Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Ile kosztuje darmowe konto bankowe?

Ile kosztuje darmowe konto bankowe?

Chociaż wydawałoby się, że darmowe konto bankowe tak naprawdę nic nie kosztuje, to jednak obecnie sprawa nie jest taka prosta. Musimy spełnić coraz więcej wymogów, aby co miesiąc nie płacić za korzystanie z naszego rachunku. Wobec tego, ile kosztuje darmowe konto bankowe?

Chociaż obecnie zgodnie z przepisami prawa banki mają oferować darmowe konta dla swoich klientów, to jednak samo konto bez karty to dość duży problem – jak w końcu wypłacać pieniądze, gdy w okolicy nie mamy żadnej placówki? Co więcej, także sama wypłata środków w bankowym okienku może nas kosztować więcej niż posiadanie karty. Zatem skupmy się na tych kontach bankowych, które oferowane są wraz z kartami – to właśnie one wybierane są przez Polaków najczęściej.

Darmowe konta bankowe bez kart są dostępne – wówczas nie płacimy niczego, niezależnie od tego, jakie mamy wpływy na konto. Jednak musimy pamiętać o tym, że niektóre banki mają określone wymagania, które musimy spełnić. Poniżej prezentujemy te najczęściej spotykane.

Chcesz mieć darmowe konto? Zadbaj o regularne wpływy

Przede wszystkim powinniśmy wskazać tutaj na konieczność utrzymywania regularnych wpływów na konto bankowe. W wielu bankach tylko wtedy nie będziemy narażeni na opłatę kilku, a nawet kilkunastu złotych miesięcznie za posiadanie konta bankowego. Poziom wpływów waha się w zależności od banku – zwykle wynosi od 1 000 do 2 000 złotych miesięcznie, ale w przypadku niektórych kont bankowych jest on znacznie wyższy.

Niektóre banki stosują również wymóg utrzymywania na koncie określonego salda – wówczas na naszym rachunku przez cały czas musi znajdować się odpowiednia suma pieniędzy, na przykład 100 złotych.

Co musimy zrobić, aby za darmo korzystać z karty płatniczej?

Kolejna kwestia to karta płatnicza do naszego konta bankowego. Tutaj także może być ona darmowa, ale wtedy, gdy spełnimy określone wymagania. Banki najczęściej wymagają od klientów wykonania określonej liczby transakcji kartą na miesiąc lub zapłaty na określoną kwotę, przykładowo 200 czy 300 złotych. Gdy nie spełnimy tych warunków, bank pobierze opłatę za korzystanie z karty, która zwykle wynosi kilka złotych.

Warto także wspomnieć, że słono może kosztować nas też wypłacanie pieniędzy z bankomatów. Zwykle w bankomatach banku nie płacimy ani złotówki, chociaż pojawiają się już opłaty, na przykład przy wypłaceniu mniejszych sum. Gdy jednak chcemy skorzystać z bankomatów innych banków, narazimy się na wysokie prowizje wynoszące nawet około 10 złotych.

Jak znaleźć darmowe konto bankowe dla siebie?

Wobec tego darmowe konto bankowe może nas sporo kosztować, gdy nie będziemy korzystali z niego zgodnie z wytycznymi banku. Wówczas instytucja może wymagać od nas opłat za prowadzenie konta, korzystanie z karty czy wypłaty z bankomatów, a nawet za przelewy.

Gdy poszukujemy dla siebie dobrego konta bankowego, które nie będzie kosztowało nas ani złotówki, powinniśmy dobrze zapoznać się z wymogami stawianymi przez banki. Dokładne informacje możemy znaleźć obecnie przez internet – na stronach banków oraz z praktycznymi porównywarkami ofert bankowych on-line.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.