Wzrost raty kredytu hipotecznego, gotówkowego

Wzrost raty kredytu hipotecznego, gotówkowego

Wzrost raty kredytu już od kilku miesięcy martwi posiadaczy bankowych zobowiązań. Seria podwyżek trwa w najlepsze i nie zapowiada się, aby w tym roku stopy procentowe były obniżane. Wyjaśniamy, czym są stopy procentowe, jak wpływają na kredyty hipoteczne i gotówkowe oraz jak można się zabezpieczyć przez wzrostem rat.

Wzrost raty kredytu hipotecznego to nie cichnący od kilku miesięcy temat w mediach. Posiadacze tego typu zobowiązań cierpią najbardziej, bo ich zobowiązania, a tym samym raty są najwyższe. Oczywiście podwyżki stóp procentowych oznaczają również wzrost raty kredytu gotówkowego, jednak nie jest to aż tak dotkliwe ze względu na niższe kwoty.

Wzrost rat kredytów a podwyżka stóp procentowych

Jak podwyżki stóp wpływają na wzrost raty kredytu? Związek wynika z tego, że większość długoterminowych zobowiązań finansowych w Polsce jest udzielana z oprocentowaniem zmiennym. Oznacza to, że oprocentowanie składa się z rynkowej stawki WIBOR oraz z marży banku (stała wartość wpisana do umowy, jest zyskiem instytucji finansowej).

Kiedy stopy procentowe są podnoszone, rośnie również WIBOR, który jest oprocentowaniem pożyczek międzybankowych. Kiedy banki muszą drożej pożyczać pieniądze, to wyższe oprocentowanie narzucą także klientom.

Oprocentowanie zmienne daje bankom możliwość dostosowania się do warunków rynkowych. Kiedy np. podczas pandemii stopy były obniżane, to zyskiwali kredytobiorcy, natomiast gdy są podwyższane (tak jak teraz), zyskują banki.

Oprocentowanie kredytów dla klientów indywidualnych jest oparte najczęściej na stawce WIBOR 3M albo 6M. Oznacza to, że banki aktualizują oprocentowanie co trzy lub sześć miesięcy i w takich interwałach czasowych rosną raty kredytów. Im wyższe oprocentowanie bowiem, tym więcej odsetek trzeba zapłacić i tym wyższą ratę przelewać do banku.

Ile może wzrosnąć rata kredytu?

W Ustawie o kredycie konsumenckim jest zapisany wzór na maksymalne oprocentowanie kredytów udzielanych osobom fizycznym i określa on najwyższą stawkę, którą bank może narzucić na klienta. Wzór jest następujący:

2 x (stopa referencyjna + 3,5%)

Jeśli więc główna stopa procentowa wynosi aktualnie 5,25%, to maksymalne oprocentowanie kredytów wynosi teraz 17,5%.

Jednak najwyższa możliwa stawka jest zazwyczaj stosowana przy kredytach gotówkowych. W przypadku zobowiązań hipotecznych realna stopa procentowa sięga teraz 8 – 9%, więc do limitu jeszcze daleko.

Rata kredytu a stopy procentowe

Rata kredytu jest więc bezpośrednio uzależniona od stawki WIBOR, natomiast WIBOR od wysokości stóp procentowych.

Jeżeli będą one rosły, to wzrosną raty kredytów, a gdy będą spadać, to i miesięczne zobowiązania kredytobiorców się zmniejszą.

Czym są stopy procentowe?

Stopa procentowa to cena pieniądza, którą należy zapłacić za jego pożyczenie albo zysk, który otrzymamy w przypadku zdeponowania środków pieniężnych i zobowiązania się, że przez określony czas ich nie wypłacimy.

Stopy procentowe są stosowane zarówno przy kredytach i depozytach pomiędzy bankiem a klientem, pomiędzy bankami, jak i w gospodarce.

Stopy procentowe NBP odzwierciedlają politykę pieniężną i pozwalają wpływać na poszczególne aspekty gospodarki. Obniżenie stóp ją rozgrzewa, natomiast podwyższenie chłodzi.

Podczas pandemii stopy były obniżone prawie do zera, aby pomóc gospodarce łagodniej przejść przez kryzys. Natomiast tanie kredyty, które banki mogły wtedy oferować, napędzały rynek pracy, konsumpcję i inwestycje. Okazało się jednak, że era niskich stóp procentowych trwała zbyt długo, a nadmierna konsumpcja pobudziła inflację, czyli wzrost cen.

Kto ustala stopy procentowe?

Stopy procentowe w Polsce są ustalane przez Radę Polityki Pieniężnej, czyli organ, który działa przy Narodowym Banku Polskim. W Radzie zasiadają ekonomiści, którzy analizując różne wskaźniki gospodarcze, na comiesięcznym posiedzeniu decydują o tym, jak przez najbliższy miesiąc będą wyglądały stopy procentowe.

RPP może dowolnie podnieść je, obniżyć albo pozostawić bez zmian.

