Ubezpieczenie domu - ile to kosztuje?

Ubezpieczenie domu - ile to kosztuje?

Masz dom, ale jeszcze nie jest ubezpieczony? W takim przypadku warto zdecydować się na polisę. Chociaż może wydawać się, że to niepotrzebny wydatek, to jednak wtedy, gdy coś się zdarzy i otrzymamy odszkodowanie, będziemy mogli odetchnąć z ulgą

Dom czy mieszkanie możemy ubezpieczyć obecnie u niemalże każdego ubezpieczyciela. Problemem jest jednak wybranie odpowiedniej oferty, która będzie spełniała nasze wymagania pod kątem zakresu ochrony oraz kosztów.

Do czego przyda nam się ubezpieczenie domu?

Nasz dom narażony jest na różne niebezpieczeństwa, na przykład na zalanie, pożar, włamania i kradzieże, na różnego rodzaju usterki. Straty mogą być duże, a naprawa może być wtedy bardzo kosztowna i pokrycie jej samodzielnie może być niemałym wyzwaniem. Gdy będziemy mieli wykupione ubezpieczenie, to właśnie ubezpieczyciel będzie mógł pokryć te właśnie koszty.

Polisa ubezpieczeniowa domu jest więc przydatna w wielu przypadkach, gdy dochodzi do niespodziewanych usterek, katastrof, ingerencji osób trzecich. Sprawa wygląda podobnie jak w przypadku ubezpieczenia samochodowego AC – autocasco. Dzięki niemu nie musimy płacić z własnej kieszeni, gdy coś zdarzy się z naszym pojazdem.

Oczywiście, powinniśmy pamiętać o tym, że każde ubezpieczenie ma swój zakres ochrony. Wobec tego należy zapoznać się z OWU, czyli ogólnymi warunkami ubezpieczenia. Należy zwrócić szczególną uwagę na wyłączenia z ochrony, ponieważ może okazać się, że polisa nie zadziała wtedy, gdy myśleliśmy, że możemy otrzymać odszkodowanie.

Koszty polisy na dom

Trudno jednoznacznie wskazać, ile może kosztować nas polisa na dom. Ceny są naprawdę zróżnicowane i zależne od towarzystwa ubezpieczeniowego oraz od domu, który ma być objęty taką ochroną.

Zwykle koszt wynosi od około 150 złotych rocznie do ponad 1 000 złotych rocznie. Taka najtańsza polisa zapewni nam jednak dość ograniczoną ochronę przed takimi zdarzeniami losowymi jak ogień, wybuch, osunięcie się ziemi. Niektóre z nich, na przykład powódź, mogą wymagać podwyższenia kosztów. Także koszty będą wyższe wtedy, gdy chcielibyśmy podwyższyć wysokość odszkodowania przy działaniu osób trzecich – dewastacji, włamaniach, kradzieżach.

Czynniki wpływające na koszt polisy na dom:

• lokalizacja nieruchomości

• typ zabudowy

• rok powstania nieruchomości

• podpiwniczenie budynku

• przeznaczenie budynku – na wynajem, do prowadzenia działalności gospodarczej

• liczba mieszkańców

• rodzaj drzwi, okien, zabezpieczeń przeciw włamaniom

• instalacje użytkowane w nieruchomości

• obecność garażu i jego lokalizacja

• szacowana wartość nieruchomości

Gdy chcemy ubezpieczyć dom, warto udać się do agenta ubezpieczeniowego, który będzie mógł porównać dla nas różne polisy ubezpieczeniowe, a następnie doradzić, która będzie dla nas najkorzystniejsza. Możemy również skorzystać z dostępnych przez internet kalkulatorów polis, które w przybliżeniu mogą podpowiedzieć nam na jakie koszty trzeba będzie się przygotować.

Zatem ubezpieczenie domu czy też ubezpieczenie mieszkania to wydatek, na który warto się zdecydować – dzięki niemu możemy ochronić się przed naprawdę wysokimi kosztami!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18.50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1789,04 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 791,54 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4289,04 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r.                                                                           

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 233,21 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3435,02 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1519,82 zł, prowizja 1915,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8235,02 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 1400 zł.                                          

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7100 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 344,95 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5081,09 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2248,19 zł, prowizja 2832,90 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12181,09 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2000 zł.        

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10700 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 519,85 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7657,45 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3388,15 zł, prowizja 4269,30 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18357,45 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.