Jak obliczyć koszty remontu? Sprawdź!

Jak obliczyć koszty remontu? Sprawdź!

Planujesz wyremontowanie domu albo mieszkania? W takim przypadku warto wcześniej obliczyć, z jakimi kosztami będziemy musieli się wtedy liczyć. Podpowiadamy, jak to zrobić!

Remont może być generalny, ale może mieć postać kosmetycznych poprawek, na przykład zmiany koloru ścian czy mebli. W zależności od tego, jaki prace wykonamy, będą miały one wpływ na poniesione przez nas koszty. Jeśli zależy nam na tym, aby na remont wziąć pożyczkę albo kredyt, warto zabrać się za oszacowanie tych wydatków z wyprzedzaniem.

Jak obliczyć koszty remontu? Możemy posłużyć się dostępnymi w internecie kalkulatorami, ale możemy też wykonać kalkulacje samodzielnie – na kartce papieru. Poniżej prezentujemy, jak dokładnie określić części składowe kosztów remontu.

Określ prace do wykonania

Remonty wykonujemy obecnie zarówno w starszych domach, jak i w nowszych mieszkaniach. Mogą obejmować szereg różnych prac – od wymiany całych instalacji, przez kładzenie gładzi gipsowych na ścianach aż do wymiany drzwi na nowe.

Generalnie, im bardziej złożony ma być remont, tym więcej będzie nas kosztować. Najwięcej zapłacimy za prace instalacyjne, zakupienie nowego kotła do domu, za zamontowanie nowszych, szczelnych okien czy wykonanie kompleksowej termoizolacji. Tańsze będą remonty polegające na poprawie estetyki pomieszczeń – nowe ściany, podłogi, płytki, a także innego rodzaju wyposażenie. wiosenna-pozyczka

Nie warto jednak od razu wdrażać w życie wszystkich planów, na przykład remontować całego mieszkania. Sprawdzona technika to remontowanie jednego pomieszczenia po drugim. Na kompleksowy remont w każdym pomieszczeniu powinniśmy zdecydować się tylko wtedy, gdy będziemy posiadali wystarczające środki, a także wtedy, gdy będziemy mogli na jakiś czas wyprowadzić się z domu lub mieszkania, ponieważ w trakcie prac nie będzie ono nadawało się do zamieszkania.

Sprawdź ceny materiałów oraz koszty prac remontowych

Kolejna kwestia to sprawdzenie kosztów związanych z kupnem materiałów oraz pracami remontowymi. Tutaj mogą już pojawić się znaczne różnice. Są one zależne od rodzaju wybranych materiałów czy sprzętu, a także od tego, czy remont będziemy chcieli wykonać własnymi rękami, czy też zlecimy go zewnętrznej ekipie.

Najtaniej wyjdzie nam wykonanie prac samodzielnie – niektóre z nich naprawdę nie są skomplikowane, na przykład malowanie ścian czy kładzenie paneli. Będą one jednak wymagały od nas czasu wolnego. Dzięki samodzielnym pracom możemy zaoszczędzić nawet połowę kosztu remontu!

Porównaj ceny i wybierz te najniższe

Aby nie przepłacić za remont, warto także dokładnie porównywać ceny wybranych materiałów oraz usług remontowych, aby naleźć te najbardziej atrakcyjne.

Pamiętajmy jednak o tym, że ceny te mogą się zmieniać, dlatego jeśli kalkulację wykonaliśmy parę miesięcy przed planowanym remontem, ceny mogą ulec zmianie.

Zawsze zakładaj, że wydasz więcej

Na remontach można oszczędzać, jeśli uda nam się znaleźć dobre materiały w niskich cenach, a także przy wykonaniu pracy samodzielnie lub z tanią, ale sprawdzoną ekipą. Zawsze jednak zakładajmy, że będziemy musieli ponieść nieco wyższe koszty niż te wynikające z podliczenia cen. wiosenna-pozyczka

Często zdarza się, że podczas remontu nagle pojawiają się jakieś dodatkowe koszty, na przykład ściana jest zawilgocona, nie kupiliśmy wystarczającej ilości danego materiału. Zatem najlepiej wziąć poprawkę i do obliczonej ceny ogólnych kosztów remontu dodać około 10%.

