Ulga na internet – jak odliczyć internet od podatku?

Ulga na internet – jak odliczyć internet od podatku?
Zastanawiasz się, co można odliczyć od podatku? Okazuje się, że także wydatki na internet, które mogą obniżyć Twój podatek do zapłaty albo podwyższyć zwrot. Zobacz, jakie warunki trzeba spełnić, kto jest uprawiony do skorzystania z ulgi na internet oraz jaką kwotę maksymalnie można odliczyć

Ulga na internet to oprócz ulgi na dzieci, dla krwiodawców czy termomodernizacyjnej jedna z popularniejszych form odliczenia. W końcu każdy z nas chce zapłacić jak najniższy podatek dochodowy albo otrzymać jak najwyższy zwrot z urzędu skarbowego.

Zasady ulgi zostały zapisane w Ustawie o podatku od osób fizycznych (art. 26) oraz w Ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (art. 11).

Komu przysługuje ulga na internet?

Aby w swoim zeznaniu podatkowym skorzystać z ulgi na internet, trzeba łącznie spełnić trzy warunki.

Po pierwsze, ponieść w danym roku podatkowym wydatki na korzystanie z internetu, czyli w praktyce mieć na przykład podłączone do swojego domu Wi-Fi i samodzielnie opłacać za to rachunki.

Po drugie, trzeba posiadać dokumenty, które potwierdzają wysokość posiadanych wydatków. Ważne jest, aby w rachunku lub fakturze były wpisane dane, które jednoznacznie zidentyfikują podatnika (np. imię nazwisko), dane sprzedającego lub dostawcy usługi internetowej, rodzaj zakupionej usługi oraz kwotę do zapłaty. Aby ją potwierdzić, potrzebny jest rachunek, faktura potwierdzenie przelewu albo dowód wpłaty.

Po trzecie, korzystasz z tej ulgi po raz pierwszy albo w latach wcześniejszych z niej nie korzystałeś. Ustawodawca zastrzega, że skorzystać z odliczenia można tylko w dwóch następujących po sobie latach, jeżeli wcześniej z tego nie korzystałeś. Nie jest możliwe skorzystanie ponowne.

Zakładając więc, że robisz to pierwszy raz, to ulga na internet przysługuje Ci w 2021 roku i musisz z niej skorzystać także w 2022 roku. Jeżeli zrobiłeś to już w 2020 roku, to w tym także jesteś zobowiązany. Niestety, zapisy ustawy o PIT nie zmieniają się od wielu lat, więc nawet gdy wpisałeś to odliczenie przykładowo kilkanaście lat temu, to cały czas nie możesz z niego skorzystać ponownie.

Jak skorzystać z ulgi na internet?

Warto najpierw wspomnieć o tym, jakie wydatki mogą być odliczone w deklaracji podatkowej w ramach ulgi na internet. Co ważne, nie jest istotne miejsce korzystania z sieci. Odliczyć można więc abonament za stałe łącze w domu, rachunki z kawiarenki internetowej oraz opłaty za internet mobilny w komputerze czy telefonie komórkowym.

Warto pamiętać o tym, że ulga nie przysługuje za wydatki dotyczące instalacji, rozbudowy, modernizacji, serwisu i obsługi technicznej urządzeń związanych z siecią. W praktyce oznacza to, że ulgą nie obejmiesz kosztów instalacji światłowodu u Ciebie w domu, ale comiesięczną opłatę, którą odprowadzasz do operatora już tak.

Jeśli kupujesz usługi pakietowe, które oprócz internetu obejmują także telewizję czy telefon, to na rachunku lub fakturze musi być wyszczególniona kwota tylko za użytkowanie sieci i to ją można odliczyć.

Ulga na internet obniża podatek PIT rozliczany zarówno na zasadach ogólnych, jak i ryczałtem. Jeśli uzyskujesz dochody z działalności gospodarczej, rolnictwa, najmu, to z ulgi możesz skorzystać już w trakcie roku podatkowego, kiedy opłacasz zaliczki na podatek lub ryczałt. Ostatecznie jednak takie osoby, ale i zatrudnieni u kogoś ostatecznego rozliczenia dokonują podczas składania rocznej deklaracji podatkowej.

Czy trzeba pokazać rachunki i faktury za internet?

Z ulgi na internet korzysta się samemu, czyli nie trzeba wysyłać do urzędu skarbowego rachunków czy faktur. Trzeba jednak mieć te dokumenty na wypadek kontroli skarbowej. Jeśli więc w danym roku wpisujesz ulgę, to zadbaj o to, aby wszystkie potrzebne rachunki były uporządkowane, były wystawione na Twoje nazwisko (albo Twoje i małżonka, jeśli rozliczacie się wspólnie) oraz aby był wyszczególniony koszt usługi internetowej, nawet gdy kupujesz ją w pakiecie.

Ile można odliczyć od podatku? 

Limit ulgi na internet wynosi 760 zł. Możesz więc odliczyć wszystkie uwzględnione w ustawie wydatki, ale w kwocie nie wyższej niż wymieniona. W przypadku małżonków każde z nich może odliczyć po 760 zł, jednak ważne, aby na fakturze lub rachunku widnieli oboje. Limit jest także podwajany, gdy każda osoba ma własny internet i tylko na jej nazwisko jest wystawiane potwierdzenie.

Jak w praktyce odliczyć internet od podatku? 

Z ulgi na internet mogą skorzystać osoby, które składają poniższe PIT-y:

  • PIT-28 – dla osób, które rozliczają się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • PIT-36 – dla przedsiębiorców, którzy odprowadzają podatek na zasadach ogólnych,
  • PIT-37 – dla osób, które nie prowadzą własnej działalności gospodarczej.

Do właściwego formularza trzeba dołączyć PIT/O, w którym znajduje się informacja o wybranych odliczeniach.

Najpierw musisz wypełnić PIT/O, a później swoje zeznanie podatkowe. Kwota 760 zł obniża bowiem dochód. Jak to wygląda w praktyce? Osoby, które korzystają z ulgi i rozliczają się 17-procentowym podatkiem oszczędzą 129,20 zł (760 zł * 17%).

Trzeba pamiętać o tym, że odliczyć można tylko te wydatki, które zostały poniesione w danym roku podatkowym, czyli w tegorocznym zeznaniu bez problemu odliczysz wydatki z maja 2020 roku, ale ze stycznia 2021 roku już nie. Na to przyjdzie czas w przyszłym roku, o ile teraz jest dopiero Twój pierwszy rok korzystania z ulgi za internet.

Odliczenie ulgi jest naprawdę proste, a większości polskich domów wystarczy kilka miesięcy korzystania ze stałego łącza, aby osiągnąć wydatki równe maksymalnemu zwrotowi. Jeżeli po przeczytaniu tego artykułu wiesz, że spełniasz wszystkie warunki, aby skorzystać z ulgi, to warto to zrobić. Czas na złożenie swojego zeznania podatkowego za zeszły rok masz do 30 kwietnia 2021 roku! Nie zwlekaj, bo im szybciej to zrobisz, tym wcześniej uzyskasz zwrot podatku, jeżeli Ci przysługuje. Dzięki wykorzystanej uldze za internet będzie on wyższy.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18.50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1789,04 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 791,54 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4289,04 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r.                                                                           

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 233,21 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3435,02 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1519,82 zł, prowizja 1915,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8235,02 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 1400 zł.                                          

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7100 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 344,95 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5081,09 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2248,19 zł, prowizja 2832,90 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12181,09 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2000 zł.        

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10700 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 519,85 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7657,45 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3388,15 zł, prowizja 4269,30 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18357,45 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.