Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Ile możemy zarobić na koncie oszczędnościowym?

Ile możemy zarobić na koncie oszczędnościowym?

Do każdego rachunku bankowego klienci mogą otworzyć sobie dodatkowo konto oszczędnościowe. Takie rozwiązanie jest bardzo dobre, jeżeli w planach mamy efektywne oszczędzanie pieniędzy. Powstaje jednak pytanie, ile możemy dzięki temu zyskać?

Każdy z nas szuka dobrego sposobu na oszczędzanie. Dzisiaj możliwości jest bardzo dużo. Jedni wolą robić to w tradycyjny sposób sukcesywnie odkładając pieniądze do koperty, inni inwestują w papiery wartościowe lub obligacje. Jest także duża grupa ludzi, którzy swoje oszczędności odkładają na specjalnie do tego celu przeznaczonym koncie.

Takie konto oszczędnościowe to bardzo dobry pomysł, gdyż można na niego wpłacać dowolne kwoty, kiedy tylko mamy nadmiar gotówki. Może ono również przez cały rok być puste. Wszystko zależy od naszych aktualnych możliwości finansowych.

 

Jak założyć konto oszczędnościowe?

Konto oszczędnościowe można założyć w bardzo prosty sposób. Każdy posiadacz rachunku bankowego może to zrobić w swoim banku lub też przez stronę internetową. Konta oszczędnościowego nie musimy oczywiście zakładać w swoim macierzystym banku. Możemy wybrać sobie rachunek w innej instytucji, który odpowiada nam pod każdym względem.

Przy wyborze konta oszczędnościowego należy kierować się przede wszystkim własnym dobrem. Warto więc poszukać banku, który oferuje w tym względzie najlepsze warunki. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest porównanie obecnych na rynku oferty przy pomocy rankingów takich kont. Dostępne są one na stronach internetowych. Takie rankingi są aktualizowane co miesiąc, dlatego też mamy pewność, że wybierzemy dla siebie najlepsze rozwiązanie.

Rankingi biorą pod uwagę liczbę klientów, którzy otworzyli konto oszczędnościowe w danym banku, a także warunki związane z danym kontem. Konta oszczędnościowe najkorzystniejsze pod względem oprocentowania będą więc w takim rankingu najwyżej.

 

Zasady działania kont oszczędnościowych

Konta oszczędnościowe jak sama nazwa wskazuje służą do oszczędzania pieniędzy. Czerpać z nich zyski możemy wówczas, jeżeli regularnie wpłacamy na nie sumy pieniędzy i nie korzystamy z nich zbyt często. Wtedy bank wypłaca nam odsetki za możliwość korzystania ze zgromadzonych na naszym koncie pieniędzy. Oczywiście musimy również odprowadzić podatek od zysków z danego konta oszczędnościowego.

Z tego też powodu na samym początku możemy się nieco zniechęcić do oszczędzania na takim koncie, gdyż wpłacając na nie przykładową kwotę stu złotych, po miesiącu może się okazać, że ze stu złotych zostało nam 97zł. po odliczeniu przez bank podatku od zysku. Z czasem jednak odkładanie pieniędzy na koncie oszczędnościowym procentuje i możemy liczyć na zarobek. To, ile zarobimy na danym koncie oszczędnościowym zależy w głównej mierze od tego, jak wielkie kwoty będziemy na nim odkładać, a także od tego, czy będziemy to robić regularnie.

Ogólnie rzecz biorąc miesięcznie na koncie oszczędnościowym zarobimy parę groszy, ale w przeciągu roku możemy liczyć na oprocentowanie około 3,5%, a to da nam już lepsze sumy w zależności od kwoty, jaka znajdzie się na naszym koncie oszczędnościowym po tym czasie.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.