Pożyczkodawcą jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa. NIP: 5252528111, Regon 146017266 zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411939 Kapitał zakładowy 42 000 000 zł (wpłacony w całości).

Inspektorem ochrony danych jest Agnieszka Rzycka-Osiej, e-mail: iod@aasapolska.pl

Aasa Standard - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 2500 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,57%. Rata miesięczna od 121,47 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 1791,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 794,48 zł, prowizja 997,50 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 4291,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r.                                                                     

Aasa z Pakietem Gold - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 8600 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 417,83 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 6164,75 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2733,35 zł, prowizja 3431,40 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 14764,75 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 2400 zł.                                        

Aasa z Pakietem Premium - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 7900 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 383,82 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 5662,98 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 2510,88 zł, prowizja 3152,10 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 13562,98 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Językowym. Opłata za dobrowolny Pakiet Językowy: 2400 zł.       

Aasa z Pakietem Biznes - Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny zdolności kredytowej. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla reprezentatywnego przykładu pożyczki w wysokości 10800 zł (całkowita kwota kredytu) na okres 36 miesięcy wynosi 45,56%. Rata miesięczna od 524,71 zł. Roczna stopa oprocentowania 18,50% (stopa zmienna). Całkowity koszt pożyczki: 7741,87 zł (w tym: odsetki od kwoty pożyczki – 3432,67 zł, prowizja 4309,20 zł). Całkowita kwota do zapłaty przez konsumenta to 18541,87 zł. Stan na dzień 20.05.2024 r. Pożyczka z dobrowolnym Pakietem Medycznym. Opłata za dobrowolny Pakiet Medyczny: 3200 zł.                                

Podmiotem właściwym do pozasądowego rozstrzygania sporu wynikającego z umowy zawartej pomiędzy konsumentem a Aasa Polska S.A. jest Rzecznik Finansowy. Kontakt do Rzecznika Finansowego oraz szczegółowe informacje dotyczące postępowania dostępne są na stronie internetowej www.rf.gov.pl.

W celu rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Aasa Polska S.A., a konsumentem, istnieje także możliwość skorzystania z platformy internetowej ODR, dostępnej tutaj. Platforma ODR ułatwia niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami.

Aasa Polska S.A. jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym do Rejestru Agentów Ubezpieczeniowych pod numerem 11228955/A. Rejestr Agentów Ubezpieczeniowych znajduje się pod linkiem: https://rpu.knf.gov.pl/

Ochronę ubezpieczeniową dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy  Nationale-Nederlanden Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.; ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa; www.nn.pl; Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy; XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000028131, NIP: 526-030-50-06; Kapitał zakładowy: 59 460 000 zł, wpłacony w całości.
 

Usługi medyczne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy JP Medica Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Piękna 24/26A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy z siedzibą w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836368, NIP 7010977674, REGON 385867261 o kapitale zakładowym w wysokości 200 000 zł. 
 
JP Medica Sp. z o.o. jest podmiotem leczniczym wpisanym do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Mazowieckiego pod numerem 000000228622.
 

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy Polska Grupa Konsultingowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000245406, NIP: 5272487651, REGON: 140277411, kapitał zakładowy w wysokości: 500.000 złotych (w całości opłacony), wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13252, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Usługi telekomunikacyjne dla Klientów Aasa Polska S.A. świadczy również Privee Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Mokotowska 15A/16, 00-640 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001029112, NIP: 7011138042, REGON: 524943799, kapitał zakładowy w wysokości: 5 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 13282, będąca dostawcą usług w rozumieniu art. 2 pkt 27 lit. a Prawa Telekomunikacyjnego.

Kurs językowy dla Klientów Aasa Polska S.A. realizowany jest przez Tele-Nauka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Piękna 24/26 A, 00-549 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000762801, NIP: 5842779937, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł.