Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Jak samodzielnie rozliczyć PIT?

jak rozliczyć PIT

Rozliczenie PIT-u nigdy nie było prostsze, od momentu, w którym rozlicza go za nas urząd skarbowy. Wystarczy tylko zalogować się w systemie Twój e-PIT, a znajdziesz tam przygotowane rozliczenie podatkowe dla większości formularzy. Możesz je zaakceptować, poprawić albo odrzucić i rozliczyć samemu

Rozliczanie PIT jest relatywnie łatwe, szczególnie gdy otrzymujesz PIT od pracodawcy i na tej podstawie tworzysz PIT-37. Na otrzymanym od pracodawcy PIT-11 jest wskazana kwota przychodu, odjęte koszty uzyskania przychodów i wyliczony dochód. Jest on podstawą do opodatkowania, od której wylicza się podatek. Jeśli w ciągu zeszłego roku zarobiłeś maksymalnie 85 528 zł, to obowiązuje Cię pierwszy próg podatkowy, czyli 17% dochodu. Gdy Twoje dochody są wyższe, to od nadwyżki powyżej 85 528 zł musisz odprowadzić 32%.

Przez cały rok pracodawca odprowadza zaliczki na podatek od Twojego wynagrodzenia. A Ty w rocznym rozliczeniu PIT 2020 możesz odjąć od dochodu albo podatku ulgę (np. na dziecko, termomodernizacyjną czy za krwiodawstwo). Jeśli zaliczki są wyższe niż należny podatek, to otrzymasz zwrot z PIT37. Jeżeli są niższe, musisz wykonać przelew na konto urzędu skarbowego.

W systemie e PIT wyświetli Ci się kwota zwrotu lub należności. Zwrot otrzymasz na swoje konto bankowe (to, które podałeś w formularzu ZAP-3), a niedopłatę musisz zapłacić na swój mikrorachunek.

Kogo obowiązuje PIT?

PIT-y dotyczą osób fizycznych (nie przedsiębiorstw), które w danym roku podatkowym osiągnęły dochód wyższy niż kwota wolna od podatku, która obecnie wynosi 8 000 zł i mają więcej niż 26 lat. jesienna-pozyczka

Jeśli więc w zeszłym roku pracowałeś na podstawie umowy o pracę, zlecenie lub dzieło, to składasz PIT-37 online lub w urzędzie skarbowym. Z kolei gdy prowadziłeś działalność gospodarczą, właściwy będzie PIT-36.

Z rozliczania PIT są zwolnieni emeryci i renciści, jeśli te świadczenia to ich jedyny dochód i nie chcą skorzystać z przysługujących im ulg. Jeśli gdzieś dodatkowo pracują albo chcą uzyskać zwrot z urzędu skarbowego z tytułu ulgi, to w zależności od źródła dodatkowych dochodów składają PIT-37 albo PIT-36.

Czy musimy wypełnić PIT, jeśli nie mieliśmy dochodu?

Składanie PIT-ów 2020 nie jest teraz obowiązkowe dla wszystkich. Rozlicza nas bowiem fiskus (w ramach e-deklaracji) i gdy nie zaakceptujemy ani nie zmodyfikujemy swojego zeznania, to zostanie ono przyjęte automatycznie.

Jeśli jednak w przez cały ubiegły rok nie osiągnąłeś dochodów wyższych niż kwota wolna od podatku, czyli 8 000 zł, to nie masz obowiązku rozliczania PIT-u 2020. Pamiętaj także, aby od ewentualnych przychodów odjąć koszt uzyskania przychodu, bo to dochód podlega opodatkowaniu.

Do kiedy trzeba wypełnić PIT za 2020 rok?

Osoby, które rozliczają się ryczałtem i składają PIT-28, musiały go złożyć do 1 marca 2021 roku. Gdy składasz PIT-37 lub PIT-36, to rozlicz PIT 2020 do 30 kwietnia 2021 roku. Masz więc jeszcze ponad miesiąc, aby dopełnić tej formalności.

Przypomnijmy, że gdy nie zaakceptujesz swojego ePIT-u, to nic się nie stanie. Urząd skarbowy zrobi to automatycznie. Jednak warto zalogować się do systemu Twój e-PIT, chociażby po to, aby dodać przysługujące Ci ulgi albo wybrać podmiot, któremu chcesz przekazać 1% swojego podatku. jesienna-pozyczka

Aby się zalogować do e-urzędu skarbowego, trzeba mieć profil zaufany (zakłada się go w banku) albo e-dowód. Można także wejść do platformy, wpisując swój numer PESEL albo NIP oraz kwotę przychodów, osiągniętą w 2019 roku.

