Odkryj jesień pełną inspiracji! Zacznij ją z pełnym portfelem!

Sprawdź!

Jedna, dwie, trzy? Ile kart bankowych warto mieć?

Jedna, dwie, trzy? Ile kart bankowych warto mieć?

Karty bankowe to wygodne rozwiązanie zarówno przy płatnościach internetowych jak też przy płaceniu za zakupione produkty w sklepach, wypłacaniu gotówki z bankomatów.

Do korzyści z posiadania karty można zaliczyć ograniczenie ryzyka utraty środków finansowych co jest możliwe w przypadku korzystania z gotówki. Dodatkowo karty bankowe pozwalają na korzystanie również z wielu promocji przy zakupach, które oferowane są przez banki.

Gdy posiada się więcej rachunków bankowych wówczas można korzystać z kart bankowych do każdego z kont. Należy jednak w takim przypadku zastanowić się czy korzystanie z wielu kart bankowych jest rzeczywiście korzystnym rozwiązaniem. Posiadanie dużej liczby kart nie jest wygodne, gdyż niezbędne jest noszenie wielu kart przy sobie jednocześnie.

Dodatkowo rzadko korzysta się z więcej niż dwóch rachunków bankowych w sposób stały czyli przy regularnych wpływach na rachunek a także przelewach z rachunków. Dodatkowo karty bankowe są wydane do rachunków za darmo, ale już opłaty za używanie kart są w wielu bankach wysokie.

Koszty użytkowania kart bankowych jesienna-pozyczka

Gdy chce się ograniczyć koszty użytkowania kart bankowych zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest posiadanie jedynie jednej karty. Wówczas można zrealizować taką liczbę transakcji, która jest wymagana by za karty bankowe nie płacić dodatkowych pieniędzy. Najczęściej banki wymagają zrealizowania transakcji w określonym czasie oraz o określonej wartości jeśli chce się z karty korzystać bez stałych opłat. Gdy posiada się więcej niż jedną kartę wówczas znacznie trudniej jest spełnić wymagania zrealizowania transakcji każdą kartą, które pozwalają na ograniczenie opłat za kartę do zera.

Bezpieczeństwo korzystania z kart

Posiadanie dwóch kart bankowych to optymalne rozwiązanie. Pozwala ono zabezpieczyć się choćby na wypadek zgubienia jednej z kart czy uszkodzenia karty. Wówczas zawsze można korzystać z karty do drugiego rachunku.

Nie trzeba wówczas martwić się brakiem dostępu do środków finansowych do czasu uzyskania nowej karty. Posiadanie dwóch kart bankowych to również możliwość z korzystania z karty do rachunków w różnych bankach. Pozwala to na brak konieczności trzymania wszystkich środków finansowych na jednym rachunku bankowym.

Karty różnych firm

Karty bankowe są wydawane przez różne firmy dla poszczególnych banków. Dobrze jest posiadać karty dwóch różnych wystawców. Pozwala to na uzyskanie pewności, że nawet w przypadku jakiś awarii systemów obsługiwania kart u jednego dostawcy można korzystać z karty drugiego wystawcy. jesienna-pozyczka

Karty bankowe poszczególnych wystawców to również możliwość zwiększenia liczby miejsc, gdzie będzie można takimi kartami płacić. Jest to szczególnie ważne w przypadku użytkowania kart poza granicami kraju. Poszczególni dostawcy są obsługiwaniu w różnych krajach w odmienny sposób.

Gdy posiada się karty bankowe różnych wystawców znacznie łatwiej jest korzystać z nich poza granicami co ma duże znaczenie z punktu widzenia łatwego korzystania z dostępu do środków finansowych w ramach podróżowania.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 72,21%. Rata miesięczna od 242,52 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 4 515,16 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 525,16 zł, prowizja 3 990,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8 515,16 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r.

Aasa Standard z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4 058,40 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 65,92%. Rata miesięczna od 199,93 zł. Roczna stopa oprocentowania (stopa zmienna) 8,0 %. Całkowity koszt pożyczki: 6 522,91 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 837,16 zł, prowizja 5 685,75 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12 222,91 zł. Stan na dzień 13.10.2021 r. Pożyczka z dobrowolnym ubezpieczeniem na życie. Składka dobrowolnego ubezpieczenia na życie: 1 641,60 zł. Składka jest kredytowana i opłacana jednorazowo.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.