Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Podatki 2021 – pełna lista wraz z omówieniem

podatki 2021
Mylą się ci, którzy twierdzą, że dostają coś od państwa za darmo. Wszystkie świadczenia socjalne, takie jak zasiłki, pomoc w ramach Tarczy Antykryzysowej dla przedsiębiorców czy niezwykle popularne 500+ pochodzą właśnie z naszych podatków. Zobacz, które podatki w tym roku koniecznie musisz zapłacić, jakie doszły nowe daniny i jak uniknąć obowiązku opodatkowania

Jakie podatki w 2021 roku są obowiązkowe?

Podatki to temat na czasie, bo aktualnie jesteśmy w trakcie rozliczania PIT-ów. A to nic innego jak obowiązkowy podatek dochodowy, który musi zapłacić każdy, kto pracuje (nawet w ramach umowy o dzieło lub zlecenie), czy pobiera emeryturę. Zwolnione są tylko osoby, które nie przekroczyły 26. roku życia.

Osoby zatrudnione odprowadzają podatki według skali podatkowej. Pierwszy próg to 17% uzyskanych dochodów, a drugi, który obowiązuje dla nadwyżki powyżej 85 528 zł wynosi 32%. Przedsiębiorcy, ale tacy, którzy nie mają osobowości prawnej również rozliczają PIT i mogą skorzystać z powyżej opisanych zasad ogólnych, karty podatkowej, ryczałtu albo podatku liniowego.

Z kolei firmy – osobowości prawne odprowadzają podatek dochodowy od osób prawnych, czyli CIT, który wynosi 19% albo 9% dla mniejszych podatników.

Przedsiębiorcy muszą płacić podatek od towarów i usług (popularny VAT) oraz podatek akcyzowy. Jednak warto pamiętać, że ten koszt ostatecznie ponosi nabywca tych dóbr, bo do każdej ceny netto jest doliczany VAT, a w sklepie konsument płaci cenę brutto. jesienna-pozyczka

Popularnym podatkiem, z którym również możesz się spotkać jest podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC). Najczęściej płaci się go wtedy, kiedy zawierasz umowę kupna – sprzedaży (np. nabywasz dom albo samochód) i wynosi on 2% ceny transakcyjnej. 1% zapłacisz, gdy zawierasz umowę odpłatnego użytkowania, 0,5%, gdy spłacasz pożyczkę prywatną i 19 zł, gdy jest ustanawiana hipoteka na nieruchomości.

Warto także zwrócić uwagę na podatek od nieruchomości. Gminy zaczęły już wysyłać do właścicieli działek budowlanych, mieszkań czy budynków informację, ile w tym roku trzeba zapłacić. Dlatego gdy dostaniesz takie pismo, to warto uregulować należność, aby urząd skarbowy nie naliczył karnych odsetek. Podatki od nieruchomości są ustanawiane przez władze gminy, a ich wysokość jest uzależniona od powierzchni nieruchomości. Warto wiedzieć, że maksymalne stawki zostały podniesione względem zeszłego roku.

Często także trzeba zapłacić podatek od darowizny. To, ile należy uiścić, zależy od wartości podarowanej rzeczy, ale też grupy podatkowej, w której znajduje się obdarowany względem darczyńcy. Najbliższa rodzina znajduje się w zerowej grupie podatkowej i wtedy, składając do urzędu skarbowego formularz SD-Z2 w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania darowizny, można uniknąć podatku. Jeśli jednak pokrewieństwo jest dalsze albo w ogóle go nie ma, to trzeba uiścić daninę zgodnie z obowiązującą grupą podatkową.

Nowe podatki w 2021 roku 

Nową daniną, którą odczuła większość z nas jest podatek cukrowy. Drastycznie wzrosła cena napojów słodzonych, bo producenci i sprzedawcy musieli wliczyć w koszty nową opłatę. Ta sama ustawa wprowadza także podatek od małpek, czyli alkoholu w opakowaniach do 300 ml. Wynosi ona 25 zł od 1 litra 100-procentowego alkoholu.

Zmiany dotkną także osoby, które pracują za granicą (w Wielkiej Brytanii, Irlandii. Finlandii, Izraelu, Japonii, na Litwie, w Nowej Zelandii, na Słowacji, w Norwegii, Belgii, Kanadzie, Danii, Australii, Austrii i Słowenii), ale są polskimi rezydentami (przebywają w Polsce min. 183 dni w roku albo mają tu centrum interesów życiowych).

