W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Inflacja 2022: wszystko, co warto wiedzieć!

Inflacja 2022: wszystko, co warto wiedzieć!

Nie ma osoby, która w ostatnim czasie w mediach czy w rozmowach nie słyszała słowa „inflacja”. Teoretycznie wiemy, że inflacja jest wtedy, gdy wszystko drożeje. Jednak nie wszyscy mają świadomość, jak powstaje oraz jakie ma skutki krótko i długoterminowe dla naszego codziennego życia. Prostym językiem wyjaśniamy, jak działa to ekonomiczne zjawisko.

Co to jest inflacja?

Zacznijmy od tego, co to jest inflacja. Według definicji z podręczników ekonomicznych jest to proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Jednak w praktyce takie stwierdzenie mało mówi.

Warto wiedzieć, że za odczyty inflacji jest odpowiedzialny Główny Urząd Statystyczny, który co miesiąc wylicza ją (w porównaniu miesięcznym i rocznym) oraz podaje do publicznej wiadomości.

Aby zbadać poziom cen w gospodarce, GUS wykorzystuje tak zwany koszyk inflacyjny. Co to takiego? Jest to zbiór różnych rzeczy, na które na co dzień wydajemy pieniądze. GUS przypisuje im odpowiednie znaczenie (wagi) i na tej podstawie wylicza inflację. Co to jest dokładnie? W 2022 roku GUS podał, że do stworzenia wskaźnika wzrostu cen użył konkretnych kategorii produktów w odpowiednich proporcjach:

 • żywność i napoje bezalkoholowe – 26,59%,
 • napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe – 6,32%,
 • odzież i obuwie – 4,47%,
 • użytkowanie mieszkania i nośniki energii – 19,33%,
 • wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego – 5,71%,
 • zdrowie – 5,69%,
 • transport – 9,54%,
 • łączność – 4,90%,
 • rekreacja i kultura – 6,07%,
 • edukacja – 1,16%,
 • restauracje i hotele – 4,77%,
 • inne towary i usługi – 5,45%.

Jeśli dodamy wszystkie części do siebie, to wyjdzie nam 100%. Koszyk inflacyjny jest tworzony po to, aby inflacja jak najbardziej realnie oddawała rzeczywiste wydatki gospodarstw domowych, bo wiadomo, że na żywność czy utrzymanie mieszkania wydajemy na co dzień o wiele więcej niż np. na edukację. wiosenna-pozyczka

Na co wpływa inflacja?

Inflacja oddziałuje na szereg wskaźników gospodarczych, a w konsekwencji na nasze portfele. Jest więc wiele skutków inflacji, ale główny z nich to spadek wartości pieniądza. Oznacza to, że za tę samą pensję możemy kupić mniej niż rok wcześniej. A spadek wartości pieniądza wiąże z tym, że:

 • na mniej możemy sobie pozwolić (jeśli nie zwiększymy dochodów),
 • oszczędności tracą na wartości,
 • stałe dochody (np. emerytury) jeśli nie są waloryzowane o wskaźnik inflacji, realnie się zmniejszają,
 • złoty jest słabszy względem walut obcych (np. za euro czy dolara musimy płacić więcej),
 • pracownicy wymagają od pracodawców podwyżki inflacyjnej, co zwiększa koszty prowadzenia biznesu.

Inflacja a oszczędności

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, wskaźnik inflacji „zjada” oszczędności, czyli z każdym miesiącem są one coraz mniej warte, mimo że ich kwota nominalna się nie zmienia. Dlaczego warto zastanowić się, co możesz zrobić, aby zabezpieczyć swoje oszczędności przed wzrostem cen. Aby taki ruch był w pełni skuteczny, zysk z inwestycji musi wynosić przynajmniej kilkanaście procent w skali roku, czyli więcej niż inflacja. Pamiętajmy, że trzeba będzie jeszcze zapłacić podatek od zysków kapitałowych (popularnie nazywany podatkiem Belki), który wynosi 19% i pomniejsza nasze zarobki.

