Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Jak można przyjąć spadek? Postępowanie spadkowe

Jak można przyjąć spadek? Postępowanie spadkowe

Spadkobierca ma w zasadzie trzy możliwości – może przyjąć spadek wprost, może spadek przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza lub może spadek odrzucić. Skupmy się dzisiaj na tych dwóch pierwszych opcjach, czyli na przejęciu spadku wprost i z dobrodziejstwem inwentarza. Czym różnią się pomiędzy sobą? Kiedy warto przyjąć spadek wprost, a kiedy z dobrodziejstwem inwentarza?

Otrzymanie spadku nie zawsze jest dobrą wiadomością. Czasami oznacza początek poważnych problemów rodzinnych, gdy bliscy nie mogą dojść do porozumienia pod względem podziału majątku. Spadkobiercami stajemy się w momencie śmierci spadkodawcy. Możemy jednak zadecydować o tym, w jaki sposób przyjmiemy spadek i czy w ogóle chcemy go przyjąć. Ma to szczególne znacznie wtedy, gdy spadkodawca pozostawił nam w spadku długi.

Obecnie domyślnym sposobem przyjęcia spadku jest jego przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza – w przeszłości było to przyjęcie spadku wprost. Gdy będziemy chcieli zatem przyjąć teraz spadek wprost lub też spadek odrzucić, będziemy musieli zrobić to w sądzie lub w kancelarii notarialnej w odpowiednim terminie.

Przyjęcie spadku wprost

Przyjęcie proste czy przyjęcie spadku wprost oznacza, że spadkobierca przyjmuje spadek bez żądnych ograniczeń – także tych dotyczących ewentualnych długów spadkowych. Przyjmujemy więc wszystko, zarówno aktywa, czyli na przykład mieszkanie i oszczędności, jak i długi, na przykład niezapłacone rachunki, kredyty, pożyczki.

W przypadku przyjęcia spadku wprost za spadkobiercy odpowiadają za wszystkie długi spadkowe swoim całym majątkiem. Wobec tego wtedy, gdy okaże się, że długi są spore i są one nawet wyższe niż wartość spadku, wówczas będziemy musieli oddać je z własnych pieniędzy. jesienna-pozyczka

Zatem na przyjęcie spadku wprost najlepiej zdecydować się w sytuacji, gdy wiemy, że spadkodawca nie pozostawił po sobie długów lub też są one niewielkie i bez problemu będziemy mogli je spłacić samodzielnie. Gdy chcemy skorzystać z takiej opcji, mamy termin pół roku od dnia, w którym dowiedzieliśmy się o tytule swego powołania – to data śmierci spadkodawcy lub data, w której się o tym dowiedzieliśmy.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza

Aktualnie, jak wspomnieliśmy wcześniej, przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza jest opcją domyślną, obowiązującą z urzędu, więc jeżeli chcemy z niej skorzystać, nie musimy udawać się do sądu czy do notariusza.

Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza powoduje ograniczenie odpowiedzialności spadkobiercy za długi spadkowe do wąskości otrzymanego spadku. Oznacza to zatem, że ewentualne długi będą spłacone tylko do wartości otrzymanego spadku, dlatego nie musimy pokrywać ich ze swojego majątku. W związku z tym w najlepszym przypadku będziemy mogli zyskać, natomiast w najgorszym niczego nie stracimy. Warto jednak wskazać, że wierzyciel może ubiegać się o spłatę w innej formie, na przykład, gdy otrzymaliśmy w spadku samochód, wierzyciel może domagać się zapłaty w gotówce.

Musimy pamiętać o tym, że przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza wiąże się z potrzebą przeprowadzenia przez komornika spisu i oszacowania przedmiotów wchodzących w skład spadku. To powoduje określone koszty.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.