Wynagrodzenie chorobowe w 2020 roku

wynagrodzenie chorobowe

Kiedy zachorujesz i przebywasz na L4 oraz jesteś zatrudniony na umowę o pracę, przysługuje Ci wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy na czas, kiedy nie jesteś zdolny do wykonywania pracy. Oczywiście takie wsparcie jest ograniczone czasowo, a jego kwota zależy od podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego. Sprawdź, jak wyliczyć, jaka suma Ci się należy podczas choroby.

Umowa o pracę jest tak chętnie wybierana przez pracowników jako forma zatrudnienia, bo wiąże się z wieloma benefitami, gwarantowanymi prawnie. Jednym z nich jest płatne L4. Wtedy mimo tego, że nie jesteś w pracy, możesz liczyć na wynagrodzenie, które wypłaci Ci ZUS albo pracodawca.

Wynagrodzenie za czas choroby: podstawa prawna

Chorobowe, a konkretniej zasady i wysokość jego wypłacania regulują dwa akty prawne. Jest to Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Kalkulator chorobowego

Od czego zależy wysokość wynagrodzenia chorobowego? Przede wszystkim od wysokości Twojej pensji. Jednak jak to wyliczyć, kiedy wysokość Twojej pensji się zmienia, bo na przykład dostajesz okresowe premie? Do wyliczenia świadczenia chorobowego może Ci posłużyć kalkulator wynagrodzenia chorobowego. Jednak najpierw dowiedz się, jak obliczyć tę sumę samemu.

Podstawa wymiaru chorobowego to średnie wynagrodzenie z ostatnich 12 miesięcy, do momentu, kiedy powstała niezdolność do pracy. Do swojej płacy zasadniczej możesz jeszcze doliczyć wszystkie dodatki, które wynikają z Twoich zawodowych zasług, czyli: wiosenna-pozyczka

 • premie i nagrody,
 • dodatek stażowy lub funkcyjny,
 • dodatkowe pieniądze za nadgodziny,
 • wynagrodzenie urlopowe.

Są jednak jeszcze bonusy pieniężne od pracodawcy, które, mimo że je dostajesz, nie możesz uwzględnić ich w wyliczaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego. Są to wszystkie pieniężne benefity, które nie wynikają z Twoich sukcesów w pracy, tylko są przyznawane niezależnie. Przykładowo:

 • nagrody za ukończenie studiów,
 • dodatki pieniężne za wzięcie ślubu czy urodzenie dziecka,
 • bony, które wszyscy pracownicy dostają w jednakowej lub podobnej wysokości np. na święta, lub wakacje.

Kalkulator chorobowe – jak z niego skorzystać?

Kalkulator chorobowego działa następująco. Musisz podać swoje średnie zarobki po odliczeniu składek ZUS. Następnie wybierasz, przez ile dni trwa Twoja niezdolność do pracy. Później podajesz powód nieobecności, od którego zależy to, czy otrzymasz 80%, czy 100% pensji.

Po wprowadzeniu tych danych kalkulator wynagrodzenia chorobowego poda Ci, na jaką kwotę świadczenia możesz liczyć. W podobny sposób możesz także wyliczyć kwotę zasiłku chorobowego, który wypłaca Ci ZUS. Wtedy musisz posłużyć się kalkulatorem zasiłku chorobowego.

Kiedy ZUS wypłaca chorobowe?

Wynagrodzenie chorobowe jest przyznawane w wysokości 100% pensji, jeśli wystąpiły następujące przypadki:

 • wypadek w drodze do lub z pracy,
 • poddanie się obowiązkowym badaniom lekarskim, przygotowującym do zabiegu oddania komórek, tkanek lub narządów oraz przebieg zabiegu pobrania,
 • choroba, która wydarzy się w trakcie ciąży.

Na 80% pensji w ramach chorobowego możesz liczyć, gdy musisz przerwać pracę z powodu choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną (to szczególnie ważna informacja, teraz kiedy panuje pandemia). Przez jaki czas to obowiązuje? Są to maksymalnie 33 dni w trakcie roku kalendarzowego albo 14 dni w przypadku pracowników, którzy ukończyli 50. rok życia.

