Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Poręczenie pożyczki – co musisz wiedzieć?

Poręczenie pożyczki – co musisz wiedzieć?

Poręczyciel kredytu albo pożyczki czy też żyrant jest osobą będącą dodatkowym zabezpieczeniem dla banku lub innej instytucji przy zaciąganiu zobowiązania. Jednak zanim zgodzimy się na bycie poręczycielem, powinniśmy zapoznać się z naszymi obowiązkami oraz ryzykiem, które jest z tym związane.

W przypadku wielu pożyczek lub kredytów poręczenie jest wymagane. Często jest ono stosowane w przypadku zobowiązań na wyższe sumy, ale również wtedy, gdy klient nie ma wystarczającej zdolności czy wiarygodności kredytowej.

Dla banków oraz innych instytucji pożyczkowych poręczenie pozwala na zabezpieczenie się w przypadku braku spłaty zobowiązania przez pożyczkobiorcę lub kredytobiorcę. Wówczas to poręczyciel będzie musiał wziąć na siebie spłatę zobowiązania, co powoduje, że to dość ryzykowne – możemy być zmuszeni do spłaty pożyczki albo kredytu innej osoby.

Zanim zdecydujesz się na poręczenie

Przed podjęciem decyzji zawsze powinniśmy dokładnie przeanalizować sytuację finansową osoby, dla której mamy poręczyć pożyczkę albo kredyt. W żadnym przypadku nie powinniśmy być żyrantem dla osoby, której nie znamy zbyt dobrze, na przykład dla niedawno poznanego znajomego czy nawet osoby, która znamy dłużej, ale nie wiemy za dużo o jej kondycji finansowej.

Oczywiście, powinniśmy również wziąć pod uwagę swoją sytuację finansową, ponieważ wtedy, gdy na nasze barki spadnie obowiązek spłaty zadłużenia, możemy mieć także niemałe problemy. Gdy już teraz nasz budżet domowy jest napięty, wtedy dodatkowe obciążenie w postaci raty za poręczony kredyt albo pożyczkę może być ponad nasze siły.

Jakie są prawa poręczyciela?

Gdy chcemy poręczyć pożyczkę albo kredyt, możemy brać udział w ustalaniu treści umowy zobowiązania. Warto przy tym wskazać, że nie musimy decydować się wcale na poręczenie całej kwoty, ale możemy zgodzić się tylko na jej część.

Warto też zwrócić uwagę na to, aby w umowie znalazł się zapis, że w przypadku braku spłaty pieniędzy przez kredytobiorcę albo pożyczkobiorcę na początku zabezpieczeniem był jego majątek, a dopiero potem poręczyciel.

Ponadto poręczyciel ma możliwość dochodzenia zwrotu poniesionych kosztów od kredytobiorcy albo pożyczkobiorcy na drodze cywilnej. Oczywiście, nie zawsze jest to możliwe, na przykład wtedy, gdy osoba ta ukrywa swoje dochody i majątek.

Poręczenie obniża zdolność kredytową

Nie powinniśmy też zapominać o tym, że wtedy, gdy zdecydujemy się być poręczycielem, obniżeniu ulega nasza zdolność kredytowa. Wobec tego możemy mieć trudności z uzyskaniem kredytu albo pożyczki dla siebie, jeżeli poręczyliśmy wysoką kwotę.

Jest to kolejny minus poręczenia, o którym powinniśmy pamiętać. Gdy planujemy pożyczenie pieniędzy samodzielnie, na przykład jako kredyt mieszkaniowy, poręczenie może nam w tym przeszkodzić i otrzymamy decyzję negatywną.

Podsumowując, najlepiej nie poręczać nikomu kredytu albo pożyczki, ponieważ wtedy, gdy kredytobiorca albo pożyczkobiorca nie będzie spłacał swojego zobowiązania, będziemy musieli oddać je samodzielnie. Zatem wtedy, gdy ktoś prosi nas o poręczenie, odmówmy, nawet jeśli jest to bliska dla nas osoba.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.