Jak wybrać najlepszą pożyczkę w sieci?

Jak wybrać najlepszą pożyczkę w sieci?

Rynek pożyczek udzielanych przez Internet rośnie z każdym rokiem. I nikogo to nie dziwi. Mamy przecież XXI wiek! Amerykanie wysyłają samochody na Marsa, a Sztokholm przyznając w tym roku Nagrodę Nobla w dziedzinie medycyny, podzielił się informacją, że odkrycie sposobu na raka jest już bliskie.

Tak więc załatwianie codziennych spraw przez sieć takich jak zakupy, składanie wniosków urzędowych czy składanie wniosków o pożyczkę nie są już niczym zaskakującym. Czy jednak pożyczki on-line to taka oczywista i jasna sprawa?

O ile jednak zwrot zamówionych butów, które okazały się o numer za duże nie jest problemem, o tyle decyzje finansowe są już sprawą poważniejszą. Specjalnie dla Was, wspólnie z naszymi ekspertami, przyglądamy się bliżej tematowi pożyczek on-line. Pora na pożyczkową kawę na ławę!

Co musimy wiedzieć o pożyczkach on-line?

  1. Są bezpieczne

Wielu z nas ciągle żyje w przekonaniu, że załatwienie sprawy finansowej „w okienku” jest lepsze od załatwienia jej „w Internecie”. Prawda jest taka, że możliwość zadawania pytań (mamy do nich prawo – w końcu podejmujemy decyzję finansową) i rozmowa z żywą osobą daje uczucie spokoju. Jednak żyjemy w XXI wieku i co bardzo ważne – żyjemy szybko, dlatego alternatywa wzięcia pożyczki on-line staje się już standardem także dla dotychczasowych sceptyków.

Dlaczego?

Przede wszystkim pożyczki internetowe w sprawdzonych źródłach takich jak Aasa Polska S.A. są bezdyskusyjnie bezpieczne. Jest tak dlatego, że ustawy w polskim prawie zobowiązują pożyczkodawcę do pełnego poinformowania pożyczkobiorcy o wszystkich kosztach. Wszystkich! Korzystając z usług np. w Aasa Polska S.A. zostaniemy zrozumiale poinformowani o wszystkich kosztach związanych z pożyczką.

Na czym polega różnica? Jest mała, ale bardzo ważna. Rozmawiając z „doradcą z okienka” o kosztach słyszymy, biorąc pożyczkę on-line wszystkie koszty WIDZIMY wyraźnie, bo są one zaprezentowane w bardzo czytelny i przejrzysty sposób.

Dowód?

Aby się o tym przekonać wystarczy skorzystać z darmowego kalkulatora na stronie internetowej: www.aasapolska.pl, które pokazuje informacje o WSZYSTKICH kosztach pożyczki Wszystkie koszty widzimy jak na dłoni przed jakąkolwiek decyzją o pożyczce w Internecie. Od razu robi się spokojniej, prawda?

  1. Są szybkie, proste i wygodne!

Żyjemy szybko i czasu mamy coraz mniej. To fakt. Właśnie dlatego mając wolną chwilę, chcemy wykorzystać ją na czas z najbliższymi, moment relaksu lub też (dla odmiany) nic-nie-robienie. Pożyczki on-line wychodzą tym potrzebom na wprost. Stanie w kolejkach do okienka, wypełnianie wielu stron formularzy, czekanie na decyzję – na to stać dzisiaj tylko tych, którzy mają mnóstwo czasu.

Wzięcie pożyczki internetowej może być prostsze niż zakup swetra!

Na stronach internetowych firm, mających wieloletnią tradycję i cieszących się zaufaniem, znajdziemy proste formularze. Wypełnienie ich jest prostsze niż wybór filmu w kinie (on chce iść na coś z piłą lub młotem w tytule, ona pójdzie tylko na komedię romantyczną – brzmi znajomo?).  Na stronie aasapolska.pl samodzielnie możemy wybrać czas trwania pożyczki tak aby był on dopasowany do naszych finansowych możliwości oraz potrzeb! To ważne, by dopasować pożyczkę do siebie, spłacać ją regularnie, a jednocześnie czuć swobodę finansową. Właśnie tak pożycza się pieniądze on-line w firmie ze skandynawskimi korzeniami!

Jak znaleźć internetowego pożyczkodawcę, który będzie godny zaufania? Oto 3 pytania, które będą procentowały!

Decydując się na wzięcie pożyczki przez Internet, należy uważnie sprawdzić kilka firm i wybrać tę, która jest najbardziej wiarygodna. Na początku warto zadać sobie i tej firmie 3 pytania.

1. Od ilu lat firma jest na rynku?

2. Czy pożyczkodawca jest częścią światowej lub dużej firmy?

3. Czy pożyczkodawca należy do organizacji lub stowarzyszeń, które potwierdzą jego wiarygodność (na przykład: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych; Certyfikat Etyczny KPF; Certyfikat Odpowiedzialni w Biznesie, przyznawany przez ERIF Biuro Informacji Gospodarczej S.A.; Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo, wydawany przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor). Jeżeli nie znajdziecie pozytywnej odpowiedni na chociaż jedno z powyższych pytań, poszukajcie pożyczki internetowej gdzie indziej. A jeżeli naprawdę zależy Wam na czasie i oszczędnościach, to od razu wybierzcie firmę, która jest częścią skandynawskiej firmy zaawansowanych technologii finansowych, która wspiera Polaków od 2012 roku i ma wszystkie certyfikaty oraz należy do wszystkich instytucji wymienionych w punkcie trzecim.

Tą firmą jest Aasa Polska S.A. Do zobaczenia on-line!

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18.50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1789,04 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 791,54 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4289,04 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r.                                                                           

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 4800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 233,21 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 3435,02 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 1519,82 zł, prowizja 1915,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 8235,02 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 1400 zł.                                          

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7100 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 344,95 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5081,09 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2248,19 zł, prowizja 2832,90 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 12181,09 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2000 zł.        

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10700 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,68%. Rata miesięczna od 519,85 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7657,45 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3388,15 zł, prowizja 4269,30 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18357,45 zł. Stan na dzień 02.02.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                     

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.