Kiedy rata kredytu nie wzrośnie?

Klienci banków już od kilku miesięcy muszą zmagać się ze wzrostem raty kredytu. Warto jednak wiedzieć, że wybierając odpowiednią ofertę, możesz zabezpieczyć się przed podwyżkami.

Remedium na takie problemy jest wybór oprocentowania stałego. Jest ono dostępne przy kredycie hipotecznym w każdym banku oraz przy niektórych kredytach gotówkowych.

Oprocentowanie stałe polega na tym, że bank proponuje klientowi efektywną stopę procentową, która przez określony czas (5 – 10 lat) będzie stała. Niezależnie od tego, co wydarzy się na rynku, Ty wciąż będziesz płacić tę samą ratę. Taka oferta jest jednak droższa od tej o oprocentowaniu zmiennym, bo bank bierze na siebie ryzyko zmian rynkowych.

Pozwala jednak spać spokojnie i nie martwić się o to, że rata zrówna się wartością Twojej pensji i nie będziesz miał z czego jej spłacać.

Po upływie umówionego okresu bank przedstawi Ci kolejną ofertę z oprocentowaniem stałym, dostosowaną do aktualnych warunków rynkowych. Możesz się na nią zdecydować albo przejść na stopę zmienną.

Jakie są rodzaje stóp procentowych?

Jest pięć rodzajów stóp procentowych NBP:

  • stopa referencyjna (główna)
  • stopa lombardowa
  • stopa depozytowa
  • stopa redyskonta weksli
  • stopa dyskonta weksli

Stopy procentowe a inflacja

Głównym zadaniem RPP, która odpowiada za realizację polityki pieniężnej, jest walka z inflacją. Obecną, tak wysoką inflację napędziło nadmierne rozluźnienie polityki pieniężnej i prawie ujemne stopy procentowe, które zachęciło wiele osób do wzięcia kredytów i wydawania pieniędzy w gospodarce. Drugim winowajcą wzrostu cen jest nadmierne rozdawnictwo pieniędzy bez pokrycia w pracy. Wpłynęły na to programy pomocowe dla rodzin, ale również dla przedsiębiorców podczas pandemii.

Obecnie podwyższanie stóp procentowych to broń w rękach RPP, która ma zbliżyć inflację w okolice celu inflacyjnego, który wynosi 2,5% rok do roku. Obecnie jednak inflacja jest o ok. 10 p.p. wyższa, więc zacieśnianie polityki pieniężnej musi być niestety gwałtowne.

Jak obliczyć stopę procentową?

Jeśli chodzi o stopy procentowe NBP, to nie można ich samemu wyliczyć. Są one narzucane przez Radę Polityki Pieniężnej.

Jeżeli jednak masz na myśli stopę procentową kredytu, który zaciągasz w banku, to można ją obliczyć, dodając do siebie stawkę bazową (WIBOR 3M albo 6M) oraz marżę banku. Zazwyczaj jednak nie ma takiej konieczności, bo kredytodawca sam podaje nominalną stopę procentową kredytu.

Kto zarabia na stopach procentowych?

Na wyższych stopach procentowych w dużej mierze zarabiają banki, bo dzięki temu mogą narzucić klientom większe oprocentowanie kredytów. Jednak medal ma dwie strony. W przypadku relatywnie wysokich stóp klienci mogą zarobić więcej na depozytach (kontach oszczędnościowych czy lokatach), bo banki gdy są w dobrej kondycji finansowej, to chętniej chcą płacić więcej za utrzymywanie u nich oszczędności.

Co wpływa na stopę procentową?

Na stopy procentowe w Polsce wpływa przede wszystkim sytuacja gospodarcza. Kiedy gospodarka przechodzi kryzys, to niskie stopy pozwalają zminimalizować straty (pobudzać konsumpcję i nie doprowadzać do wzrostu bezrobocia).

Z kolei, gdy koniunktura jest wysoka, a ceny rosną, to wysokie stopy pomagają zahamować gospodarkę i tym samym walczyć z inflacją.

Co dalej ze stopami procentowymi?

Prognozy dotyczące stóp procentowych nie są szczególnie optymistyczne dla kredytobiorców. Ekonomiści przewidują, że do końca roku stawki będą podnoszone, a dopiero od początku przyszłego roku jest szansa na zahamowanie wzrostów i być może delikatnie obniżki. Dopiero gdy polityka RPP zacznie przynosić rezultaty, a poziom inflacji zacznie spadać, to wtedy jest to możliwe.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18.50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1789,04 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 791,54 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4289,04 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r.                                                                           

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 233,21 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3435,02 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1519,82 zł, prowizja 1915,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8235,02 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 1400 zł.                                          

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7100 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 344,95 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5081,09 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2248,19 zł, prowizja 2832,90 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12181,09 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2000 zł.        

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10700 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 519,85 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7657,45 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3388,15 zł, prowizja 4269,30 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18357,45 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.