Pożyczka pozabankowa – czy dostanie ją każdy?

Pożyczka pozabankowa – czy dostanie ją każdy?

Pożyczki pozabankowe to propozycja przeznaczona dla osób chcących uzyskać dodatkowe pieniądze na różne cele. Panuje przekonanie, że pożyczki tego rodzaju są dostępne dla każdego – czy jednak jest tak naprawdę?

W porównaniu do pożyczek bankowych te oferowane przez firmy pozabankowe mają kilka zalet, ale mają też swoje minusy. Przede wszystkim kojarzymy je z pożyczkami typu chwilówki, czyli zaciąganymi na dość krótki okres – najczęściej miesiąc, ale to jeszcze nie wszystko. Do dyspozycji mamy też pożyczki ratalne, które są podobne do pożyczek bankowych. Możemy wtedy spłacić je w wygodnych ratach.

Musimy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że podobnie jak banki, także pozabankowe firmy pożyczkowe mają swoje konkretne wymagania, które należy spełnić. Różnią się one zależnie od tego, gdzie i ile i na jak długo będziemy chcieli pożyczyć.

Jakie wymogi trzeba spełnić, aby dostać pożyczkę pozabankową?

• ważny dowód osobisty – jednym z głównych wymogów jest posiadanie ważnego dowodu osobistego, dlatego jeśli jego okres ważności już się skończył, nie otrzymamy pożyczki

• odpowiedni wiek – firmy pożyczkowe często mają ograniczenia wiekowe, na przykład pożyczkę może otrzymać osoba w wieku od 21 do 65 lat

• zamieszkanie w Polsce – o pożyczkę możemy wnioskować wtedy, gdy mamy adres zamieszkania znajdujący się na terenie Polski

• odpowiednia zdolność kredytowa – chociaż panuje przekonanie, że pożyczkę pozabankową może dostać każdy, nawet osoba bezrobotna i z długami, to jednak nie zawsze jest to możliwe – konieczna jest odpowiednia zdolność kredytowa, czyli właściwe wpływy

• pozytywna historia kredytowa – zapisana w BIK oraz w innych bazach, pozwala na określenie wiarygodności kredytowej, gdy mieliśmy w przeszłości problemy ze spłatą rat, możemy otrzymać odmowę przy wnioskowaniu o pożyczkę pozabankową

• konto bankowe – gdy chcemy wziąć pożyczkę on-line, będziemy potrzebowali konta bankowego, najlepiej z dostępem on-line, aby móc wykonać z niego przelew weryfikacyjny – nie możemy wtedy stosować konta innej osoby (niektóre firmy pożyczkowe stosują też inne metod weryfikacji)

• telefon komórkowy – potrzebny jest do dokonania weryfikacji tożsamości

To główne wymogi, które musimy spełnić, gdy ubiegamy się o pożyczkę pozabankową.

Warto jednak pamiętać o tym, że każda firma a pod tym względem nieco inne wymagania – warunki do uzyskania pożyczki wraz z procesem jej otrzymania możemy najczęściej znaleźć na stronach internetowych firm pożyczkowych.

Pożyczki na jeszcze lżejszych warunkach

Jak wspomnieliśmy wcześniej, do uzyskania pożyczki pozabankowej najczęściej potrzebujemy odpowiedniego, udokumentowanego i stałego dochodu, na przykład osiąganego z tytułu umowy o pracę, renty, emerytury. Poza tym potrzebujmy pozytywnej historii kredytowej – nie możemy figurować w rejestrze dłużników.

Są jednak takie pożyczki udzielane przez firmy pozabankowe, które nie wymagają spełnienia przez nas tych wymogów.

Często określane są jako pożyczka na dowód i pożyczka bez BIK. Po pieniądze możemy udać się również do lombardu – musimy mieć wtedy mienie, które będziemy mogli zastawić.

Takie pożyczki są jednak związane z większym ryzykiem i większymi kosztami, dlatego najlepiej dobrze zastanowić się nad tym, czy warto je wziąć.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.