Składka zdrowotna 2022 – czy jest obowiązkowa?

skladka_zdrowotna_2022

W zeszłym roku podczas prezentacji Polskiego Ładu przedsiębiorców oburzyła informacja, że od początku 2022 roku nie będą mogli oni odliczać składki zdrowotnej od podatku, co aż o 9% zwiększy ich obciążenie podatkowe. Był to jeden z najbardziej krytykowanych przepisów w Polskim Ładzie, więc od lipca 2022 roku został on częściowo złagodzony. Wyjaśniamy, co w temacie składki na ubezpieczenie zdrowotne powinien wiedzieć pracownik, przedsiębiorca i emeryt

Co to jest składka zdrowotna? Czy jest obowiązkowa?

Składka zdrowotna to element obowiązkowych składek ubezpieczeniowych, którą musi płacić każdy pracodawca za swoich pracowników, a przedsiębiorca za siebie. Składka ta gwarantuje dostęp do świadczeń objętych Narodowym Funduszem Zdrowia, czyli np. leczenia w przychodniach, szpitalach, rehabilitacji, refundowanych leków czy pobytów w sanatoriach.

Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne zostało wprowadzone za pomocą Ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym z 1997 roku oraz Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 2004 roku.

Do końca 2021 roku zwolnieni z opłacania składki zdrowotnej byli tylko niektórzy emeryci, renciści i osoby niepełnosprawne po spełnieniu konkretnych warunków. Od początku tego roku płacić nie muszą także osoby, które prowadzą działalność gospodarczą i jednocześnie uzyskują dochody z umowy o pracę, jeśli:

  • przychody z tej umowy nie przekraczają kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • przychody z działalności są rozliczane ryczałtem i nie przekraczają kwoty 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jaka składka zdrowotna od lipca 2022 roku?

Od 1 lipca 2022 roku obowiązuje tak zwany Polski Ład 2.0, czyli w tym przypadku wchodzi w życie nowelizacja Ustawy o PIT, która umożliwia częściowe odliczenie zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w trakcie roku. wiosenna-pozyczka

Zmiany obowiązują tylko podatników, którzy rozliczają się liniowo albo ryczałtem. Ci, którzy korzystają z zasad ogólnych, wciąż nie mogą w ogóle odliczyć składki zdrowotnej.

Podatnicy liniowi i ryczałtowcy od lipca 2022 roku mogą odliczyć od dochodu lub przychodu zapłaconą składkę i dopiero wyliczyć zaliczkę na podatek. Ci pierwsi mogą także ją ująć bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu.

Składka zdrowotna wynosi 9% podstawy wymiaru, czyli nie mniej niż wynosi minimalne wynagrodzenie za pracę, które obowiązuje w danym roku kalendarzowym. W 2022 roku najniższa krajowa wynosi 3 010 zł, czyli 9% z tej kwoty to 270,90 zł.

Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne jest uzależnione od formy opodatkowania:

  • karta podatkowa – 270,90 zł,
  • skala podatkowa (zasady ogólne) – 9% dochodu, ale przynajmniej 270,90 zł,
  • podatek liniowy – 4,9% dochodu, ale nie mniej niż 270,90 zł.

Przy ryczałcie należy opłacać składki (też 9%) wyliczane jako wysokość przychodu z danego roku kalendarzowego, a odpowiednia stawka jest uzależniona od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z czwartego kwartału 2021 roku.

Czy składkę zdrowotną można odliczyć od podatku?

Do końca 2021 roku rzeczywiście składkę na ubezpieczenie zdrowotne można było odliczyć od podatku. Przez pierwsze półrocze 2022 roku w ogóle nie było to możliwe, natomiast od lipca 2022 roku wprowadzono możliwość odliczenia, ale w trochę inny sposób niż dotychczas. wiosenna-pozyczka

Sprawdź, co jeszcze można odliczyć od podatku

Jak już wcześniej wspomnieliśmy, osoby, które wybrały podatek liniowy i ryczałt mogą odliczyć składkę zdrowotną od podstawy opodatkowania, ale nie od podatku jak miało to miejsce wcześniej.

Co to jest górna granica składki zdrowotnej?

Górna granica składki zdrowotnej to maksymalna wartość, jaką z tego tytułu można miesięcznie zapłacić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W Polskim Ładzie nie uwzględniono jednak górnej granicy, tylko dolną (9% z najniższej krajowej). A to oznacza, że osoby osiągające wysokie przychody lub dochody będą musiały proporcjonalnie więcej płacić. Nie są w tym aspekcie uprzywilejowane.

