Informacje o pożyczkach
i finansach osobistych

Czym jest weksel in blanco?

Czym jest weksel in blanco?

Istnieje kilka różnych sposobów na zabezpieczenie pożyczki i kredytu. Zaliczają się do nich między innymi hipoteka w przypadku nieruchomości, dodatkowe ubezpieczenia spłaty czy też poręczenia. Wśród często stosowanych zabezpieczeń znajdują się także weksle in blanco. Co warto wiedzieć na ich temat?

Wiele pożyczek i kredytów nie zostałoby udzielonych, gdyby nie różne zabezpieczenia. Są one stosowane między innymi w przypadku pożyczek gotówkowych, a także kredytów mieszkaniowych oraz innych kredytów hipotecznych. Zabezpieczenia spotyka się też w przypadku kredytów samochodowych oraz kredytów firmowych. Wykorzystywane są one zarówno przez banki, jak i pozabankowe firmy pożyczkowe.

Weksel in blanco jest jednym z częściej stosowanych sposobów zabezpieczenia pożyczek i kredytów na różne sumy. Czym dokładnie jest weksel i jak działa?

Czym jest weksel in blanco?

Weksel zaliczany jest do papierów wartościowych. Osoba, która jest właścicielem weksla, może domagać się od dłużnika spłaty sumy zawartej w tym właśnie dokumencie. Weksel może być też podstawą dochodzenia danej sumy na drodze sądowej i egzekucyjnej.

Weksel in blanco jest wekslem niezupełnym, który używany jest między innymi w przypadku brania pożyczek, kredytów, leasingu i podpisywania różnych umów, w przypadku których druga strona chce mieć pewność, że podpisujący weksel wywiąże się ze swojego zobowiązania.

Na wekslu in blanco znajdują się zasadniczo tylko dane strony oraz podmiotu umowy. Nie ma z kolei kwoty oraz daty płatności. Te dane uzupełnianie są dopiero wtedy, gdy zajdzie taka konieczność, na przykład nie oddamy należności. Wobec tego na wekslu mogą znaleźć się różne sumy i daty płatności w zależności od tego, jaki będzie dług.

Wraz z wekslem powinnyśmy otrzymać też tak zwaną deklarację wekslową. Wskazuje ona, na jakich warunkach może dojść do uzupełnienia weksla in blanco.

Weksle może być przekazywany z rąk do rąk

Warto jednocześnie wskazać, że weksle mogą być przekazywane od jednej osoby do drugiej osoby. Wobec tego weksel może przejąć inna firma czy osoba. Najlepiej jednak aby nie było to możliwe.

W tym celu na wekslu powinno znaleźć się oznaczenie „nie na zlecenie”, albo inna, która powoduje, że dokument nie może być przeniesiony na inną osobę. Zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim podpisywany weksel zabezpieczający pożyczkę albo kredyt powinien mieć taką adnotację.

Niepotrzebny już weksel należy zniszczyć

Ze względu na prawną konstrukcję weksla in blanco nie traci on ważności wtedy, gdy wygasa zobowiązanie, które weksel zabezpiecza. Wobec tego wtedy, gdy oddaliśmy pieniądze, powinniśmy otrzymać weksel z powrotem, a potem zniszczyć go. W przeciwnym razie istnieje ryzyko, że może on kiedyś zostać wykorzystany przeciwko nam.

W podpisywanej umowie powinna znaleźć się informacja o tym, że weksel będzie zwrócony wtedy, gdy spłacimy całość kredytu albo pożyczki czy też jej część.

Oczywiście, najlepiej nie podpisywać umowy pożyczki czy kredytu lub innej umowy, gdy weksel jest wymagany. Gdy jednak nie mamy innego wyjścia, pamiętajmy o tym, że weksel in blanco może stać się podstawą do odzyskania od nas pieniędzy.

Ten wpis znajduje się w kategorii