Zadzwoń: 22 4 600 300 801 40 40 40

Jak odzyskać dług za granicą?

Jak odzyskać dług za granicą?

Odzyskiwanie długów nie jest prostą sprawą. Tym bardziej, gdy dłużnik ukrywa się za granicą. Czy w takiej sytuacji istnieje szansa na otrzymanie pieniędzy? A może trzeba pogodzić się z ich całkowitą utratą?

Długi nie są niczym dziwnym – ma je wielu z nas, na przykład w formie pożyczki. Jednak sprawa komplikuje się wtedy, gdy nie spłacamy ich regularnie. Także problemem jest sytuacja, gdy to my pożyczyliśmy pieniądze, wyświadczyliśmy usługi lub dostarczyliśmy mienie, ale nie otrzymaliśmy za to zapłaty. Wówczas nie pozostaje nic innego, jak domagać się oddania pieniędzy przez dłużnika.

Gdy dłużnik mieszka na stale w kraju, wówczas procedury związane z odzyskaniem pieniędzy nie są tak skomplikowane. Schody jednak zaczynają się wtedy, gdy dłużnik wyjeżdża za granicę i mamy trudności ze skontaktowaniem się z nim, by odzyskać pieniądze.

Co zrobić, gdy dłużnik wyjechał za granicę, ale zostawił majątek w Polsce?

Gdy dłużnik ma majątek, który został w Polsce, wówczas możemy skierować sprawę do polskiego komornika. Oczywiście, wcześniej powinniśmy zgłosić sprawę do sądu oraz uzyskać tytuł wykonawczy, czyli dokument sądowy stwierdzający, że istnieje obowiązek zapłaty danej kwoty oraz zawierający nakaz zapłaty tej kwoty. Tytuł wykonawczy musi posiadać również klauzulę wykonalności.

Taki dokument przekazujemy wtedy wybranemu komornikowi, który może również poszukać majątku dłużnika w Polsce. Gdy go znajdzie, wówczas może przeprowadzić egzekucję z tego właśnie majątku, na przykład może być to nieruchomość jak mieszkanie czy dom, ruchomości, na przykład wyposażenie mieszkania, samochód. Egzekucja komornicza może być wykonana też ze środków na koncie dłużnika, ale najczęściej po jego wyjeździe za granicę konta są już puste i nie spływają na nie żadne wpłaty.

Co jednak powinniśmy zrobić w sytuacji, gdy dłużnik zadbał o to, aby żaden składnik jego majątku nie pozostał w Polsce?

Gdy dłużnik nie ma majątku w Polsce

W przypadku, gdy nie możemy przeprowadzić egzekucji z majątku dłużnika pozostawionego na terenie Polski, powinniśmy postarać się o uzyskanie tak zwanego Europejskiego Nakazu Zapłaty czy Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego. Dokumenty te pozwalają wierzycielowi na wyegzekwowanie wyroku w także w innych krajach należących do wspólnoty UE, bez potrzeby rozpoczynania kolejnego postępowania sądowego.

W jaki sposób możemy uzyskać taki dokument? Wnioski o wydanie Europejskiego Tytułu Egzekucyjnego lub Europejskiego Nakazu Zapłaty składamy do sądu, który wydał orzeczenie. Rozpatrzenie naszego wniosku powinno mieć miejsce do 30 dni i potem, gdy wszystko pójdzie dobrze, nakaz taki jest wydawany.

Po wydaniu nakazu sąd ma za zadanie dostarczyć go pozwanemu. Musimy również zgłosić się do komornika sądowego w innym kraj, aby tam zainicjować postępowanie egzekucyjne. Przepisy mające tutaj zastosowanie są już różne w zależności od tego, w którym kraju znajduje się obecnie dłużnik.

Więcej informacji związanych z postępowaniem w wybranych Państwach Członkowskich można znaleźć na stronie internetowej www.europe-eje.eu, która została założona w ramach unijnej współpracy Państw Członkowskich w projekcie tworzonym z udziałem polskich komorników.

Ten wpis znajduje się w kategorii