Składka zdrowotna 2022 – jak ją obliczyć?

Sposób wyliczania składki zdrowotnej będzie różnił się w zależności od wybranej formy opodatkowania.

Zasady ogólne

Dodaj do siebie przychody z każdego miesiąca od początku roku, a następnie odejmij zsumowane od początku roku koszty. Potem odejmij od tego podstawy do opodatkowania z poprzednich miesięcy. Otrzymasz podstawę do opodatkowania, od której trzeba wyliczyć 9%, aby uzyskać wysokość składki, na którą wpływa wartość przychodów i kosztów z poprzednich miesięcy.

Podatek liniowy

W tym przypadku jest trochę prościej, bo wystarczy pomnożyć razy 4,9% uzyskany w poprzednim miesiącu dochód. Jeżeli więc wyniesie on 10 000 zł, to składka zdrowotna będzie równa 490 zł.

Ryczałt

W zależności od poziomu rocznego przychodu trzeba zastosować inną podstawę naliczenia składki zdrowotnej. Trzeba śledzić z miesiąca na miesiąc, czy nie przekroczyło się limitu 60 tys. zł albo 300 tys. zł. Są to bowiem granice, w których należy zastosować inny sposób wyliczenia i od kolejnego miesiąca płacić już wyższą składkę.

Ważna w tym przypadku jest wysokość średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z ostatniego kwartału zeszłego roku (w 2021 roku jest to 6 221,04 zł).

Do 60 tys. zł jako postawę naliczenia stosuje 60% tej wartości, powyżej tego pułapu 100%, a po przekroczeniu 300 tys. zł 180%. Składka zdrowotna dla ryczałtowców będzie kształtowała się następująco:

  • do 60 tys. zł przychodu (60% przeciętnego wynagrodzenia) – 335,94 zł,
  • do 300 tys. zł przychodu (100% przeciętnego wynagrodzenia) – 559,89 zł,
  • powyżej 300 tys. zł przychodu (180% przeciętnego wynagrodzenia) – 1 007,81 zł.

Przykładowo, jeśli Twój przychód wyniósł np. 50 tys. zł, to składkę liczy się tak:

6 221,04 zł x 60% = 3 732,62 zł à 3 732,62 zł x 9% = 335,94 zł

Jeżeli np. 150 tys. zł, to przeprowadź następujące wyliczenia:

6 221,04 zł x 100% = 6 221,04 zł à 6 221,04 zł x 9% = 559,89 zł

Z kolei, gdy np. 400 tys. zł, to poniższy przykład jest dla Ciebie:

6 221,04 zł x 180% = 11 197,87 zł à = 11 197,87 zł x 9% = 1 007,81 zł

Karta podatkowa

W przypadku karty podatkowej wartość składki na ubezpieczenie zdrowotne jest stała i nie trzeba co miesiąc jej wyliczać. Trzeba pomnożyć płacę minimalną (3 010 zł) razy 9%, co da 270,90 zł.

Składka zdrowotna dla emerytów

Emeryci podobnie jak pracownicy muszą opłacać 9% składki zdrowotnej. Nie mają możliwości odliczenia jej od podatku. Jeśli emeryt prowadzi działalność gospodarczą, to musi płacić składkę zdrowotną, chyba że:

  • przychody z działalności nie przekraczają 50% kwoty najniższej emerytury,
  • lub opłaca podatek dochodowy w formie karty podatkowej.

Czy składkę zdrowotną płaci pracownik, czy pracodawca?

Jeśli pracodawca zatrudnia pracowników, to ma on obowiązek w ich imieniu wyliczyć i odprowadzać składkę zdrowotną. Oznacza to, że jeśli pracujesz na umowę o pracę czy zlecenie, nie musisz się o to martwić.

Pracodawca nie odprowadza składek. Co wtedy? Sprawdź!

Za płacenie składek w swoim imieniu odpowiadają tylko przedsiębiorcy. Warto jednak pamiętać, że często zdarza się, że w przedsiębiorstwach pracują osoby, które prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą. Wtedy pracodawca odprowadza składkę tylko dla zatrudnionych, współpracownicy (na kontrakcie, umowie B2B) muszą robić to we własnym zakresie.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.