Prawo do wynagrodzenia chorobowego zaczyna Ci przysługiwać po 30 dniach nieprzerwanego obowiązywania ubezpieczenia chorobowego. Wynagrodzenie to należy Ci się za każdy dzień niezdolności do pracy, licząc wraz z dniami wolnymi. wiosenna-pozyczka

Wynagrodzenie chorobowe przez 30 lub 14 dni w roku wypłaca Ci Twój pracodawca. Jeśli Twój zły stan zdrowia przeciąga się w czasie, to wtedy wypłata świadczenia jest w gestii ZUS-u. Jest to zasiłek chorobowy, który przysługuje Ci przez kolejne 182 dni albo 270 dni, gdy przerwa w pracy jest spowodowana ciążą albo gruźlicą.

Umowa zlecenie a chorobowe

Czy na umowie zlecenie obowiązuje chorobowe? Tak, ale tylko w sytuacji, gdy jesteś objęty ubezpieczeniem chorobowym. Nie jest to obowiązkowe tak jak przy umowie o pracę, więc w większości przypadków nie występuje. Możesz jednak porozmawiać ze swoim zleceniodawcą, że chcesz przystąpić do ubezpieczenia chorobowego i wtedy zyskujesz szansę na płatne L4.

Może być to jednak utrudnione, bo pracodawcy decydują się na zatrudnianie na umowę zlecenie, aby ograniczyć koszty. Natomiast składka na ubezpieczenie to dodatkowy wydatek. Warto jednak zapytać o tę możliwość.

Musisz wiedzieć, że do ubezpieczenia chorobowego nie mogą przystąpić studenci.

Jak obliczyć wynagrodzenie chorobowe – przykład

Od postawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego, czyli swojej pensji brutto, musisz odjąć składki, które pracodawca odprowadza za Ciebie z tytułu ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i chorobowego. Jest to 13,71% pensji brutto.

Otrzymany wynik dzielisz na 30 dni, następnie mnożysz razy 80% lub 100% (w zależności od powodu niezdolności do pracy), a później raz jeszcze razy dni pozostania na zwolnieniu lekarskim.

Spójrz na przykład:

Pracownik zarabia 4 000 zł brutto, przebywa na zwolnieniu lekarskim 10 dni i przysługuje mu prawo do 80% wynagrodzenia chorobowego.

Najpierw odejmujemy składki od pensji brutto: 4 000 zł – (13,71% x 4 000 zł) = 3 451,60 zł

Otrzymaną kwotę dzielimy na 30 dni: 3 451,60 zł / 30 dni = 115,05 zł

Mnożymy razy procent przysługującego wynagrodzenia chorobowego: 80% x 115,05 zł = 92,04 zł

Mnożymy razy liczbę dni przebywania na zwolnieniu: 92,04 zł x 10 = 920,40 zł

920,40 zł to przysługująca pracownikowi kwota wynagrodzenia chorobowego.

Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia

Czy wynagrodzenie chorobowe obowiązuje również, kiedy zakończysz pracę w obecnej firmie? Nie, ponieważ może je wypłacać tylko pracodawca, z którym w takim momencie nic Cię już nie łączy. W takiej sytuacji możesz zwrócić się do ZUS-u o wypłatę zasiłku chorobowego. Takie prawo przysługuje Ci w dwóch sytuacjach:

 • gdy choroba wystąpiła już w czasie zatrudnienia i trwa po zerwaniu umowy o pracę,
 • jeśli niezdolność do pracy trwała bez przerwy przez min. 30 dni i powstała nie później niż 14 dni od zakończenia pracy albo 3 miesiące, jeśli była to choroba zakaźna.

Chorobowe w ciąży

W ciąży przysługują specjalne warunki wynagrodzenia chorobowego, bo otrzymujesz 100% swojej płacy zasadniczej. Musisz jednak poinformować pracodawcę, że powodem Twojej niezdolności do pracy jest ten wyjątkowy stan, a na zwolnieniu lekarskim musi widnieć kod B.

Z pełnopłatnego L4 możesz korzystać przez 33 dni w roku i opłaca je pracodawca. Natomiast później robi to ZUS przez kolejne maksymalnie 270 dni.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.