W związku z decyzją Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydaną w dniu 19 września 2019 r. nr DOZIK-4/2019 Aasa Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, że stosowała praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów polegającą na nieobniżaniu w przypadku przedterminowej spłaty kredytu konsumenckiego całkowitego kosztu kredytu o koszty opłaty przygotowawczej, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, co jest niezgodne z art. 49 ust. 1 ustawy o kredycie konsumenckim (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 993 ze zm.) oraz godzi w zbiorowe interesy konsumentów. Decyzja Prezesa UOKiK nr DOZIK-4/2019 z dnia 19 września 2019 r. dostępna jest pod adresem www.uokik.gov.pl

Jak rozmawiać z dzieckiem o pieniądzach?

Jak rozmawiać z dzieckiem o pieniądzach?

Od kiedy wynaleziono pieniądze, czyli od mniej więcej w VII p.n.e., kiedy to w Starożytnej Fenicji zaczęto używać wytopów z brązu jako środka wymiany gospodarczej, rodzice całego świata stanęli przed wyzwaniem, które do tej pory nie zostało rozwiązane. Jak nauczyć swoje dziecko szacunku do pieniędzy?

Jak sprawić, aby nie popełniało ono naszych błędów w kwestiach finansowych i przede wszystkim, jak wykształcić u niego dojrzałość w sprawie zarządzania swoim przyszłym domowym budżetem?

Dlaczego tak ważna jest nauka organizacji własnych finansów?

To proste – pieniądze to spokój, a ich brak zawsze wiąże się z uczuciem braku komfortu. Każdy rodzic chce tego oszczędzić swojemu dziecku. To przecież jasne! Nie po to przecież dołożyli wszelkich starań, aby wychować swoje dziecko na człowieka szczęśliwego, który potrafi cieszyć się życiem i czerpać z niego, żeby stracić to wszystko przez brak pieniędzy spowodowany nieumiejętnym zarządzaniem budżetem.

Uczenie dziecka szacunku do pieniędzy to inwestycja w spokój naszej pociechy oraz – nie ma co ukrywać – nasz własny! wiosenna-pozyczka

Uczmy dzieci odpowiedzialności finansowej i szacunku do pieniędzy. Dlaczego? Eksperci Aasa Polska wymieniają 3 najważniejsze powody:

  1. Ucząc dzieci szacunku do pieniędzy, przede wszystkim uczymy je odpowiedzialności w życiu

Dziecko nie musi od razu wiedzieć skąd się biorą pieniądze, najważniejsze, że jego potrzeby są zapewnione. Jest mu ciepło, nigdy nie jest głodne – a tego, że ktoś płaci za czynsz lub ogrzewanie zupełnie nie musi go obchodzić. Przynajmniej na początku. Z czasem jednak, kiedy kilkulatek zaczyna zadawać coraz więcej pytań, warto wtedy wykorzystać ciekawość młodego domownika i zacząć z nim rozmowę na temat finansów. Uwaga! Łatwo nie będzie (-:

Jeżeli maluch sam nie zacznie tematu rozmowy, warto podczas finalizowania zakupów rzucić przysłowiową wędkę. Dziecko, które przed chwilą widziało, jak rodzic płacił, wyjmując pieniądze z portfela będzie z pewnością zaintrygowane, kiedy zapytamy je:

– A wiesz skąd się biorą pieniądze w moim portfelu?

Warto wtedy rozwinąć rozmowę w taki sposób, aby dziecko samo dotarło do wniosku, że pieniądze biorą się z pracy, która jest inwestycją czasu dorosłych (czas pracy, czas poświęcony na zdobycie kwalifikacji do wykonywania zawodu).

Uświadamiając dziecku albo jeszcze lepiej – sprawiając, że dziecko samo uświadomi sobie, że pieniądze nie są wartością wirtualną, że są efektem pracy, sprawimy, że zacznie nie tylko myśleć o nich jako o czymś realnym. Przede wszystkim dziecko nabierze do nich szacunku, który jest pierwszym i najważniejszym krokiem w drodze do odpowiedzialności finansowej w dorosłym życiu. wiosenna-pozyczka

Warto rozmawiać. A przede wszystkim warto rozmawiać o pieniądzach z dzieckiem! I to nie będą rozmowy, w których rozmienimy się na drobne (-:  

  1. Ucząc szacunku do pieniędzy, sami uczymy się finansowej dyscypliny

Teoretycy edukacji często podkreślają, że najlepszą metodą nauki jest… uczenie innych. Jeżeli więc sami sobie zarzucamy, że zbyt często ulegamy finansowym pokusom, albo wprost uważamy siebie za osoby nieodpowiedzialne finansowo (uderzmy się w pierś!), to właśnie nauka dzieci z zakresu zarządzania domowym budżetem, okaże się cenną lekcją… także dla nas!

