Limit płatności gotówką 2022

Limit płatności gotówką 2022

Jak pokazują badania Narodowego Banku Polskiego, 47,3% Polaków woli płacić bezgotówkowo – kartą, telefonem czy zegarkiem. Takie sposoby płatności są naprawdę wygodne i zmniejszają ryzyko defraudacji. Dla zwolenników nieużywania gotówki mamy dobrą wiadomość – od początku 2023 roku zostanie obniżona kwota dla przedsiębiorców, którą można w ten sposób opłacić. Natomiast konsumenci otrzymają takie ograniczenie po raz pierwszy

Już od 1 stycznia 2023 roku będą obowiązywały nowe maksymalne limity płatności gotówką. Nie każdy jednak jest optymistycznie nastawiony do tego pomysłu. Spora część Polaków, szczególnie w starszym wieku, jest przyzwyczajona do płacenia za wszystko banknotami i monetami. Z kolei przedsiębiorcy akcentują, że takie ograniczenia godzą w ich poczucie niezależności, skoro gotówka jest również obowiązującym w Polsce środkiem płatniczym.

Ile wynosi limit płatności gotówką dla przedsiębiorców w 2022 roku?

Limit płatności gotówką jest już przedsiębiorcom dobrze znany. W transakcjach między sobą, czyli business to business (B2B) mogą uregulować należność do 15 tys. zł brutto (łącznie z podatkiem VAT). Taki obowiązek narzuca na firmy art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców. Jeżeli kwota jest wyższa, to wtedy należy ją opłacić bezgotówkowo, czyli wysłać przelew ze swojego konta bankowego na rachunek kontrahenta.

Ograniczenie jest wprowadzone po to, aby transakcje można było w większym stopniu skontrolować i tym samym zapobiec wyłudzeniom, praniu brudnych pieniędzy czy unikaniu obowiązku opodatkowania.

Limit transakcji gotówkowych a podatek

Ważne zmiany związane z limitem płatności gotówką dotyczą również kwestii opodatkowania. Od stycznia 2023 roku przedsiębiorcy nie będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu wydatków w części, w której kwota transakcji przekraczająca 8 000 zł nie została zapłacona przelewem bankowym.

Dlatego, jeśli cała płatność przekraczająca 8 000 zł zostanie opłacona gotówką, to nie będzie mogła stanowić kosztu. Jeśli zaś suma będzie niższa i uregulowana tym samym sposobem, to będzie.

Warto także pamiętać, że liczy się faktyczna forma płatności, a nie ta zadeklarowana na fakturze.

 A co, jeżeli kwota transakcji przekroczy 8 000 zł, ale tylko jej część będzie zapłacona przelewem? Spójrzmy na przykład!

Kwota na fakturze wynosi 10 000 zł, 4 000 zł zostało zapłacone gotówką, a 6 000 zł przelewem. W takim przypadku przedsiębiorca nie może wrzucić w koszty 4 000 zł, bo ogólna wartość transakcji przekroczyła 8 000 zł. Nie ma znaczenia to, że limit płatności gotówką za faktury jest wyższy.

Limit płatności gotówkowych dla firm w 2023 roku

Od 1 stycznia 2023 roku zostanie zmniejszony limit płatności gotówkowych dla przedsiębiorców. Do końca 2022 roku jest to 15 000 zł, natomiast od przyszłego roku będzie to 8 000 zł.

Ważne, że to ograniczenie dotyczy tylko tych operacji, które mają zostać opłacane środkami pieniężnymi. Kompensata czy wymiana barterowa nie są objęte limitem.

Limit płatności gotówką za faktury

Limit płatności gotówką za faktur będzie wynosił 8 000 zł, jak każda transakcja pieniężna, w której stronami są przedsiębiorcy. Jest to kwota brutto, łącznie z podatkiem VAT.

Co to jest limit transakcji gotówkowych?

Limit transakcji gotówkowych to maksymalna kwota, którą można dokonać rozliczeń finansowych pieniędzmi, czyli gotówką – banknotami i monetami. Jedna strona transakcji przekazuje je więc w fizycznej formie drugiej stronie.

