Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Bankructwo biura podróży - jak odzyskać pieniądze?

Bankructwo biura podróży - jak odzyskać pieniądze?

W ciągu ostatnich lat w Polsce upadło kilka dużych i kilka mniejszych biur podróży. Postawiło to wielu turystów w niekorzystnej pozycji – problemy z dostaniem się do domu, odwołane wakacje, stres to tylko niektóre konsekwencje. Co powinniśmy zrobić wtedy, gdy dojdzie do bankructwa biura, w którym wykupiliśmy wycieczkę?

Przede wszystkim powinniśmy pamiętać o tym, że podstawą jest wybranie dobrego biura podróży. Powinno ono posiadać odpowiednie zezwolenia do działania i znajdować się w rejestrze na stronie internetowej turystyka.gov.pl. Na wakacje warto wybrać się też z biurem, które w internecie ma dużo dobrych opinii. Pamiętajmy jednak o tym, że nawet to nie gwarantuje, że będzie ono wypłacalne.

Niestety, jako klienci nie możemy najczęściej dowiedzieć się, w jakiej sytuacji finansowej znajduje się biuro podróży. Informacje o potencjalnym bankructwie należą wtedy do najpilniej strzeżonych. Możemy jednak sprawdzić informacje w Krajowym Rejestrze Sądowym czy rejestrach dłużników.

Jak postępować w przypadku upadłości biura podróży?

Gdy biuro upadło przed naszym wyjazdem na wakacje, nie pozostaje nam nic innego jak pogodzić się z brakiem wycieczki oraz zawalczyć o pieniądze, które wpłaciliśmy. Gdy jednak wyjechaliśmy już na wczasy i jesteśmy na miejscu, powinniśmy skontaktować się z rezydentem. Gdy problemy są poważne, pomogą nam także ambasada oraz konsulat.

Możemy też skorzystać z pomocy urzędu marszałkowskiego odpowiedniego ze względu na siedzibę biura podróży. To właśnie urzędy marszałkowskie najczęściej organizują przejazdy dla klientów, którzy zostali „uwięzieni” w innych krajach po bankructwie biura podróży. Powrót turystów do domu powinien nastąpić w ciągu 48 godzin. jesienna-pozyczka

Jak odzyskać pieniądze?

Gdy już powróciliśmy szczęśliwie do domu, możemy skorzystać z prawa do przysługującego nam odszkodowania oraz odzyskania pieniędzy za nieodbytą wycieczkę albo jej część, gdy pobyt został skrócony. Zwykle jednak nie jest to możliwe bezpośrednio w biurze.

Szansę na odzyskanie pieniędzy mamy w postępowaniu upadłościowym. Musimy wtedy zgłosić do niego swoje wierzytelności. Zdarza się jednak, że odzyskanie środków jest trudne, ponieważ masy upadłościowej nie ma zbyt dużo. Nie powinniśmy więc nastawiać się na szybki zwrot pieniędzy – sprawy tego rodzaju ciągną się nawet przez kilka lat.

Powinniśmy wobec tego uważać, gdzie kupujemy wycieczkę. Dobre, zaufane biuro podróży to w tym przypadku podstawa, ponieważ razem z nim będziemy mogli wtedy odbyć bezpieczną i udaną wycieczkę.

A może samodzielna organizacja wycieczki?

Oczywiście, ryzyko to możemy zminimalizować również wtedy, gdy po prosty wakacje dla siebie zorganizujemy samodzielnie. W ten sposób możemy uniknąć tego problemu, ale z drugiej strony wszystkie sprawy organizacyjne znajdują się na naszej głowie.

Wiele osób jednak decyduje się na samodzielną organizację wycieczki. Wówczas możemy samodzielnie zaplanować plan zwiedzania i przy okazji zaoszczędzić, ponieważ możemy wybrać takie opcje transportu, noclegu i atrakcje, które będą w naszym zasięgu finansowym.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 74,08%. Rata miesięczna od 245,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 4 617,56 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 627,56 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 617,56 zł. Stan na dzień 05.11.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5 700,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 68,26%. Rata miesięczna od 335,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 6 081,00 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 894, zł, prowizja 5 187,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11 781,00 zł. Stan na dzień 23.11.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.