Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Nie zostawiaj dowodu osobistego w zastaw!

Nie zostawiaj dowodu osobistego w zastaw!

Dowód osobisty jest najważniejszym z posiadanych przez nas dokumentów. To on poświadcza naszą tożsamość i służy do jej potwierdzania. Bez dowodu osobistego nie załatwilibyśmy bardzo wielu spraw. Z drugiej strony pamiętajmy jednak o tym, żeby uważać na to, komu przekazujemy dowód osobisty – możemy narazić się wtedy na kradzież tożsamości !

Chyba każdy z nas spotkał się z wymogiem zostawienia dowodu osobistego w wypożyczalni, na przykład sprzętu sportowego. Także wielu z nas na pewno zostało poproszonych o przekazanie dowodu w celu wykonania jego kserokopii. Nie każdy z nas jednak zdaje sobie sprawę z tego, że takie czynności nie są legalne.

Małgorzata Kałużyńska-Jasak, rzecznik prasowy GIODO, wskazuje, że zatrzymanie cudzego dowodu osobistego przez osoby, które nie są do tego uprawnione, jest wykroczeniem i może skutkować w karze ograniczenia wolności albo karze grzywny. Jedynie uprawnione do tego służby, w tym policja, mają prawo zażądać od nas przekazania dowodu osobistego, podobnie jak innych dokumentów, na przykład prawa jazdy, paszportu, legitymacji.

Na co możemy się narazić?

Dane znajdujące się na dowodzie osobistym mogą posłużyć do wzięcia pożyczki, także przez internet. Dowód może być wykorzystany do wynajęcia mieszkania, podpisania umowy abonamentowych czy do zakupienia czegoś na raty.

Niestety, o takim wykorzystaniu dowodu jego właściciel dowiaduje się najczęściej wtedy, gdy otrzymuje wezwanie do zapłaty. Dodatkowo nie każdy kojarzy, że do powstawania zadłużenia posłużył skserowany czy przekazany w zastaw dowód osobisty. Dopiero wtedy, gdy oszukana osoba dokładnie przemyśli, jak mogło dojść do takiej sytuacji, może powiązać te fakty. jesienna-pozyczka

Oczywiście, gdy okaże się, że zostaliśmy w ten sposób oszukani, powinniśmy od razu udać się na policję, aby zgłosić sprawę. Wtedy funkcjonariusz będzie mógł udzielić nam dalszych informacji o tym, jak powinniśmy postępować. Możemy też skontaktować się z wierzycielem i przedstawić mu sytuację.

Co wtedy, gdy ktoś prosi o dowód w zastaw lub chce go skserować?

W takich przypadkach nie powinniśmy się zgadzać i mamy do tego pełne prawo. W wypożyczalniach sprzętu sportowego możemy najczęściej po prostu wpłacić kaucję, która potem zostanie nam w pełni oddana. Z kolei wtedy, gdy ktoś prosi o przekazanie dowodu osobistego, powinniśmy także zaprzeczyć – możemy jedynie zgodzić się na okazanie dowodu, czyli pokazanie go w celu sprawdzenia danych, bez ich kopiowania.

W sytuacji, gdy jednak nie mamy innej opcji niż przekazanie dowodu osobistego do skserowania lub przesłanie skanu, wtedy umieśćmy na nim formułkę typu „skserowano dla [nazwa firmy] w dniu [dzień]” – napis powinien być umieszczony na obszarze z dowodem, aby nie można było po prostu go wyciąć.

Podsumowując, gdy ktoś prosi nas o zostawienie dowodu, na przykład w wypożyczalni sprzętu sportowego, albo też chce go zeskanować, pamiętajmy o tym, że jest to potencjalne ryzyko wykradzenia naszej tożsamości i wykorzystania jej w celu zaciągnięcia pożyczki czy podpisania innej umowy.

Należy mieć się na baczności!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.