Zobacz, jakie są limity na koncie bankowym

Oprócz tradycyjnego wręczenia np. banknotu z ręki do ręki np. za fakturę transakcja gotówkowa to również:

  • zapłata gotówką w sklepie,
  • wypłata gotówki z oddziału banku lub z bankomatu,
  • przekaz pocztowy.

Warto wiedzieć, że banki stosują także inne ograniczenia związane z obrotem pieniędzmi. Limit płatności kartą wynosi 100 zł jednorazowo (bez konieczności wpisywania PIN-u). Natomiast to, jaką kwotę można zapłacić dziennie tym sposobem, każdy użytkownik może ustawić sam w bankowości elektronicznej lub w oddziale banku. Dzięki temu, gdy np. karta zostanie skradziona, złodziej nie może od razu upłynnić całej sumy, która znajduje się na koncie bankowym.

Istnieje także limit płatności BLIK, czyli technologii, która pozwala płacić telefonem i przelewać pieniądze na numer telefonu. W przypadku przelewów limit jest stały – można wysłać do 500 zł za jednym razem i do 1 000 zł dziennie.

Limit dzienny płatności zbliżeniowych można ustawić samemu – od 200 do 50 000 zł dla transakcji w kraju oraz od 0 do 50 000 zł dla zagranicznych.

We własnym zakresie decyduje się również, jaką kwotę maksymalnie chce się wydać w internecie czy wypłacić z bankomatu kodem BLIK i jest to od 200 zł do 10 000 zł każdego dnia.

Czym jest jednorazowa wartość transakcji?

Odnosząc się do limitu płatności gotówką, warto zapoznać się z pojęciem jednorazowej wartości transakcji, która do niego się liczy.

Jest to więc cała wartość transakcji, wyrażona w pieniądzu, wynikająca z odpłatnej dostawy towaru lub świadczenia usług oraz określona w umowie między przedsiębiorcami.

Obecnie więc, aby operacja mogła być uregulowana gotówką, jej jednorazowa wartość nie może przekraczać 15 000 zł brutto, a od początku przyszłego roku spadnie do 8 000 zł.

Jeżeli jedną stroną umowy jest podmiot zagraniczny, to należy przeliczyć walutę na PLN na podstawie kursu NBP z dnia roboczego, który poprzedza dzień dokonania transakcji.

Ile wynosi limit transakcji gotówkowych dla konsumentów?

Polski Ład wprowadził również po raz pierwszy limit transakcji gotówkowych dla konsumentów. Od 1 stycznia 2023 roku będzie on wynosił 20 000 zł. Teoretycznie kwota jest wysoka, ale oznacza, że np. fachowcowi za remont czy sprzedawcy za używane auto trzeba będzie zawsze zapłacić przelewem bankowym.

Na konsumentów zostały więc nałożone mniejsze ograniczenia niż na przedsiębiorców, bo limit będzie prawie trzykrotnie wyższy.

Limit płatności gotówką a urząd skarbowy

Limity transakcji gotówkowych są wprowadzone po to, aby urząd skarbowy miał nad nimi większą kontrolę. W takim przypadku można łatwo potwierdzić, kiedy została zawarta transakcja, w jakiej kwocie i czy dotyczy produktu, czy usługi, wykonywanej zgodnie z prawem oraz czy jest odpowiednio opodatkowana.

Jaka kwota przelewu jest pod kontrolą urzędu skarbowego? Zobacz!

W przypadku regulowania zobowiązań czy należności gotówką cokolwiek udowodnić jest o wiele trudniej.

Jakie transakcje rejestruje bank?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami banki mają obowiązek rejestrować i przesyłać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowych dane osób, które na swoich rachunkach wykonują transakcje, których wartość to co najmniej 15 tys. euro (w przypadku operacji realizowanych w innych walutach, trzeba limit przeliczyć według obowiązującego kursu NBP).

Ma to na celu przeciwdziałać praniu brudnych pieniędzy, a gdy GIIF nabierze podejrzeń, że dana transakcja to nie jest np. spadek czy darowizna, to klient banku musi przedstawić wyjaśnienia.

Od 2021 roku do takich danych ma dostęp nie tylko GIIF, ale również Krajowa Informacja Skarbowa. Wynika to z przegłosowanej przez sejm nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.