Dofinansowanie do cateringu dietetycznego

Dofinansowanie do cateringu dietetycznego

Zwiększa się liczba pracodawców, którzy zaczynają rozumieć istniejącą od lat zależność, że zadowolony pracownik, to dobry pracownik. Okazuje się, że coraz więcej przedsiębiorstw oferuje zatrudnionym już nie tylko pakiet świadczeń medycznych, karnety na siłownie, bilety do kina czy teatru, ale także nowy benefit w postaci dofinansowania do cateringu dietetycznego.

Dieta pudełkowa, jak potocznie nazywa się catering dietetyczny, zdobywa w ostatnim czasie mnóstwo zwolenników. Zauważają to pracodawcy, którzy chcąc nagrodzić, a jednocześnie zmotywować swoich podwładnych, zapewniają im zwrot części środków przeznaczonych na zdrowie żywienie. Gest ten ponadto zwiększa lojalność osoby zatrudnionej w stosunku do swojego miejsca pracy.

Z niewolnika nie ma pracownika

Ta maksyma sprawdza się wyśmienicie w obecnych czasach. Aktualnie to pracownicy, a nie pracodawcy wyznaczają pewne standardy zatrudnienia. Stają się bardziej wymagający w stosunku do pracodawców. Z tego powodu wielu właścicieli firm, chcąc zintegrować zespół i stworzyć mu korzystne warunki pracy, decyduje się na rozwiązania, które urozmaicą codzienne obowiązki. Pracodawcy rozumieją bowiem, że zdrowy, żyjący aktywnie pracownik to osoba bardziej efektywna i kreatywna.

Czym jest corporate wellness?

Z określeniem tym spotykamy się coraz częściej już nie tylko w kontekście dużych przedsiębiorstw, ale także średnich i małych firm. Rozwiązanie to, jak większość standardów pracowniczych, przyszło do nas z zachodniej Europy. W myśl tej zasady ogromną wartością dla danej działalności prócz wiedzy, kwalifikacji i umiejętności poszczególnych pracowników jest ich dobre samopoczucie i przede wszystkim zdrowie.

Benefity dla pracowników

Z tego powodu wielu pracodawców decyduje się na przyznawanie tzw. benefitów, czyli dodatkowych świadczeń pracowniczych. Wśród nich można znaleźć szkolenia, kursy, wykłady, seminaria, sympozja naukowe. Coraz popularniejszym rodzajem benefitów w dobrze rozwiniętych firmach są jednak karty prywatnej opieki zdrowotnej, karnety na siłownię, a od pewnego czasu także finansowanie cateringu dietetycznego, które zyskuje na popularności.

W zdrowym ciele zdrowy duch

Nie ma wątpliwości, że dieta ma ogromny wpływ na nasze zdrowie, wydajność oraz ogólne samopoczucie. Dobrze zbilansowane posiłki mogą poprawić koncentrację, umiejętność analitycznego myślenia, a także usprawnić pamięć. Wiedzą to doskonale szefowie przedsiębiorstw, którzy chcą, aby ich pracownicy mogli dać z siebie sto procent, a jednocześnie czuli radość z pracy w danym zakładzie. Benefitom na żywienie sprzyja fakt, że firmy cateringowe wyrastają na polskim rynku jak grzyby po deszczu. To z kolei powoduje, że w niemal każdym nawet średniej wielkości mieście można znaleźć dostarczyciela zdrowego i dobranego do potrzeb konkretnego klienta jedzenia.

Nie tylko catering

Wiele firm dofinansowuje nie tylko sam catering dietetyczny, ale także organizuje wydarzenia związane ze zdrowym odżywianiem się. W niektórych przedsiębiorstwach powstają stołówki dietetyczne, w których można spróbować niskokalorycznych i świeżych dań. Wszystko to oczywiście na koszt pracodawcy, w ramach benefitów. Zdarzają się także właściciele, którzy wysyłają zainteresowanych tym tematem pracowników na warsztaty kulinarne lub wykłady poświęcone metodyce żywienia. Tego typu umiejętności oraz wiedza mogą przydać się bowiem nie tylko w kuchni.

Skuteczna reklama i zachęta

Bardzo często benefity odgrywają ogromną rolę w procesie rekrutacyjnym. Dodatkowe świadczenia dla pracowników stają się bowiem poważnym atutem danej firmy oraz zachętą dla potencjalnych kandydatów. Większość podmiotów gospodarczych w ogłoszeniach umieszcza informacje związane z wszelkimi udogodnieniami oraz nadprogramowymi korzyściami wynikającymi z pracy dla danej firmy.

Ile kosztuje catering dietetyczny?

Wiele zależy od preferencji danego pracownika. Podmioty gospodarcze oferujące usługę dostarczania cateringu dietetycznego posiadają zazwyczaj szeroką ofertę. Wiele tego typu firm współpracuje z dietetykami i na podstawie ich opinii komponuje menu konkretnego klienta. Z cateringu mogą więc już skorzystać m.in. wegetarianie lub weganie, dla których przygotowuje się osobną propozycję. Podstawowa dieta odchudzająca o kaloryczności równej 1500 kcal na dzień kosztuje około  800-1000 złotych, za wyżywienie z wyższą wartością kalorii zapłacimy nawet 1500-2000 złotych. Wiele firm oferuje ponadto dietę dla osób aktywnych, której kaloryczność sięga 2500-3000 kcal. W tym przypadku muszą liczyć się jednak z wysoką ceną, rzędu 2000-2500 złotych. Wszystkie wymienione ceny dotyczą jednak zaledwie dni roboczych, weekendy są zazwyczaj wyceniane indywidualnie.

Dopasowana dieta

Nie można jednoznacznie wskazać, ile wynosi benefit na catering dietetyczny. Wszystko uzależnione jest od indywidualnej sytuacji pracownika, wielkości firmy, poziomu zaawansowania tego typu dodatkowych świadczeń. Należy jednak podkreślić, że dofinansowanie żywienia to krok w dobrą stronę, który wyjdzie przedsiębiorstwu, jak i osobie w nim zatrudnionej wyłącznie na dobre. Za jakiś czas pracodawcy z pewnością rozbudują pakiet świadczeń związanych ze zdrowym żywieniem pracowników. Niektórzy już dziś oferują darmowe wizyty u dietetyka oraz regularne badania tkanki tłuszczowej i ogólnej kondycji organizmu.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18.50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1789,04 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 791,54 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4289,04 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r.                                                                           

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 233,21 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3435,02 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1519,82 zł, prowizja 1915,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8235,02 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 1400 zł.                                          

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7100 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 344,95 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5081,09 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2248,19 zł, prowizja 2832,90 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12181,09 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2000 zł.        

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10700 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 519,85 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7657,45 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3388,15 zł, prowizja 4269,30 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18357,45 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.