Zakupy on-line – kiedy można dokonać zwrotu?

Zakupy on-line – kiedy można dokonać zwrotu?

Przez internet możemy kupić wiele przedmiotów – ubrania, buty, meble, jedzenie czy elektronikę. Przepisy prawa regulują zakupy on-line, a dokładnie zawieranie umów na odległość. Jednym z praw przysługujących konsumentom jest prawo do zwrotu. Kiedy dokładnie możemy dokonać zwrotu w sklepie internetowym?

Kupujemy przez internet ubranie, ale okazuje się, że tak naprawdę nie leży z dobrze albo jego kolor jest inny niż na stronie sklepu. Jeśli transakcja odbyła się ze sklepem on-line – firmą, która prowadzi sklep, wtedy mamy możliwość dokonania zwrotu, czyli odstąpienia od umowy.

Uwaga! Odstąpienie od umowy przy zakupach internetowych nie musi odbywać się wtedy, gdy kupujemy od osoby prywatnej, czyli innego konsumenta. Wówczas nie przysługuje nam prawo do odstąpienia umowy, ale sprzedający może pójść nam na rękę i przyjąć zwrot. Zatem jeśli kupujemy coś na aukcji on-line albo przez ogłoszenie od osoby prywatnej, zwrot nam nie przysługuje.

Kiedy możemy dokonać zwrotu towaru przez internet?

Przepisy wskazują, że mamy możliwość dokonania zwrotu za zakupy w terminie 14 dni kalendarzowych od następnego dnia, w którym otrzymaliśmy zakupiony przedmiot. Nie musimy przy tym uzasadniać takiej decyzji, ale niektórzy sprzedający pozwalają na zaznaczenie, jaki był powód zwrotu, na przykład przedmiot był za mały, inny niż na stronie.

Warto przy tym wskazać, że niektóre sklepy pozwalają na dokonanie zwrotu w dłuższym terminie, na przykład 30 dni czy nawet 100 dni. Więcej o terminach piszemy poniżej. wiosenna-pozyczka

Pamiętajmy o tym, że towar zwrócony powinien być w takim samym stanie, w jakim go otrzymaliśmy, zatem nie powinien być używany, powinien posiadać również wszystkie elementy, oryginalne opakowanie, metki. Gdy chcemy go rozpakować, przymierzyć, powinniśmy zrobić to ostrożnie.

Jaką formę powinno mieć odstąpienie od umowy?

Różne sklepy mają różne procedury związane ze zwrotem. Najczęściej konieczne jest przygotowanie pisma, w którym oświadczamy o odstąpieniu od umowy. Takie pisma najczęściej znajdują się na stronach internetowych sklepów, ale możemy też znaleźć je on-line.

Niektóre sklepy ułatwiają klientom zwroty i wymagają tylko zlecenia zwrotu on-line albo zaznaczenia odpowiedniej opcji w dokumentacji, która została dołączona do zamówienia.

Terminy odstąpienia od umowy

Jak wspomnieliśmy wcześniej, zgodnie z przepisami mamy 14 dni na odstąpienie od umowy. Termin ten dotyczy złożenia oświadczenia o tym, że chcemy odstąpić od umowy, zatem nie musimy jeszcze w tym terminie odsyłać paczki.

W terminie 14 dni, licząc od dnia następnego, w którym otrzymaliśmy przesyłkę (albo ostatnią rzecz, partię czy cześć, gdy zamówienie obejmowało kilka przesyłek), powinniśmy powiadomić sklep o chęci odstąpienia od umowy. Następnie mamy kolejne 14 dni na to, aby dostarczyć przedmiot do sprzedającego.

Przesyłka przy zwrocie

Przepisy wskazują, że przy zwrocie koszt przesyłki pokrywa konsument, chyba że przedsiębiorca zgodził się je ponieść. Wiele większych sklepów pokrywa koszty zwrotów, wysyłając także do klientów firmy kurierskie, które je odbierają – dzięki temu klient nie musi już ponosić żadnych dodatkowych kosztów. wiosenna-pozyczka

Jeśli musimy zwrócić przedmiot samodzielnie, wówczas najlepiej odesłać go najtańsza możliwą przesyłką poleconą albo paczką, ponieważ zgodnie z przepisami sklep ma obowiązek zwrócić nam koszty związane z najtańszym sposobem dostarczenia przesyłki.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.