Weź pożyczkę, której rata nie wzrośnie przez cały okres spłaty. RRSO: 77,46%

Sprawdź!

Jak korzystać bezpiecznie z karty kredytowej?

Jak korzystać bezpiecznie z karty kredytowej?

Karta kredytowa pozwala na wygodne realizowanie zakupów za pośrednictwem Internetu. Dodatkowo karty kredytowe pozwalają na korzystanie z różnych rabatów przy zakupach zarówno internetowych a także w wybranych placówkach.

Ważne jest przy decydowaniu się na korzystanie z kart kredytowych by odpowiednio zabezpieczyć się przed utratą środków finansowych.

W Internecie rośnie liczba oszustw, które mogą prowadzić do utraty środków finansowych przy transakcjach. Karty kredytowe są znacznie bardziej zagrożone możliwościami kradzieży. Bezpieczeństwo kart kredytowych to przede wszystkim wiedza o tym, w jaki sposób można najczęściej stracić środki finansowe na karcie.

Do najbardziej niebezpiecznych sytuacji można zaliczyć korzystanie z zakupów w miejscach, które są niebezpieczne. Wiele stron udaje strony znanych firm a ma to na celu pozyskanie informacji z karty kredytowej, które mogą być wykorzystane do kradzieży.

Zakupy w sklepach kartą kredytową

Przy realizowaniu zakupów przy użyciu karty kredytowej ważne jest zachowanie bezpieczeństwa. Wynika to z faktu, że przy kartach kredytowych w odróżnieniu od kart płatniczych posiadanie karty kredytowej pozwala zapewnić wszystkie dane, które umożliwiają zrealizowanie transakcji. Istotne jest zatem by nie tracić karty ze wzroku.

Sprawdzanie wyciągów z kart

Gdy posiada się karty regularnie używane do płatności wówczas bardzo ważne jest by decydować się na sprawdzanie wyciągów z konta co ma bardzo duże znaczenie z punktu widzenia oceny czy nie pojawiły się nietypowe transakcje.

Pozwala to na znacznie szybsze reagowanie na podejrzane transakcje a co za tym idzie kontaktowanie się z bankiem choćby w celu zablokowania karty czy sprawdzenia aktywności przy użyciu karty.

Korzystanie z kart kredytowych wymaga również regularne kontrolowania miejsce dokonywania zakupów. Gdy korzysta się z zabezpieczonych stron ważne by miały one odpowiednie certyfikaty, symbol kłódki.

Ubezpieczenia kart

Karty płatnicze w tym karty kredytowe można również zabezpieczyć przed kradzieżą czy transakcjami, które mogłyby prowadzić do utraty środków. Pozwalają na to ubezpieczenia, które pozwalają na zabezpieczenie się na wypadek utraty środków, co umożliwia odzyskanie odszkodowań. Jednocześnie ważne jest decydowanie się na takie ubezpieczenia, które pozwalają na zapewnienie odpowiedniej polisy. Generalnie większość banków wydających karty oferuje ubezpieczenia.

Oczywiście jest to opłacalne rozwiązanie w przypadku decydowania się na korzystanie intensywnie z kart kredytowych. Decydowanie się na korzystanie z ubezpieczeń wymaga brania pod uwagę konieczności regularnego płacenia za ubezpieczenie. Z tego powodu bardzo ważne jest wybieranie ubezpieczeń jedynie gdy jest to opłacalne w przeciwnym przypadku nie warto decydować się na polisy.

Dla osób korzystając z kart kredytowych poza granicami kraju, podczas podróży postawienie na karty kredytowe jest korzystnym rozwiązaniem i pozwalającym na skuteczne zabezpieczenie środków posiadanych na koncie, a także środków przelewanych podczas zakupów.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 88,30%. Rata miesięczna od 353,49 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7161,48 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 5286,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12461,48 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r                                    

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 5300 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 77,46%. Rata miesięczna od 329,64 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa stała). Całkowity koszt pożyczki: 6326,73 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1874,73 zł, prowizja 4452 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 11626,73 zł. Stan na dzień 08.09.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Składka dobrowolnego Pakietu Usług Medycznych: 1 400,00 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo z kwoty udzielonej pożyczki.     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  NNLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji Spółka Akcyjna (NNLife TUnŻiR S.A., dalej jako Towarzystwo) z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 26, 00-450 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000028131, REGON 010928125, NIP 526-030-50-06, wysokość kapitału zakładowego 21.490.000,00 zł. 
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.