Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

W jaki sposób spłacić swoją pożyczkę?

W jaki sposób spłacić swoją pożyczkę?

Pożyczki zaciągamy najczęściej wtedy, gdy sami nie dysponujemy odpowiednimi środkami. Do dyspozycji mamy obecnie szeroką gamę ofert pożyczkowych, nie tylko bankowych, ale również pozabankowych. W Aasa Polska proponujemy naszym klientom szybkie i wygodne pożyczki ratalne on-line, których zaciągnięcie nie wymaga wychodzenia z domu. W jaki sposób możemy wtedy spłacić swoje zadłużenie?

Na zaciągnięcie pożyczki powinniśmy zdecydować się jedynie w tej sytuacji, gdy wiemy, że będziemy w stanie ją spłacić – w przeciwnym przypadku istnieje ryzyko, że zadłużenie zacznie generować jeszcze większe koszty, a w konsekwencji może doprowadzić do windykacji, a nawet zajęcia komorniczego.

Spłata zależna jest przede wszystkim od tego, jaki rodzaj pożyczki zaciągnęliśmy. Inaczej spłacamy chwilówki, inaczej pożyczki ratalne, które najczęściej dzielone są na comiesięczne raty. Wszystkie informacje dotyczące tego, jak powinniśmy spłacać pożyczkę, znajdziemy w umowie, do której dołączany jest również harmonogram spłat.

Gdzie wpłacać pieniądze?

Jeżeli zdecydowaliśmy się na pożyczkę on-line, także przez internet możemy spłacać zadłużenie – nie ma wtedy potrzeby chodzenia do banku lub na pocztę, aby tam wpłacać kolejne raty.

W umowie o pożyczkę znajdziemy numer rachunku bankowego, na który powinniśmy wpłacać pieniądze zgodnie z terminami w harmonogramie. W naszej firmie Aasa Polska rachunek do spłaty jest ustalany indywidualnie dla każdego klienta, dlatego należy zawsze dokonywać spłaty na numer wskazany w treści umowy.

Nie zostawiaj spłaty na ostatni moment

Pamiętaj o tym, że najlepiej dokonać spłaty jeszcze przed terminem wskazanym w umowie – jeżeli wykonujesz przelew zwykły, wtedy czas księgowania wpłaty to zwykle jeden dzień roboczy, nie licząc weekendów. Gdy chcesz, aby wpłata przyszła na czas, wykonaj ją na co najmniej jeden dzień przed terminem.

Jeżeli twój aktualny termin spłaty nie odpowiada ci w pełni, możesz skontaktować się również z firmą pożyczkową w celu dokonania jego zmiany. W Aasa Polska wystarczy skontaktować się z naszym Biurem Obsługi Klienta.

Czy można spłacić pożyczkę wcześniej?

Oczywiście, także jest to możliwe. Jeżeli wybieramy pożyczkę ratalną, wtedy najlepiej skonstatować się z Biurem Obsługi Klienta w celu potwierdzenia, jaką kwotę powinniśmy spłacić w całości. Możemy też spłacić kilka rat do przodu jeszcze w poprzedzających terminy miesiącach albo pieniądze wpłacić na lokatę, aby tam zaprocentowały i dopiero potem, przed terminem dokonać spłaty.

Jeżeli interesuje cię szybka i wygodna pożyczka ratalna, nie czekaj, ale już teraz zapoznaj się bliżej z naszą ofertą na stronie internetowej. Wniosek można złożyć nawet w tym momencie – zapraszamy serdecznie!

Co wtedy, gdy nie mogę spłacić pożyczki?

Mogą zdarzyć się też sytuacje, gdy nie jesteśmy w stanie spłacić pożyczki w terminie. W takich przypadkach także powinnyśmy skontaktować się z firmą pożyczkową, która będzie mogła zaproponować rozwiązanie takiej sytuacji, na przykład poprzez wydłużenie terminu spłaty i pomniejszenie wysokości rat.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.