Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Alternatywne metody inwestycji pieniędzy

Alternatywne metody inwestycji pieniędzy

Na rynku inwestycyjnym można obecnie wybierać nie tylko tradycyjne metody inwestowania, ale wiele alternatywnych metod inwestycyjnych. Wiele takich metod inwestowania to doskonały sposób na zdywersyfikowanie posiadanych środków finansowych przeznaczanych na inwestycje.

Pozwala to na ochronę kapitału przed ewentualnymi stratami.

Inwestowanie pieniędzy w sposób alternatywny pozwala na zdywersyfikowanie inwestycji. Jedną z metod inwestowania pieniędzy może być inwestowanie w kolekcjonerskie przedmioty.

Oczywiście niezbędne jest decydowanie się na takie formy inwestowania, które odpowiednio się pozna. Niezbędna jest wiedza, która pozwala na podejmowanie właściwych decyzji. Jednak warto zapoznać się, z niektórymi formami inwestycji jak inwestowanie w przedmioty kolekcjonerskie.

Pozwala to na lepsze zabezpieczenie środków finansowych poprzez kupowanie przedmiotów, które nie są związane z rynkiem finansowym. Jednocześnie wiele przedmiotów kolekcjonerskich nie wymaga inwestowania bardzo dużych środków finansowych, co pozwala na rozpoczynanie takich inwestycji nawet przez osoby z przeciętnymi środkami finansowymi, które mogą być przeznaczone na inwestycje. jesienna-pozyczka

Monety kolekcjonerskie

Do popularnych metod inwestowania kapitału zaliczyć można monety kolekcjonerskie. Pozwalają one z jednej strony na zabezpieczenie kapitału w metalach szlachetnych a dodatkowo na zyskiwanie na wartości kolekcjonerskiej danej monety. Oczywiście przy zakupach monet kolekcjonerskich ważne jest rozpoznanie rynku.

Jednak dostęp do informacji w obecnym czasie, gdzie w Internecie można znaleźć specjalistyczne strony poświęcone zakupom monet czy metali szlachetnych jest bardzo łatwy i wygodny. Przy zakupach monet kolekcjonerskich do ogólnych zasad zaliczyć można między innymi dokonywanie zakupów monet najbardziej rozpoznawalnych mennic. Takie monety z czasem generalnie zyskują na swojej wartości.

Jednocześnie im rzadsza moneta, czyli pochodząca z edycji mniejszej ilości monet tym również można liczyć na znacznie większe zyskiwanie w czasie na wartości takich monet.

Alternatywne waluty

Innym rozwiązaniem, a które zyskuje coraz większą popularność na rynku jest inwestowanie w alternatywne waluty, które opierają się na wykorzystaniu różnorodnych i nowoczesnych form zabezpieczenia transakcji.

Inwestowanie na rynku walut internetowych pozwala na dywersyfikację portfela inwestycji. Jest to szczególnie polecane rozwiązanie tym osobom, które korzystają również z innych form inwestowania choćby na rynkach kapitałowych.

Rynek internetowych walut rządzi się nieco innymi prawami i nie podlega tym samym wahaniom co rynek finansowy. Natomiast na rynku walut internetowych niezbędne jest kontrolowanie rynku, gdyż ceny na tym rynku podlegają znacznym fluktuacjom. Istotne jest również decydowanie się na takie waluty, które zostały poddane analizie i są w stanie zapewnić zyski choćby w dłuższym okresie czasu. Niezbędne jest również decydowanie się na zakupy na sprawdzonych portalach działających jako giełdy walut internetowych. jesienna-pozyczka

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 74,08%. Rata miesięczna od 245,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 4 617,56 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 627,56 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 617,56 zł. Stan na dzień 05.11.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5 700,00 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 68,26%. Rata miesięczna od 335,30 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 9,5%. Całkowity koszt pożyczki: 6 081,00 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 894, zł, prowizja 5 187,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11 781,00 zł. Stan na dzień 23.11.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł.