Ulga na dziecko w 2021 roku – ile wynosi?

Ulga na dziecko w 2021 roku – ile wynosi?
Do 30 kwietnia 2021 roku mamy czas, aby złożyć coroczne rozliczenie PIT. Rodzice mogą jednak nieco obniżyć swój podatek do zapłaty albo uzyskać zwrot, jeśli skorzystają z ulgi na dziecko. Kto jest uprawiony do skorzystania z niej, jakie warunki trzeba spełnić i jak zaznaczyć ulgę przy rozliczaniu PIT-u? Podpowiadamy!

Czasu na rozliczenie PIT-u 2020 jest coraz mniej. Warto więc jak najszybciej zalogować się na swój profil w systemie Twój e-PIT i sprawdzić przygotowane przez urząd skarbowy zeznanie. Jeśli tego nie zrobisz, to po upływie ustawowego terminu, zostanie ono automatycznie zaakceptowane. Warto jednak wiedzieć, że wtedy nie skorzystasz z przywileju, jakim jest ulga na dziecko. Są to spore oszczędności, więc jeśli możesz odliczyć sobie pewną kwotę od dochodu, to zdecydowanie warto to zrobić. Sprawdź jak!

Ulga na dziecko – komu przysługuje?

Ulga na dzieci przysługuje tym osobom, które mają na swoim utrzymaniu dzieci. Są to nie tylko rodzice, ale także opiekunowie i rodzice zastępczy. Trzeba jednak faktycznie wykonywać władzę rodzicielską, czyli na co dzień się nim opiekować i sprawować pieczę nad jego majątkiem (dotyczy dzieci niepełnoletnich).

Przykładowo, jeśli jeden z rodziców płaci alimenty i ma sporadyczne kontakty z dzieckiem, to może zapomnieć o skorzystaniu z ulgi, która obniży wysokość PIT 2020, który trzeba będzie zapłacić.

W przypadku, gdy w rodzinie występuje tylko jedno dziecko, to fakt jej otrzymania, jest uzależniony od dochodów rodziców lub rodzica:

  • 112 tys. zł dochodu rocznie – dla osoby, która samotnie wychowuje dziecko,
  • łącznie 112 tys. zł dochodu rocznie – dla rodziców, którzy są małżeństwem i wspólnie wychowują dziecko,
  • 56 tys. zł – dla osób, które nie pozostają w związku małżeńskim.

Warto wiedzieć, że z ulgi na dzieci może skorzystać dwoje rodziców (w proporcjach przez siebie ustalonych) albo tylko jedno z nich.

W przypadku posiadania dwóch lub więcej potomków na wychowaniu, przyznanie ulgi na dzieci nie jest ograniczone maksymalną kwotą dochodu.

Ile wynosi ulga na dziecko i ile można odliczyć od podatku?

W PIT-ach 2020 zostały uwzględnione następujące kwoty ulgi na dziecko. Zależność jest taka, że im więcej dzieci w rodzinie, tym kwota odliczenia jest wyższa:

  • na pierwsze i drugie dziecko – 92,67 zł miesięcznie (1 112,04 zł rocznie)
  • na trzecie dziecko – 166,67 zł miesięcznie (2 000,04 zł rocznie)
  • na czwarte i kolejne dziecko – 225 zł miesięcznie (2 700 zł rocznie).

Oczywiście kwoty odliczeń się sumują, więc przykładowo przy trójce dzieci przy rozliczaniu PIT otrzymasz 4 224,12 zł. Tę kwotę odlicza się nie od dochodu, a od podatku do zapłaty, więc naprawdę rozlicz PIT 2020 i odejmij ulgi, a zyskasz zauważalne oszczędności.

Tutaj sprawdzisz to, jaki PIT musisz wypełnić

Jak obliczyć to, czy należy nam się ulga na dziecko? [PRZYKŁADY]

Aby zweryfikować to, czy ulga Ci się należy, musisz znać wysokość swojego wynagrodzenia, odnieść się do liczby i wieku dzieci, które masz oraz tego, czy wychowujesz je samotnie, z mężem czy partnerem.

Ulga przy rozliczeniu PIT-ów zależy także od wieku i stanu zdrowia dziecka:

  • standardowo do ukończenia 18. roku życia,
  • do 25. roku życia, jeśli dziecko się uczy i jego dochody nie przekroczyły 3 089 zł (nie uwzględniając renty rodzinnej), wliczając przychody objęte ulgą dla młodych,
  • bez względu na wiek, jeśli dziecko jest niepełnosprawne i otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny i rentę socjalną.

W przypadku wspólnego rozliczenia małżonków (np. gdy oboje składają PIT-37) nie możecie przekroczyć razem 112 tys. zł dochodu (te kwoty znajdziecie w PIT-11, otrzymanym od pracodawcy) i wtedy od należnego podatku odejmujecie kwotę za taką liczbę dzieci, którą obejmuje ulga. W systemie e PIT jest wszystko opisane, więc nie powinno sprawić Ci to kłopotu.

Możecie również złożyć swoje PITy oddzielnie i wtedy samodzielnie dostosowujecie to, jak rozliczacie ulgę. Możecie to zrobić po połowie albo w dowolnej innej proporcji.

Jeżeli natomiast wychowujesz swojego potomka z innym partnerem lub partnerką, to limit dochodu wynosi 56 tys. zł. Drugie tyle może zarabiać drugi rodzic dziecka, ale tylko pod warunkiem, że czynnie sprawuje nad nim opiekę.

Co z ulgą na dziecko, gdy dziecko już pracuje?

Jeżeli potomek jest już pełnoletni, to bez problemu może pracować. Jeżeli jest to jego jedyna aktywność zawodowa i się nie uczy, to odliczenie w ePIT nie należy się rodzicom. Jeśli jednak cały czas się uczy, a dodatkowo wykonuje pracę i ma mniej niż 25 lat, to o ile limit dochodu nie przekroczy 3 089 zł, to ulga obowiązuje.

Załóżmy, że małżeństwo rozlicza się na PIT37 i chce skorzystać z ulgi na dziecko, które ma 22 lata, ale już pracuje. Jego przychody (bez uwzględniania kosztu uzyskania przychodów) wyniosły 7 000 zł rocznie, wypłacone na podstawie umowy zlecenie. Ta kwota jest objęta ulgą dla młodych, w takiej sytuacji suma przekroczyła 3 089 zł, więc rodzice nie skorzystają z odliczenia.

Ulga na dziecko a ślub dziecka

Warunkiem uzyskania ulgi, która jest dostępna w e-deklaracjach jest to, aby dziecko pozostawało na utrzymaniu rodziców. Jednak, jeżeli weźmie ślub, to rodzice tracą uprawnienie do korzystania z ulgi. Wygasa ona w miesiącu, w którym został zawarty związek małżeński. Za miesiące przed ślubem odliczenie wciąż obowiązuje.

Ulga na dziecko a rozwód rodziców

Kiedy rodzice się rozwiodą, to oczywiście nie tracą automatycznie prawa do odliczenia ulgi na dziecko. Wszystko zależy od tego, kto sprawuje nad nim pieczę. Jeżeli oboje rodziców naprzemiennie, to mogą oni skorzystać z dostępnej ulgi. Domyślnie każde z nich po połowie, ale mogą również ustalić inaczej i zmienić proporcje – np. jedna osoba odlicza 80%, a druga 20%.

Warto wiedzieć, że gdy dziecko jest już pełnoletnie, to do uzyskiwania ulgi nie jest wymagane to, aby rodzic je utrzymywał. Wtedy nawet gdy ojciec albo matka wykonuje obowiązki rodzicielskie w ograniczonym stopniu (np. tylko płacąc alimenty albo spotykając się sporadycznie), to zyskują prawo do skorzystania z odliczenia.

Ulga na dziecko a PIT

Z ulgi na dziecko mogą skorzystać osoby, które składają PIT-36 albo PIT-37, czyli rozliczają się według skali podatkowej. Nie musisz składać w tym celu żadnego dodatkowego oświadczenia. Najprościej jest zalogować się na platformę Twój e-PIT i tam wskazać, że chcesz skorzystać z ulgi na dziecko. Trzeba jednak wcześniej porozumieć się odnośnie do tego, który rodzic, ile odlicza (w przypadku oddzielnego rozliczenia). Podatek zostanie automatycznie przeliczony i wyjdzie Ci niższa kwota do zapłaty albo wyższy zwrot, który otrzymasz z urzędu skarbowego.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Administratorem danych osobowych jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa, tel. 22 460 03 00, info@aasapolska.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@aasapolska.pl Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej.

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 60 miesięcy wynosi 35,79%. Rata miesięczna od 302,03 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 8962,86 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 4912,86 zł, prowizja 4050 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17962,86 zł. Stan na dzień 18.07. 2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 1400 zł.                                                                                                                                                                

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7700 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 60 miesięcy wynosi 35,79%. Rata miesięczna od 258,41 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7668,17 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 4203,17 zł, prowizja 3465 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 15368,17 zł. Stan na dzień 18.07.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 1400 zł.      

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.