Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

500 plus - na co wydajemy otrzymane środki?

500 plus - na co wydajemy otrzymane środki?

Rodzice mogą już od ponad roku korzystać z rządowego programu Rodzina 500+, który pozwala na uzyskanie pieniędzy na drugie dziecko, a także na dziecko pierwsze przy spełnieniu określonych wymogów. Na co Polacy najczęściej wydają uzyskane w ten sposób środki?

Rodzina 500+ to realizowany od 1 kwietnia 2016 roku państwowy program, który ma na celu pomóc rodzinom w wychowywaniu dzieci. Polega on na przekazywaniu comiesięcznego świadczenia w wysokości 500 złotych na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie. Także istnieje możliwość otrzymania pieniędzy na pierwsze dziecko w przypadku mniejszych zarobków. Świadczeniami objęte są dzieci do 18. roku życia.

W grudniu 2016 roku rząd zaprezentował informacje, że od momentu rozpoczęcia programu skorzystało z niego około 3 800 000 dzieci. Jak wynika z badania, które zostało zrealizowane przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych i Instytut Rozwoju Gospodarki SGH, większość rodzin wydaje pieniądze uzyskane w ramach rządowego programu na konsumpcję.

Najwięcej wydajemy na żywność i odzież

Zgodnie z cytowanym badaniem aż 42,6 procent ankietowanych wskazało, że środki z programu Rodzina 500+ przeznaczają na zakup żywności oraz odzieży. W związku z tym są one wykorzystywane na bieżącą konsumpcję. Na drugim miejscu znalazły się opłaty dotyczące przedszkola dla dziecka – wynik to 34,2 procent badanych. 32 procent ankietowanych wskazało, że środki idą na edukację oraz na zajęcia pozalekcyjne dla dzieci. Tylko około 16 procent zaznaczyło odpowiedź, że pieniądze są oszczędzane.

Również badania wykonane przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych i Instytut Rozwoju Gospodarki SGH wskazują, że tylko w nielicznych przypadkach środki wykorzystywane są do spłaty zaległych zobowiązań, na przykład pochodzących z pożyczek czy kredytów. Z tego też względu widoczna jest poprawa sytuacji finansowej polskich rodzin. jesienna-pozyczka

Badanie wskazuje też, że większość ankietowanych w dalszej perspektywie planuje na przeznaczanie pieniędzy z programu na edukację – ten wybór zadeklarowało 44,3 procent ankietowanych, a także na wydatki związane z przedszkolem i szkołą – 441, procent. 16,8 procent ma zamiar oszczędzać.

Jak mądrze wykorzystywać środki z programu 500+?

Eksperci wskazują, że środki z programu 500+ najlepiej oszczędzać. Przydadzą się wtedy, gdy dziecko będzie chciało pójść na studia. Warto wskazać, że wtedy, gdy program 500+ będzie kontynuowany, w ciągu 18 lat możemy uzyskać dzięki niemu na jedno dziecko nawet ponad 100 000 złotych.

Gdy odłożymy te pieniądze na lokatach, wówczas kwota będzie jeszcze wyższa. Możemy również skorzystać z obligacji, które również są dobrym długoterminowym sposobem na pomnożenie kapitału. Pamiętajmy o tym, że pozostawienie pieniędzy na zwykłym koncie lub w formie gotówki nie ochroni ich przed inflacją, dlatego najlepiej korzystać z produktów bezpiecznych, o atrakcyjnym oprocentowaniu.

Oczywiście, z drugiej strony są też rodziny, w których związanie końca z końcem nie zawsze jest takie proste. Wtedy środki uzyskiwane co miesiąc w ramach programu najczęściej przeznaczane są na bieżącą konsumpcję.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.