Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Zmiany w rządowym programie 500 plus

Zmiany w rządowym programie 500 plus

Ponad rok po rozpoczęciu działania programu 500+ rząd zdecydował się na wprowadzenie w nim zmian. Chodzi o doprecyzowanie przepisów, które sprawiają trudności w interpretacji, a także zmniejszenie skali zjawiska wyłudzenia świadczeń przez osoby, które nie są do nich uprawnione. O czym muszą pamiętać osoby chcące otrzymać 500 złotych na dziecko?

Dzięki programowi 500+ wielu Polaków uzyskało dodatkowy zastrzyk finansowy. W swoich założeniach program pozwala na przekazywanie co miesiąc kwoty 500 złotych rodzicom lub opiekunom dzieci. Pieniądze otrzymać możemy na każde drugie dziecko oraz w wybranych przypadkach także na pierwsze dziecko, gdy zostanie spełnione kryterium finansowe.

1 kwietnia 2017 roku program 500+ skończył swój pierwszy rok. W związku z tą rocznicą przyszedł również czas na podsumowania. Rząd wskazał, że konieczne jest przede wszystkim uszczelnienie programu. Właśnie dlatego zaproponowano kilka kluczowych poprawek. Również konieczne jest obecnie ponowne złożenie wniosku.

Osoby pozostające w nieformalnych związkach

Jedna z głównych poprawek w programie dotyczy osób pozostających w nieformalnych związkach, które rzekomo samodzielnie wychowują swoje dziecko czy dzieci. To właśnie w tym przypadku dochodzi do wielu wyłudzeń, gdy osoby składające wniosek pomijają dochody osiągane przez partnera, aby łatwiej otrzymać pieniądze.

Poprawki zakładają sprawdzanie, czy rzeczywiście samotny rodzic wnioskuje o pieniądze i czy wystąpił on o alimenty w stosunku do swojego byłego pantera. Wobec tego wtedy, gdy obecny opiekun dziecka nie wystąpił o alimenty, jego wniosek o uzyskanie 500 złotych na pierwsze dziecko może być odrzucony. jesienna-pozyczka

Następna poprawka dotyczy fikcyjnego zmniejszania dochodu. Zdarzało się, że osoby chcące pobierać 500+ na pierwsze dziecko celowo zwalniały się z pracy lub uzgadniały z pracodawcą obniżenie płacy, aby zmniejszyć się w limicie. W związku z tym wyłączono stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu, gdy wnioskodawca lub członek rodziny utraci dochód i w okresie 3 miesięcy od momentu utraty dochodu znowu uzyska taki dochód.

Zmiany dotyczą też osób prowadzących firmy i rozliczających się w oparciu o ryczałt. Konieczne jest wtedy dołączenie do wniosku zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku i wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.

Jak złożyć nowy wniosek o 500+?

Jak już wspomnieliśmy, konieczne jest również ponowne złożenie wniosków o 500+. Nowy wniosek wraz z ewentualnymi dodatkowymi dokumentami możemy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym dla miejsca zamieszkania osoby starającej się o świadczenie.

Wniosek możemy złożyć zarówno osobiście w urzędzie, jak i również listownie – listem poleconym. Ponadto, wniosek możemy złożyć w wybranych bankach przez internet – wtedy decyzja do odebrania będzie w urzędzie. Ponadto wnioski możemy składać przez serwisy empatia.mrpips.gov.pl, ePUAP oraz PUE ZUS.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.