Dla krajów, które zawarły z Polską porozumienie o unikaniu podwójnego opodatkowania metodą odliczenia proporcjonalnego albo jej nie zawarły została ograniczona ulga abolicyjna. Oznacza to, że osoby, które tam pracują, ale na stałe mieszkają w Polsce w tym roku będą mogły odliczyć sobie jedynie 1 360 zł od podatku dochodowego. jesienna-pozyczka

Ważną zmianą jest również to, że został wprowadzony obowiązek rejestracji umów o dzieło. Pracodawca, który zawiera taką umowę musi ją zgłosić do ZUS-u w ciągu 7 dni od jej podpisania na formularzu RUD. Dzięki temu ZUS jest w stanie lepiej weryfikować opłacanie należnych podatków.

Ze zmian w podatku dochodowym mogą cieszyć się osoby, które nie ukończyły 26. roku życia. Aktualnie nie zapłacą one podatku także od dochodów wypłaconych w ramach praktyki absolwenckiej i stażu uczniowskiego.

Wzrośnie jeszcze wysokość opłaty za psa ze 125,40 zł do 130,30 zł rocznie. Z obowiązku podatkowego są zwolnione osoby powyżej 65. roku życia, które same prowadzą gospodarstwo domowe oraz niepełnosprawni, jeżeli pies jest przeszkolonym psem asystującym.

Których podatków można nie zapłacić?

Jeśli chcemy działać w świetle prawa, to nie ma podatków, których możemy nie płacić, jeśli w danej sytuacji dotyka nas obowiązek podatkowy. Można jedynie korzystać z przeznaczonych ulg czy zwolnień, o ile Ci przysługują, np. z kwoty wolnej od podatku, ulgi abolicyjnej, zerowego PIT-u dla młodych czy zwolnienia z podatku od darowizny dla najbliższej rodziny.

Na podatkach można także oszczędzać, korzystając z ulg podatkowych przy rozliczeniu PIT-u. Warto zainteresować się ulgą termomodernizacyjną, na dziecko, dla krwiodawców, za internet czy nowością w tym roku, czyli nową ulgą związaną z darowizną w walce z pandemią COVID-19. Wszystkie warunki obowiązujących ulg są szczegółowo rozpisane na rządowym serwisie Twój e-PIT. Tam, gdzie składasz zeznanie podatkowe, możesz także zaznaczyć, z której ulgi chcesz skorzystać. Jeśli spełniasz warunki jej przyznania, to warto ją dodać, a wtedy dostaniesz wyższy zwrot podatku.

Więcej możliwości odnośnie do zmniejszania swoich zobowiązań podatkowych mają przedsiębiorcy. Mogą oni stosować optymalizację podatkową, czyli generować koszty, które można odliczyć od przychodu i tym samym zmniejszyć podstawę do opodatkowania.

Ile w 2021 roku oddamy państwu?

Zastanawiasz się, ile w tym roku oddasz państwu? Większość z nas zapłaci podatek dochodowy. W przypadku osób zatrudnionych jest to mniej odczuwalne, bo tę daninę odprowadza pracodawca, a pracownik otrzymuje pensję netto.

Na każdych zakupach będziesz opłacać podatek VAT, który jest doliczany do większości produktów. Zazwyczaj jednak tego nie widzisz, bo cena podawana na półce w sklepie uwzględnia już tę opłatę.

A pozostałe podatki zależą od tego, co zrobisz w ciągu roku. Jeżeli otrzymasz spadek czy darowiznę i nie obejmuje Cię zwolnienie, to zapłacisz podatek od spadków czy darowizn. Jeśli w tym roku kupisz nieruchomość, to najpierw będzie konieczne opłacanie podatku PCC, a potem przyjdzie do Ciebie decyzja z gminy o konieczności zapłacenia podatku od nieruchomości.

Trzeba być przygotowanym jednak na to, że daniny publiczne będą cały czas rosły, a rząd będzie wpadał na coraz to nowe pomysły obciążenia obywateli. Przez pandemię zmagamy się z ogromną dziurą budżetową, którą niestety można załatać, tylko sięgając do kieszeni Polaków.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 74,08%. Rata miesięczna od 245,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 4 617,56 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 627,56 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 617,56 zł. Stan na dzień 05.11.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5 700,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 68,26%. Rata miesięczna od 335,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 6 081,00 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 894, zł, prowizja 5 187,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11 781,00 zł. Stan na dzień 23.11.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.