Bankowe lokaty pozwalają otrzymać pewny zysk, bez ryzyka utraty oszczędności, jednak ich oprocentowanie sięga obecnie 5-6%, więc nie jest to odpowiednie miejsce do pełnego zabezpieczenia środków. Warto jednak pamiętać, że dużo bardziej opłaca się wpłacić pieniądze na jakkolwiek oprocentowaną lokatę czy konto oszczędnościowe niż trzymać je na rachunku osobistym, które nie przynosi żadnych zysków.

Warto także rozważyć opcję kupna obligacji skarbowych. Zwróć szczególną uwagę na te indeksowane inflacją, które trwają 4, 6, 10 lub 12 lat. Jest to o tyle opłacalne, że jest stosowana stała marża (czyli zysk dla Ciebie), która jest powiększana o wskaźnik inflacji. Obligacje skarbowe są również bardzo bezpieczną formą oszczędzania.

Stabilny rynek, który wciąż daje wysokie stopy zwrotu, to nieruchomości. Ceny mieszkań, domów czy działek budowlanych cały czas rosną i raczej nie zapowiada się, że będą spadać. Barierą jest jednak wysoki próg wejścia, bo aby kupić nieruchomość, trzeba mieć co najmniej kilkaset tysięcy złotych. Warto jednak wziąć pod uwagę, że zainteresowanie kupujących będzie w najbliższym czasie spadać (ze względu na mniejszą dostępność kredytów hipotecznych), co może utrudnić późniejszą sprzedaż.

Propozycją dla oczekujących wyższych zysków, ale i liczących się z większym ryzykiem utraty pieniędzy jest inwestowanie na giełdzie. Dobierając odpowiednią strategię inwestycyjną, wciąż sporo można zarobić i zabezpieczyć swój kapitał przed inflacją. Trzeba jednak wcześniej podszkolić się w tym temacie, a najlepiej skorzystać z pomocy doradców inwestycyjnych, którzy pomogą tak podzielić środki, aby zyski były jak najwyższe przy akceptowalnym dla Ciebie ryzyku. wiosenna-pozyczka

Nieoczywistą propozycją, która jednak naprawdę dobrze się sprawdza w realiach inflacji, jest inwestycja w siebie. Odpowiednio wybrane kursy, szkolenia, studia (np. językowe, biznesowe, specjalistycznych umiejętności) pozwolą Ci zwiększyć Twoją wartość na rynku pracy i zarabiać więcej. Dzięki temu środki wydane na edukację zwrócą Ci się z nawiązką.

Inflacja w Polsce – obecna sytuacja prognozy

Wszyscy odczuwamy, że droższe jest jedzenie, paliwo czy prąd. Jednak jak długo to jeszcze potrwa? Głównym narzędziem do walki z inflacją jest podnoszenie stóp procentowych. Ma to na celu schłodzenie gospodarki (zahamowanie aktywności) po to, aby ceny przestały tak dynamicznie rosnąć.

Era niskich stóp procentowych pobudza konsumpcję i inwestycje (np. poprzez rekordowo tanie kredyty, które zachęcają do kupowania nieruchomości czy sprzętu na raty). A im wyższy jest popyt, tym ceny szybciej rosną. Podwyższanie stóp działa odwrotnie i pomaga przywrócić gospodarkę do stanu równowagi.

Według analityków z Komisji Europejskiej szczyt inflacji w Polsce ma przypaść w trzecim kwartale 2022 roku. Później tempo wzrostu cen trochę wyhamuje, ale w 2023 roku wciąż będzie utrzymywać się na poziomie 7-8%. Trzeba więc przygotować się na to, że ceny cały czas będą rosły i zacząć racjonalniej zarządzać budżetem domowym lub poszukać dodatkowego zatrudnienia.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.