PIT 2020 a podatek dla młodych

Osoby, które nie ukończyły jeszcze 26. roku życia są zwolnione z odprowadzania podatku. Dotyczy to jednak tylko dochodów z pracy (na etat albo umowę zlecenie). Od tego roku z opodatkowania zwolniono także dochody osiągnięte w ramach stażu lub praktyki. Jeśli łapiesz się na kryteria wiekowe i w 2020 roku nie osiągałeś innych zarobków niż te zwolnione, to rozliczanie PIT-u nie jest dla Ciebie obowiązkowe.

Jeśli jednak Twój pracodawca odprowadzał za Ciebie zaliczki na podatek, to masz obowiązek złożyć zeznanie. Możesz jednak na tym tylko skorzystać, bo otrzymasz zwrot z urzędu skarbowego.

Muszą złożyć PIT także osoby, które osiągnęły dochody z innych źródeł, np. z wynajmu mieszkania czy własnej działalności gospodarczej.

Co grozi za źle wypełniony PIT?

Kiedy to urząd skarbowy rozlicza PIT, w dużej większości przypadków jest on rozliczony dobrze. Jeśli więc nie przysługuje Ci znaczny zwrot podatku, to wtedy bezpieczniej jest po prostu zaakceptować zeznanie niż je modyfikować, jeśli nie masz pewności, jak to zrobić.

Jeśli błędny PIT sprawi, że odprowadzisz niższy niż powinieneś podatek, to wtedy trzeba będzie uregulować różnicę i zapłacić karne odsetki. W skrajnych przypadkach taka pomyłka to przestępstwo skarbowe.

Jak rozliczyć PIT w małżeństwie?

Małżonkowie mogą rozliczyć PIT razem lub osobno. Wspólne rozliczenie opłaca się wtedy, gdy różnica w zarobkach jest spora. Wtedy zarobki małżonków są uśrednione i osoba, która przekroczyła pierwszy próg podatkowy może płacić zgodnie z pierwszym. Przykładowo, żona zarobiła 40 tys. zł rocznie, a mąż 100 tys. zł. Dzięki wspólnemu rozliczeniu średnia dochodów to 70 tys. zł, które można opodatkować w pełni 17-procentową stawką.

Jeśli małżonkowie zarabiają podobnie, to nie ma wielkiego znaczenia, jak się rozliczą.

Jak rozliczyć PIT, gdy mamy dziecko?

Warto wiedzieć, że rodzice albo jeden rodzic (opiekun, rodzic zastępczy), jeśli samotnie wychowuje malucha, może skorzystać z ulgi na dziecko. Przysługuje ona na każdą pociechę do momentu ukończenia przez nią 18 lat, do 25 lat, jeśli dziecko się uczy, a jego przychody nie przekraczają 3 089 zł i na dziecko niepełnosprawne, które otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną niezależnie od wieku.

Dla osób, które mają więcej niż jedno dziecko, nie ma limitów dochodowych, do których można uzyskać ulgę. Rodzice jedynaków mają jednak ograniczenia:

  • 112 tys. zł dochodu, jeżeli wychowujesz dziecko samotnie,
  • 112 tys. zł łącznego dochodu dla małżonków, którzy wychowują dziecko wspólnie,
  • 56 tys. zł dochodu, jeżeli nie jesteś w związku małżeńskim i wychowujesz dziecko z partnerem lub partnerką.

Kto jest zwolniony z podatku?

Zwolnione z odprowadzania podatku dochodowego są osoby, które:

  • zarobiły mniej niż 8 000 zł,
  • mają maksymalnie 26 lat i osiągnęły dochody, które nie podlegają podatkowi,
  • emeryci i renciści, dla których świadczenie jest jedynym źródłem zarobków.

W przypadku problemów z rozliczeniem rocznego PIT-u zawsze możesz skonsultować się z biurem rachunkowym.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 74,08%. Rata miesięczna od 245,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 4 617,56 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 627,56 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 617,56 zł. Stan na dzień 05.11.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5 700,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 68,26%. Rata miesięczna od 335,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 6 081,00 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 894, zł, prowizja 5 187,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11 781,00 zł. Stan na dzień 23.11.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.