Podwyżka inflacyjna – co to jest? Kto ją dostanie?

Podwyżka inflacyjna – co to jest? Kto ją dostanie?

Inflacja sprawiła, że zarabiane pieniądze warte są mniej, bo na wszystko musimy wydawać więcej.  Wielu pracowników oczekuje podwyżki inflacyjnej, która pozwoli im finansować swoje potrzeby tak, jak do tej pory. Sprawdzamy, kto ją dostanie i jak obliczyć, ile się należy.

Jeśli Twoje wynagrodzenie nie zmieniło się od poprzedniego roku, to realnie stać Cię teraz na mniej. Winna jest temu inflacja, która sprawia, że po uregulowaniu dokładnie tych samych wydatków (rachunki domowe, żywność, benzyna itp.) zostaje w Twojej kieszeni niższa kwota.

Jednak czy pracodawcy mają obowiązek zrekompensować te straty pracownikom? Co na ten temat mówi prawo?

Czym jest podwyżka inflacyjna?

Podwyżka inflacyjna to podniesienie wynagrodzenia w związku ze wzrostem inflacji. Ma to zrekompensować spadek wartości pieniądza, czyli to, że realnie stać Cię na mniej.

Podwyżkę inflacyjną możemy też nazywać waloryzacją, którą znamy np. z emerytur czy ustawowo zagwarantowanej pensji minimalnej.

Kto może liczyć na podwyżkę inflacyjną?

Niestety w prawie nie ma żadnego zapisu, który gwarantowałby wszystkim pracownikom podwyżkę inflacyjną. Kto może ją dostać, zależy od wewnętrznego regulaminu każdej firmy. Jeżeli w tym dokumencie znajduje się tego typu zapis, to pracodawca ma obowiązek zapewnić podwyżkę każdemu z pracowników, jeśli wystąpią ku temu ogólne przesłanki (w tym przypadku inflacja).

Jeśli więc interesuje Cię, czy możesz liczyć na podwyżkę inflacyjną 2022, to warto odszukać regulamin Twojej firmy, który powinien być ogólnodostępny. Jeżeli nie jest, to dopytaj o to w dziale personalnym. Powinien on zostać Ci niezwłocznie udostępniony.

Czy podwyżka inflacyjna jest obowiązkowa?

Podwyżka inflacyjna jest obowiązkowa wtedy, gdy pracodawca w regulaminie przedsiębiorstwa zobowiązał się do jej wypłacenia. Nie ma ogólnopolskiego obowiązku wprowadzenia takiego benefitu. Wszystko zależy od dobrej woli zarządu firmy.

Sporo przedsiębiorstw jednak się na to decyduje właśnie po to, aby zatrzymać u siebie kadrę pracowniczą. Pomaga to wzmacniać motywację i budować dobre relacje. W ten sposób zarządzający mogą pokazać, że troszczą się o dobrostan pracowników i nie chcą, aby w wyniku wskaźników gospodarczych spadła realna wartość ich zarobków, mimo że nominalna kwota się nie zmienia.

Kodeks pracy a podwyżka inflacyjna

Jak już wcześniej zaznaczyliśmy, w Kodeksie pracy ani w żadnym innym obowiązującym w Polsce akcie prawnym nie ma wzmianki o podwyżce inflacyjnej. Mimo obietnic rządzących, które mają na celu odciążyć budżety domowe Polaków, podwyżka inflacyjna nie została wdrożona ani nawet nie jest planowana.

Zobacz, jak poprosić o podwyżkę

Jak obliczyć podwyżkę inflacyjną?

Obliczenie podwyżki inflacyjnej jest naprawdę bardzo proste. Wystarczy bowiem swoje dochody brutto powiększyć o aktualny wskaźnik inflacji.

Urlop macierzyński a podwyżka inflacyjna

Jeżeli w regulaminie przedsiębiorstwa znajduje się zapis, że pracownikom przysługuje podwyżka inflacyjna, to otrzymuje ją każdy zatrudniony, nawet jeśli nie wykonuje obecnie czynnie swoich służbowych obowiązków.

Rodzice przebywający na urlopie macierzyńskim, ojcowskim czy wychowawczym są więc także uprawnieni do otrzymania podwyżki inflacyjnej 2022.

Jak poprosić o podwyżkę inflacyjną? 4 rady

O podwyżkę inflacyjną tak naprawdę nie trzeba prosić. Wystarczy odwołać się do odpowiedniego zapisu w regulaminie wewnętrznym firmy. Jeżeli mimo odpowiedniej wzmianki w tym dokumencie pracodawca nie chce zwaloryzować wynagrodzeń, to można udać się do sądu pracy i tam dochodzić swoich praw.

Często jednak przedsiębiorstwa nie zobowiązują się do wypłacania podwyżki inflacyjnej. Wtedy sam fakt zaistnienia inflacji w gospodarce nie sprawi, że wynagrodzenia zostaną podniesione.

W takim przypadku trzeba odwołać się do własnych kompetencji i wyciągnąć takie argumenty, które pozwolą otrzymać podwyżkę, ale nie dlatego, że wszystko drożeje, tylko dlatego, że wnosisz do firmy większy wkład, więc powinno być to odpowiednio bardziej docenione.

Przetestuj nasze rady, dotyczące tego, jak poprosić o podwyżkę.

  1. Przygotuj rzeczowe argumenty, najlepiej oparte na liczbach. Pokaż, że dzięki Twojej pracy wyniki firmy wzrosły o daną wartość.
  2. Odnieś się do swojego zaangażowania. Jeśli Twoje obowiązki w ostatnim czasie stały się trudniejsze albo jest ich więcej, a mimo tego dotrzymujesz terminów, to jest to dowód na to, że Twoja praca powinna być lepiej doceniana.
  3. Pokaż, że bierzesz odpowiedzialność za większy obszar. Twoje inicjatywy oraz przejmowanie odpowiedzialności za zespół to dobry argument na lepsze wynagradzanie.
  4. Porównaj swoją pensję do wartości rynkowych. W internecie znajdziesz kalkulatory, które pokazują, ile średnio powinno się zarabiać na danych stanowiskach. Po wymienieniu Twoich osiągnięć może być to ostateczny argument, który przekona Twojego szefa. Znajomość rynkowych realiów wzbudzi jego czujność, że możesz szukać nowej pracy i wzrośnie jego motywacja do zatrzymania Cię.

Pamiętaj, że rozmowa o podwyżce nic Cię nie kosztuje. Możesz tylko zyskać, więc zdecydowanie warto spróbować.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18.50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1789,04 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 791,54 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4289,04 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r.                                                                           

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 233,21 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3435,02 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1519,82 zł, prowizja 1915,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8235,02 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 1400 zł.                                          

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7100 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 344,95 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5081,09 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2248,19 zł, prowizja 2832,90 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12181,09 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2000 zł.        

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10700 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 519,85 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7657,45 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3388,15 zł, prowizja 4269,30 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18357,45 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.