Czasami, aby uświadomić sobie pewne kwestie, musimy usłyszeć je kiedy brzmią głośno! Rozmawiając z dzieckiem na poniższe kwestie sami nagle zdamy sobie sprawę z rzeczy, na które w codziennym życiu nie mamy czasu. A warto zadawać sobie proste, najprostsze pytania. Szczególnie te, które dotyczą finansów. Czy kiedyś zastanawialiście się nad takimi kwestiami:

  • Co to znaczy, że czas to pieniądz?
  • Skąd się biorą pieniądze?
  • Jakie mamy pomysły, żeby każdego dnia oszczędzić chociaż drobną kwotę
  • Czym jest pożyczka i czym jest kredyt?

Rozmawiając z dzieckiem i szukając wspólnie z nim odpowiedzi, sami będziemy mieli okazję zadać sobie najważniejsze, bo podstawowe pytania dotyczące finansów. Pytania, na które nie mamy czasu. A szkoda! Warto zainwestować ten czas!

  1. Nauka szacunku do pieniędzy to inwestycja w szczęście naszego dziecka.

Brak pieniędzy jest jedną z najbardziej stresujących sytuacji w życiu, których każdy rodzic chce oszczędzić dziecku. Mając chwilę na zabawę z dzieckiem, wykorzystajmy ją na pełną kreatywności naukę zarządzania finansami. Przykład? Zabawa w sklep. Dajmy dziecku kilka monet (dziecko, które będzie miało w ręce PRAWDZIWE pieniądze, a nie zabawkę będzie szczerze przejęte swoją rolą) i zaproponujmy możliwość kupienia kilku rzeczy w sklepie. Niech będą to rzeczy z różnych kategorii. Rzeczy niezbędne do życia (np. jedzenie), rzeczy przyjemne (np. bilet do kina). Pozwólmy dziecku na wybór, uświadomimy mu, że w życiu i w finansach kompromis jest jedną z największych ze sztuk!

I na sam koniec – PRZYSŁOWIA MĄDROŚCIĄ (FINANSOWĄ) NARODU. Pamiętajmy, że dzieci uwielbiają naśladować rodziców. Zakładać ich ubrania, bawić się w biuro lub sklep, uczestniczyć w domowych wydarzeniach. Będąc rodzicem, jesteśmy też autorytetem w sprawach finansowych! Uważajmy na to, co mówimy o pieniądzach przy dziecku i jak z nich korzystamy! Powiedzenie „czym skorupka za młodu nasiąknie, tym na starość trąci” szczególnie widoczne jest na przykładzie podejścia do spraw finansowych. Zostań finansowym idolem swojego dziecka! Pokaż mu, że na Ciebie może zawsze liczyć!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 000 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy 48,12%. Rata miesięczna od 297,58 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 4 518,69 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki –  2 124,69 zł, prowizja 2 394,00 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 10 518,69 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r.

Aasa z Pakietem Korzyści - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 9 900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 48,12%. Rata miesięczna od 491,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7 455,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3 505,77 zł, prowizja 3 950,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 17355,87 zł. Stan na dzień 15.12.2022 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 3 600,00 zł. 

Aasa z Pakietem Korzyści i Pakietem SIM - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 6 400 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 24 miesięcy wynosi 52,78%. Rata miesięczna od 422,00 zł. Roczna stopa oprocentowania 20,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3 424,49 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1 510,89 zł, prowizja 1 913,60 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 9 824,49 zł. Stan na dzień 16.03.2023 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Usług Medycznych oraz Pakietem SIM. Opłata za dobrowolny Pakiet Usług Medycznych: 2 000,00 zł. Opłata za dobrowolny Pakiet SIM 200,00 zł.

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 5000,00 zł.
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.