczkach długoterminowych. Wówczas prawdopodobieństwo utraty pracy jest znacznie większe. Warto z tego powodu decydować się na zabezpieczenie pożyczki.

Postawić można na ubezpieczenia pożyczek. Jednym z takich ubezpieczeń jest ubezpieczenie na wypadek utraty pracy. Takie ubezpieczenia pozwalają na zapewnienie okresu spłaty pożyczki przez ubezpieczyciela po utracie pracy w formie zwolnienia z pracy bez winy pracownika.

Najczęściej okres spłacania rat pożyczkowych przy utracie pracy wynosi kilka miesięcy. Jest to jednak w wielu przypadkach czas wystarczający na znalezienie nowej pracy. Pozwala to na uniknięcie problemów z windykowaniem pożyczek, co może stanowić problem zarówno z finansowy w danym momencie jak też w przyszłości przy staraniu się o zaciąganie nowych zobowiązań finansowych.

Negocjacje z firmami finansowymi

Jeśli nie wykupiło się ubezpieczenia od utraty pracy co często zdarza się szczególnie przy krótkoterminowych, a także średnioterminowych pożyczkach wówczas niezbędne jest podejmowanie innych kroków pozwalających na ułatwienie spłacania pożyczek gdy straciło się pracę.

Warto jest przede wszystkim nie unikać podejmowania kontaktu z firmami pożyczkowymi. Taki kontakt pozwala w wielu przypadkach na możliwość negocjowania nowych warunków spłacania pożyczek. Wiele firm jest gotowych na takie negocjowanie, gdyż woli uzyskać spłatę w późniejszym czasie niż mieć problemy z odzyskaniem pieniędzy.

W ramach negocjowania nowych warunków spłacania pożyczek można obniżyć czasowo miesięczne raty czy też zawiesić na krótki czas spłacanie pożyczki. Innym rozwiązaniem jest decydowanie się na wydłużenie czasu spłacania pożyczek, co pozwala na zapewnienie zarówno ograniczenia rat pożyczkowych jak też zapewnienia możliwości spłacania pożyczek w późniejszym czasie, czyli po znalezieniu nowej pracy.

Oczywiście wiele zależy od indywidualnej sytuacji finansowej.

Poduszka finansowa

Wiele osób pomimo utraty pracy posiada pewne oszczędności. Oczywiście trzeba brać pod uwagę, że przy utracie pracy oszczędności dość szybko się kończą.

Jednak zawsze posiadając oszczędności można znacznie łatwiej negocjować nowe warunki współpracy z firmami finansowymi, w których pożyczyło się pieniądze. Można przede wszystkim ograniczyć miesięczne raty pożyczkowe, co pozwala na zmniejszenie obciążeń finansowych do czasu znalezienia nowej pracy.

Bez względu na indywidualną sytuację finansową przy utracie pracy, a także spłacaniu pożyczek bardzo ważny jest kontakt z pożyczkodawcami. Pozwala to na szukanie różnych rozwiązań pozwalających na zapewnienie znacznie łatwiejszego poradzenia sobie do czasu znalezienia nowej pracy.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.