Wiosenny zastrzyk gotówki do 15 tys. złotych

Sprawdź!

Zmiany w rządowym programie 500 plus

Zmiany w rządowym programie 500 plus

Ponad rok po rozpoczęciu działania programu 500+ rząd zdecydował się na wprowadzenie w nim zmian. Chodzi o doprecyzowanie przepisów, które sprawiają trudności w interpretacji, a także zmniejszenie skali zjawiska wyłudzenia świadczeń przez osoby, które nie są do nich uprawnione. O czym muszą pamiętać osoby chcące otrzymać 500 złotych na dziecko?

Dzięki programowi 500+ wielu Polaków uzyskało dodatkowy zastrzyk finansowy. W swoich założeniach program pozwala na przekazywanie co miesiąc kwoty 500 złotych rodzicom lub opiekunom dzieci. Pieniądze otrzymać możemy na każde drugie dziecko oraz w wybranych przypadkach także na pierwsze dziecko, gdy zostanie spełnione kryterium finansowe.

1 kwietnia 2017 roku program 500+ skończył swój pierwszy rok. W związku z tą rocznicą przyszedł również czas na podsumowania. Rząd wskazał, że konieczne jest przede wszystkim uszczelnienie programu. Właśnie dlatego zaproponowano kilka kluczowych poprawek. Również konieczne jest obecnie ponowne złożenie wniosku.

Osoby pozostające w nieformalnych związkach

Jedna z głównych poprawek w programie dotyczy osób pozostających w nieformalnych związkach, które rzekomo samodzielnie wychowują swoje dziecko czy dzieci. To właśnie w tym przypadku dochodzi do wielu wyłudzeń, gdy osoby składające wniosek pomijają dochody osiągane przez partnera, aby łatwiej otrzymać pieniądze.

Poprawki zakładają sprawdzanie, czy rzeczywiście samotny rodzic wnioskuje o pieniądze i czy wystąpił on o alimenty w stosunku do swojego byłego pantera. Wobec tego wtedy, gdy obecny opiekun dziecka nie wystąpił o alimenty, jego wniosek o uzyskanie 500 złotych na pierwsze dziecko może być odrzucony.

Pożyczka online do 15 tys. złotych na powitanie wiosny!

Następna poprawka dotyczy fikcyjnego zmniejszania dochodu. Zdarzało się, że osoby chcące pobierać 500+ na pierwsze dziecko celowo zwalniały się z pracy lub uzgadniały z pracodawcą obniżenie płacy, aby zmniejszyć się w limicie. W związku z tym wyłączono stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu, gdy wnioskodawca lub członek rodziny utraci dochód i w okresie 3 miesięcy od momentu utraty dochodu znowu uzyska taki dochód.

Zmiany dotyczą też osób prowadzących firmy i rozliczających się w oparciu o ryczałt. Konieczne jest wtedy dołączenie do wniosku zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku i wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

Jak złożyć nowy wniosek o 500+?

Jak już wspomnieliśmy, konieczne jest również ponowne złożenie wniosków o 500+. Nowy wniosek wraz z ewentualnymi dodatkowymi dokumentami możemy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla miejsca zamieszkania osoby starającej się o świadczenie.

Wniosek możemy złożyć zarówno osobiście w urzędzie, jak i również listownie – listem poleconym. Ponadto, wniosek możemy złożyć w wybranych bankach przez internet – wtedy decyzja do odebrania będzie w urzędzie. Ponadto wnioski możemy składać przez serwisy empatia.mrpips.gov.pl, ePUAP oraz PUE ZUS.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 64,13%. Rata miesięczna od 251,28 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa stała) 7,2%. Całkowity koszt pożyczki: 4420,27 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 512,80 zł, prowizja 3907,47 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8820,27 zł. Stan na dzień 01.02.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 58,13%. Rata miesięczna od 117,95 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa stała) 7,2 %. Całkowity koszt pożyczki: 4690,01 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 605,06 zł, prowizja 4084,95 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9290,01 zł. Stan na dzień 01.02.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1324,80 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.