Informacje o pożyczkach
i finansach osobistych

Alimenty na dziecko – jak oblicza się ich wysokość?

Alimenty na dziecko – jak oblicza się ich wysokość?

 

Dzieci w momencie rozwodu rodziców, gdy są one niepełnoletnie lub uczą się mają prawo do uzyskiwania alimentów od rodziców. Jednocześnie wiele osób, które ma sprawy rozwodowe zastanawia się jaką wysokość alimentów może zasądzić sąd.

Generalnie wysokość alimenty ustalane są przez sąd w wysokości dopasowanej do możliwości majątkowych rodzica, który zarabia określone pieniądze.

Zobowiązania doza płaty alimentów jest obowiązek każdego rodzica. Dotyczy to również realizowania opieki a także wychowania dzieci. Jednocześnie sąd może ustalić zarówno konieczność płacenia alimentów a także usprawiedliwionych potrzeba dziecka.

Możliwości majątkowe a także dotyczące zarobków są ustalane przez sąd w kontekście między innymi ustalenia stanu majątku, wieku, stanu zdrowia, wykształcenia czy doświadczenia zawodowego. Natomiast ustalanie potrzeba dziecka wymaga między innymi dopasowania alimentów do wieku dziecka jak też stanu zdrowia. Zgodnie z przepisami prawnymi dziecko ma również prawo do równej stopy życiowej z rodzicami.

Za Usprawiedliwione potrzeby dziecka obejmują między innymi koszty jak wyżywienie, media, edukacja, ochrona, zdrowia, kultura fizyczna, wypoczynek, rozrywka. Dzieciom muszą być również zapewnione odpowiednie warunki rozwoju zarówno fizycznego i duchowego rozwoju dziecka.

Ustalenie wysokości alimentów

Gdy ustala się wysokość alimentów ważne jest decydowanie się na ustalenie w sądzie lub w ramach umowy pomiędzy rodzicami wysokości alimentów. Ustalanie alimentów wymaga między innymi obliczenia kosztów miesięcznych utrzymania dzieci. Jednocześnie bierze się pod uwagę usprawiedliwione potrzeby dziecka, możliwości majątkowe rodziców.

Koszty utrzymania dzieci muszą być udokumentowane co dotyczy między innymi zaświadczeń, faktur, rachunków. Jednocześnie sporządzenie pozwu w zakresie ustalenia alimentów najczęściej wymaga pomocy specjalistów prawnych. Można jednak decydować się na wykorzystanie wzorów pozwu.

Gdy sprawa o alimenty prowadzona jest w sądach niezbędne jest osobiste stawienie się na rozprawie. Po rozprawie niezbędne jest również pobranie odpisów wyrobu. Ewentualnie pozyskać trzeba protokoły dotyczące ugody sądowej z klauzulami wykonalności.

Opłacanie alimentów

Niezbędne jest również branie pod uwagę, że opłacenie alimentów jest obowiązkiem rodzica. Alimenty powinny być płacone regularnie, gdyż płacenie alimentów nieregularnie może prowadzić do naliczania odsetek. Jednocześnie trzeba brać pod uwagę, że brak płacenia alimentów prowadzi do powstania długu.

Powstanie długu alimentacyjnego przekłada się na sytuację, w której pojawić się może sytuacja gdy rozpocznie się postępowanie egzekucyjne. Postępowanie wszczynać może wierzyciel alimentacyjny.

Dodatkowo trzeba brać pod uwagę, że postępowania egzekucyjne w przypadku alimentów jest realizowane przez komorników sądowych. Gdy ktoś uchyla się przez od płacenia alimentów wówczas wysokość powstających zaległości jest równowarta co najmniej trzem świadczeń okresowych. Jednocześnie możliwe jest zgłoszenie przestępstwa uchylania się przed płaceniem alimentów.

Ten wpis znajduje się w kategorii