Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Pożyczka pozabankowa – czy dostanie ją każdy?

Pożyczka pozabankowa – czy dostanie ją każdy?

Pożyczki pozabankowe to propozycja przeznaczona dla osób chcących uzyskać dodatkowe pieniądze na różne cele. Panuje przekonanie, że pożyczki tego rodzaju są dostępne dla każdego – czy jednak jest tak naprawdę?

W porównaniu do pożyczek bankowych te oferowane przez firmy pozabankowe mają kilka zalet, ale mają też swoje minusy. Przede wszystkim kojarzymy je z pożyczkami typu chwilówki, czyli zaciąganymi na dość krótki okres – najczęściej miesiąc, ale to jeszcze nie wszystko. Do dyspozycji mamy też pożyczki ratalne, które są podobne do pożyczek bankowych. Możemy wtedy spłacić je w wygodnych ratach.

Musimy jednak zdawać sobie sprawę z tego, że podobnie jak banki, także pozabankowe firmy pożyczkowe mają swoje konkretne wymagania, które należy spełnić. Różnią się one zależnie od tego, gdzie i ile i na jak długo będziemy chcieli pożyczyć.

Jakie wymogi trzeba spełnić, aby dostać pożyczkę pozabankową?

• ważny dowód osobisty – jednym z głównych wymogów jest posiadanie ważnego dowodu osobistego, dlatego jeśli jego okres ważności już się skończył, nie otrzymamy pożyczki

• odpowiedni wiek – firmy pożyczkowe często mają ograniczenia wiekowe, na przykład pożyczkę może otrzymać osoba w wieku od 21 do 65 lat

• zamieszkanie w Polsce – o pożyczkę możemy wnioskować wtedy, gdy mamy adres zamieszkania znajdujący się na terenie Polski

• odpowiednia zdolność kredytowa – chociaż panuje przekonanie, że pożyczkę pozabankową może dostać każdy, nawet osoba bezrobotna i z długami, to jednak nie zawsze jest to możliwe – konieczna jest odpowiednia zdolność kredytowa, czyli właściwe wpływy

• pozytywna historia kredytowa – zapisana w BIK oraz w innych bazach, pozwala na określenie wiarygodności kredytowej, gdy mieliśmy w przeszłości problemy ze spłatą rat, możemy otrzymać odmowę przy wnioskowaniu o pożyczkę pozabankową

• konto bankowe – gdy chcemy wziąć pożyczkę on-line, będziemy potrzebowali konta bankowego, najlepiej z dostępem on-line, aby móc wykonać z niego przelew weryfikacyjny – nie możemy wtedy stosować konta innej osoby (niektóre firmy pożyczkowe stosują też inne metod weryfikacji)

• telefon komórkowy – potrzebny jest do dokonania weryfikacji tożsamości

To główne wymogi, które musimy spełnić, gdy ubiegamy się o pożyczkę pozabankową.

Warto jednak pamiętać o tym, że każda firma a pod tym względem nieco inne wymagania – warunki do uzyskania pożyczki wraz z procesem jej otrzymania możemy najczęściej znaleźć na stronach internetowych firm pożyczkowych.

Pożyczki na jeszcze lżejszych warunkach

Jak wspomnieliśmy wcześniej, do uzyskania pożyczki pozabankowej najczęściej potrzebujemy odpowiedniego, udokumentowanego i stałego dochodu, na przykład osiąganego z tytułu umowy o pracę, renty, emerytury. Poza tym potrzebujmy pozytywnej historii kredytowej – nie możemy figurować w rejestrze dłużników.

Są jednak takie pożyczki udzielane przez firmy pozabankowe, które nie wymagają spełnienia przez nas tych wymogów.

Często określane są jako pożyczka na dowód i pożyczka bez BIK. Po pieniądze możemy udać się również do lombardu – musimy mieć wtedy mienie, które będziemy mogli zastawić.

Takie pożyczki są jednak związane z większym ryzykiem i większymi kosztami, dlatego najlepiej dobrze zastanowić się nad tym, czy warto je wziąć.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.